Dr. Hüseyin Yeniçeri

MHP Mİ HAKLI, TUĞRUL TÜRKEŞ Mİ?
Parti; ülke yönetiminde söz sahibi olmak, ülkeyi yönetmek amacıyla bir düşünceye dayanan örgütlenmedir. Demokrasilerle yönetilen ülkelerde siyasal partiler bir zorunlukt...

:31
Bir İnce Sızı Oyunu
Sanat eserleri, insanların duygu ve düşünce dünyalarının oluşmasında önemli rol oynar. Bir gerçeği bütün kanıtları ile birilerine anlatsanız da onlara gerçeği tam olarak ...

:22
CÜMLE ÜZERİNE
Cümle bir yargı birimidir. Sözcük de bir kavram birimidir. Paragraf ise düşünce ya da duygu birimidir. Genel olarak cümle sözcükten büyük, paragraftan küçük dil birliğidi...

:21
ÜÇ KALEM BİR ROMAN
Fatma Kalkan, Saliha Yavaş ve Emine Yılmaz Dereci tarafından ortaklaşa yazılan bir manzum roman denemesi. Edebiyatımızda, Batı etkisiyle tanınan roman türünün öncesinde r...