Dr. Murat Özveri

:68
Ergin başkan, başkanım…
Onu tanıdığımda Selüloz-İş Sendikası İzmit Şubesine yeni başkan olmuştu. 1988 SEKA grevi, ardından gelen 1989 Bahar Eylemleri sendikal alanda ciddi sarsıntılara yol açmış...

:34
Patrona yakın işçi
Çalışma yaşamında yer alanların statülerini belirleyen sıfatları var. Bu sıfatlar üzerinden herkes kendisini hiyerarşi içerisinde bir yere konumlandırıyor. Hiyerar...

:138
Kul vatandaş ve sınıf korkusu
Adına çağdaş demokratik devletler denilen devlet yapısı 1789 burjuva demokratik devrimleri sonrası şekillenmiştir. Teorik olarak da olsa bu devlet vatandaşına güve...

:137
"Tarımın başındaki adam" ve Harun Reşit’in veziri kıssası...
Tarım iflas aşamasına gelmiş durumda. Tüm girdi fiyatları ortalama dört misli artmış. Köylü üretiyor, ürettiğini satamıyor. Sattığı masrafları karşılamıyor. Karpuz...

:70
İş hukukunda muvazeneden dengeye dengeden esnekliğe esneklik...
İş hukuku ilk olarak Avrupa’da sanayileşmenin ortaya çıkardığı çalışma koşullarının ürünü olarak doğmuştur. Kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Uzun çalışma saatleri...

:176
'Çok para haramsız çok laf yalansız olmaz'
Devlet eliyle zengin yaratma Cumhuriyetin döneminin değişmez ekonomi politikasıdır. Bu ülkede yaptığı bir keşif, bulduğu yeni bir teknoloji sayesinde zengin olmuş bir tek...

:103
İnsan değerlidir
Tüm insanlar öncelikle kendilerini değerli hissetmek ister. Değerli hissetmenin olmazsa olmazının, gelir, statü ve gelecek güvencesi sağlayan bir iş olduğu kabul edilmişt...

:229
Kıdem tazminatında Güney Kore modeli: Düşürülen emekli maaşl...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 10.04.2019 tarihinde “Yeni Ekonomi Programı” başlığı altında sunmuş olduğu pakette kıdem tazminatında reform yapılacağını, bu refor...

:147
TÜPRAŞ grev hakkı ve halen aramızda yaşayan darbeci Kenan Ev...
TÜPRAŞ’ta toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından bağıtlandı. TÜPRAŞ işçilerinin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası, işyerinde yapılan üretim 6356 Sayılı...

:125
Sendika hakkını kullanmanın karşılığı kara liste olmamalı...
Sendika üyeliği Anayasa’yla güvence altına alınmış temel bir sosyal haktır. Sendika üyeliği sadece Anayasa’yla değil, uluslararası sözleşmelerle de güvence altına ...

‘Marx’ın işçi anketi*
Seyahat etmeyi severim. 1982 yılında avukat katibi olarak çalışmaya başladığım günden bugüne kadar, seyahat yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Şimdi azaldı, uz...

:133
İş hukukunun ruhuna Fatiha okunsun istiyorlar
İşçinin ücretini gerçek ücreti üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirmek zorunda olan işveren. İşçiye her ay çalıştığı saatleri, fazla çalışma saatini, ha...

:106
Uygulanmayan, kağıt üzerinde kalan iş yasaları
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye işçi sınıfı gerçeğine ilişkin yapmış olduğu araştırmayı yayımladı.* Araştırmanın sonuçları yıllardır...

:71
‘Performansın düşük dediler insandan saymadılar’
“Herkese zam verdiler, bana zam vermediler, neden dedim, performansın düşük dediler.” “İşe sapasağlam girdim. Dört sene sonra, boyun ve bel fıtığı oldum. Doktor şu...

:97
Yoksulluk ve çocuklar
Bu hafta on beş yıl önce yazdığım bir yazıyı anımsadım. Sizlerle de paylaşmak istedim: (*) Yoksulluğun onlarca görünümü vardır. En sık karşımıza çıkanı ise istatis...

:308
‘Kariyer için kendini öldüreceğine kariyerini öldür’*...
Gençlik yıllarımda köyde çok askerlik anısı dinledim. Bir başka köyden köyümüze gelmiş Necati isimli bir çoban vardı. Kuzu yayardı. Necati çok açık tenli, sarışın,...

:175
Kadro beklerken tasfiye edilen taşeron işçileri
Taşeron işçilerinin sorunları çözeceği iddiasıyla hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) taşeron işçilerinin sorunlarını çözmedi. Aksine içi boşaltılmış bir...

:152
Çalışma yaşamının iki yüzü ve işçiler
Çalışma yaşamının iki yüzü vardır. Birinci yüzünde yasalar, yasaların yaptığı tanımlar, yükümlükler, haklar ve borçlar yer alır. Çalışma yaşamının ikinci yüzü ise ...

:119
Zorlayıcı neden/zorunlu neden ayrımı ve işçi ücretleri...
İşçi işe geldiği halde işveren işçiyi çalıştırmazsa işveren işçiye ücretini tam olarak ödemek zorundadır. İş Yasası’nın 66/c maddesi “İşçinin işinde ve her an iş g...

:140
Bir işyerinde 10 taşeron ve sendika hakkı
İşveren işyerinde yaptığı asıl işleri kağıt üzerinde bölmüş. İşçileri tam 10 taşeron arasında paylaştırmış. Dışarıdan bakınca siz bir işyeri görüyorsunuz, SGK kayıtları s...