Dr. İlhami FINDIKÇI

KALBİN DİLİ
KALBİN DİLİ Hiç olmadığı kadar konuşuyor, yazışıyor, görüntü alışverişi yapıyoruz da yine de anlaşamıyoruz bu dijital dünyada. Baba yadig...

KALBİN DİLİ
KALBİN DİLİ Hiç olmadığı kadar konuşuyor, yazışıyor, görüntü alışverişi yapıyoruz da yine de anlaşamıyoruz bu dijital dünyada. Baba yadig...

EKRAN MÜNAZARALARI
EKRAN MÜNAZARALARI Aslında konunun ne olduğunun, içeriğe inanıp inanmadığınızın, konuyla ilgili somut bilgiler ve veriler sunulmasının yahut savunulan şe...

EKRAN MÜNAZARALARI
EKRAN MÜNAZARALARI Aslında konunun ne olduğunun, içeriğe inanıp inanmadığınızın, konuyla ilgili somut bilgiler ve veriler sunulmasının yahut savunulan şe...

EKRAN MÜNAZARALARI
EKRAN MÜNAZARALARI Aslında konunun ne olduğunun, içeriğe inanıp inanmadığınızın, konuyla ilgili somut bilgiler ve veriler sunulmasının yahut savunulan şe...

GENÇ YÜREKLER
GENÇ YÜREKLER Kendisini tanımayan, çalışma disiplinini öğrenememiş ve yaşamın amacını idrak edememiş gençler, kendi kimliklerini oturtamamış, hayatın akı...

GENÇ YÜREKLER
GENÇ YÜREKLER Kendisini tanımayan, çalışma disiplinini öğrenememiş ve yaşamın amacını idrak edememiş gençler, kendi kimliklerini oturtamamış, hayatın akı...

GENÇ YÜREKLER
GENÇ YÜREKLER Kendisini tanımayan, çalışma disiplinini öğrenememiş ve yaşamın amacını idrak edememiş gençler, kendi kimliklerini oturtamamış, hayatın akı...

TÜRKİYE REFLEKSİ
TÜRKİYE REFLEKSİ Egemen güçlerin sömürgecilik anlayışı biçim değiştirerek devam ediyor. Dünyanın üçte birinin doğrudan ya da dolaylı sava...

:1
TÜRKİYE REFLEKSİ
TÜRKİYE REFLEKSİ Egemen güçlerin sömürgecilik anlayışı biçim değiştirerek devam ediyor. Dünyanın üçte birinin doğrudan ya da dolaylı sava...

ÂDEM İLE ŞEYTAN
ÂDEM İLE ŞEYTAN Ortak dini inanışa göre, şeytan ateşten yaratılmış cinlerdendir, Hz. Âdem ise topraktan yaratılmış bir insan. Şeytan ile ...

ÂDEM İLE ŞEYTAN
ÂDEM İLE ŞEYTAN Ortak dini inanışa göre, şeytan ateşten yaratılmış cinlerdendir, Hz. Âdem ise topraktan yaratılmış bir insan. Şeytan ile ...

AİLE ŞİRKETLERİNDE PANDEMİ "KRİZİ ZİYAN ETMEYİN"
Ülkemizde her 100 aile şirketinin sadece 20'si ikinci kuşağa ve sadece 5'i üçüncü kuşağa geçebilmektedir. Aile şirketlerinin; ailede geçimsizlik, liderlik...

UYUM KAPASİTESİ
Değişen çevre şartlarına uyum (adaptasyon, intibak) çabası, kalıtsal ve öğrenilmiş davranış yönüyle canlıların en temel ortak özelliklerindendir. Sokaklar...

DAVRANIŞTA KELEBEK ETKİSİ
İnsanın davranışı; bireyin sahip olduğu temel kişilik ve zihinsel özelliklerinin, inandığı temel ahlaki değerlerin ve içinde yaşadığı kültürün etkisiyle oluşur. ...

:1
KELEBEK ETKİSİ
Yeryüzündeki küçücük bir fiziksel olay ya da insan davranışı, zincirleme etkiyle hayatta birçok şeyi değiştiriyor ve önemli sonuçlara neden oluyor. Köyde ...

:1
ZAMANLA İMTİHAN
Binlerce yıllık tarihi deneyimlere rağmen insan ırkı, giderek kendi varoluş nedeninden hızla uzaklaşmaya devam ediyor. Kış bahçesinin cam tavanlarına dökü...

:2
ARINMA ZAMANI
Kabımızın aldığınca değerlendirilmesi gereken özel bir zaman dilimi. Dünyayı sarsan bir virüsü idrak etmeye ve payımıza düşenleri anlamaya çalışırken; Müs...

:1
AİLE ŞİRKETLERİNİ SARSAN 'VİRÜS'
Ticari kurumlar, büyük krizler karşısında ya batıyor ya küçülüp durumlarını koruyor yahut krizi fırsata çevirerek büyüyor. Aile şirketleri, küresel salgın...

:1
İŞGAL ALTINDAKİ İNSAN
İnsanlık yeryüzünde haddi aşınca gelen peygamberler ve kutsal kitaplar, huzuru ve mutluluğu sağlamaya çalışsalar da kötülüğün iyilikle ve maddenin manayla savaşı hiç bitm...