Dr. Onur Akbaş

Cumhuriyete giden yolda edebiyat
Lisans dönemimde tez danışmanım hem hemşerim hem de kıymetli hocam Doç. Dr. Ayşe Ulusoy Tunçel'di. (o zaman Yardımcı Doçentti, şimdilerde ona doktor öğretim üyesi deniyor...

Fakir Baykurt'un ölüm yıldönümü üzerine    
Şairleri ve edebiyatçıları yalnızca vefat yıldönümünde hatırlamaktan hem yakınır hem de yeri geldiğinde edebiyat camiası adına hayıflanırız. Ama böyle bir zamanda onları ...

Habercilik de insanlık da zirveyi yakaladı
Vay anasına sayın seyirciler. Habercilikte mi zirve desem yoksa dünya genelinde yabancı dil öğrenme yeteneğinin evriminde geldiğimiz son nokta mı desem. Öyle bir zamana v...

Her yükü taşıdım hatıralardan başka…
Gelip geçici şu hayatta, bütün zorluklar aşılır. Boğazdan geçmesi adına bir lokma için bin zahmet çekilir de bir uyku alıverir onu bedenden. Her yara iyi kötü kabuk bağla...

Suçlamama aldırma
Bir sen mi kaldın çocukluğun yaraları ile birlikte? Sen mi sakladın patolojik hırslarını içinde? Bu da benim çocukluğum al buyur. Tıpkı bir hırsla ağlattığım ilkokul sıra...

Cahilin cüreti ve arkasındaki eylüller
Akıl, muhakeme gibi yollara davet eden kitap tehlikelidir. Ondan "beş yüz tane ayet de" söylense itibarsızlaştırılmalı ve yetersizliği açıkça vurgulanmasa da hissettirilm...

Bir oyuncunun entelektüel arkaplanı üzerine
Başlıktaki ibare ile biten bir yazımda hakkında şunları yazmıştım: "Bazı roller, ona hayat veren kimi oyuncu ile hem iç (karakter) hem de dış (jest ve mimik) özellikler i...

Ümit yoluna düşmemişsin hiç
Kitap denilen nesnenin kıymetini seninle ilk kitap değiştiğimiz gün anladım. Neden kitaplara sığındım biliyor musun? Seninle bir daha kitap değişemediğim için. Ayrılmıştı...

:6
Kıyamet senaryoları ve doğal afetleri akılca okumak
Bütün dünya ile birlikte ülkemizde de cereyan eden doğal felaketler akla yeniden kıyamet senaryolarını getirdi. Herkes böyle durumlarda bir suçtan bahseder. Aslında kısme...

Bir fulya furyasına dair…
İnsan yaptıkları ve ortaya koydukları itibariyle takip eden ve takdir edenleri tarafından pek çok sıfatla övülebilir. Cesur, yaratıcı, atılımcı, atılgan, gayretli, zeki, ...

Çok yorgunum Elena                                          ...
Yüzündeki parlaklığı güneş bile kıskanırken; ismin gün parlaklığından daha fazlasını, seni söyler Elena. Sen ve ben bu coğrafyanın ezeli mahkumu, insanın insan olduğu ikl...

Yersiz yurtsuz olmamalı hiçbir hikâyemiz
İnsanoğlu, yaşadığı hayat itibari ile o hayatın içinde zihin ve duygu bakımından aktif bir öznedir. Hal böyle iken hem cinsleri içerisinde zamana mekâna farklı insanlara ...

Kim öğretti sana bunları?
Hayatın bir yarış, bir sandalye kapma işi olduğunu, dönüp çocukluğundan gelen birinin yüzüne yüzüne kendi kariyerini sayma işini, mesela arkanda amcanın olduğu gerçeğini ...

Kaç hayat yaşıyorum biliyor musun?
Çocukça planların bir oyun ve oyalanma olduğunu bildiğim gün, abartılmışlar mezarlığına attım bütün mistik masalları. Ama sanma ki hiçlik kuyusuna attım kendimi. Ben ebed...

Yabancılaşmadan yabanileşmeye kurban düşünceleri
Yabancılaştırma aslında sadece Rus biçimcilerle girmedi bizim edebiyat dünyamıza. Divan şiirinde ve belki öncesinde de vardı da biz pratiğin teorideki adını koymuş olduk....

Bir kökte iki zıtlık g(k)ördüğüm            ...
Rüyayı da aşkı da ıstırabı da ömür çamaşırhanesinin çöpüne attığım doğrudur. Harflerden medet uman Hurufiliği de rüyadan amel devşiren irfancılığı da acı gerçeklerin toka...

Edebiyatın kayıt dışı sesi
Tarih, vakanüvislik bir statü olarak yeryüzünde arzı endam ettiği günden bugüne, devletlerin, onları sevk ve idare eden muktedirlerin, onların kurduğu orduların, onların ...

Zamanı romanla bükmek 
Zaman, insanoğlunun yeryüzünde bir bilinç ve muhakeme olarak kendisini hissettiği günden bugüne ontolojik bir mesele olmuştur. Aslında bütün varoluşsal meseleler ebedi va...

Saçımdaki karlarla ısınacaksın     
Yalnızlık üşüttüğü gün, etrafında pervane olacak birilerini bulamazsan, sana karlar düşmüş saçlarımı getirsinler. Saçımdaki beyazları örtün üstüne, onlarla ısınacaksın. B...

:1
Şişeler fırlatıyorum denizine        
                                       Hayatımın sizin evin camından görünmeyen kısmında, çok yaramazlıklarım oldu benim. Kendimden zayıfları dövmek dışında, hiçbirinden ...