Dr. Erkan Aydın

Bayram o bayram ola
MÜBAREK bir ayın gölgesi üzerimize düştü diyerek başladığımız ramazan ayı, yine göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Af ve bağışlanma ayı geldi diye yüreklerimize düşen sev...

Bayram o bayram ola
Medine'de Peygamber kokusu
ZİYARETE GİTMEK Rasulullah (sav) başka bir hadis-i şeriflerinde “Kim vefatımdan sonra beni ziyaret gelirse sağlığımda beni ziyaret etmiş gibidir” buyurur. Bir Müs...

Medinede Peygamber kokusu
Hazreti Hamza’yı şehit etmişti... ‘Vahşi’ye bile çağrı...
BU dünyada bir çift gözün görebileceği en güzel şey nedir ki bakmaya doyulmasın... Onu bir kez olsun görmek için binlerce kilometre yol katedilsin... Onunla ilk karşılaş...

Hazreti Hamza’yı şehit etmişti... ‘Vahşi’ye bile çağrı
Bin aya bedel Kadir Gecesi
RAMAZAN ayının mübarek oluşu, Kadir Gecesi’nin bu ay içerisinde yer almasındandır. Peygamber Efendimiz (sav), “... Bu ayda öyle bir gece vardır ki, bin aydan daha hayırlı...

Yüce kitabımız okumayı emreder
610 yılı ramazan ayında Hira mağarasında Cebrail (as), Hz. Peygamber’e (sav) “Oku” emrini ulaştırdı. Allah Rasulü (sav), “Ben okuma bilmem” dedi. Cebrail (as) Alak suresi...

Helal kazanç
TİCARET, toplumu ayakta tutan en önemli dayanaklardan biridir. Toplumun adeta eli ayağı veya şah damarı mesabesindedir. Ticaret hayat demektir, kalkınma demektir, refah ...

Helal kazanç
Verebilmek herkese nasip olmaz
  BUGÜN bir rapordan veriler ve çıkarımlarla söze başlamak istiyorum. Küresel Adaletsizlik Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu’na göre dünyadaki en zengin 42 kiş...

Verebilmek herkese nasip olmaz
En güzel rehber
  ÇOK küçük bir çocukken, öğrencilik yıllarımızda ya da meslek hayatımızın başlarında, örnek aldığımız, onun gibi olmak istediğimiz birileri mutlaka olmuştur. Onu...

En güzel rehber
Zan yalanın kendisi 
YENİ biriyle tanışıp sohbet ilerlediğinde, “Nerelisin?” ilk sorulan sorular arasında yer alır. Karşımızdakinin memleketine göre o kişiyle ilgili tahminde bulunmaya çalışı...

Sosyal medya ile Müslüman’ın imtihanı
ÖNCE internette “surf” kavramıyla tanıştık, ardından Facebook hayatımıza girdi. Twitter, Instagram, Snapchat derken pek çok sosyal medya uygulaması kullanır hale geldik. ...

İki günah bir isyan bir tevbe
Hz. Âdem’i yaratıp ona eşyayı isimlendirme yeteneğini veren ve eşyanın isimlerini öğreten Allah, bütün meleklerden de onun huzurunda saygıyla eğilmelerini ve insanın üstü...

Allah hepsinden razı olsun
HZ. Peygamber’den (sav) rivayet edilen “Sizlere gençlere önem vermenizi tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha temiz ve gelişime açıktır. Allah beni doğrulukla ve müsa...

Allah hepsinden razı olsun
İslam'ı yükselten omuzlar
HZ. Peygamber (sav) gençleri önemsemiş, en yakınında bulundurmuş, sürekli ilim öğrenmeye teşvik etmiş, vahiy kâtipliğinden ordu komutanlığına kadar kritik pek çok noktad...

İslamı yükselten omuzlar
Diline sahip ol
DİL, Allah’ın insana verdiği en büyük nimetlerdendir. Dil basit bir iletişim aracı değildir, aynı zamanda anlam dünyasının yansımasıdır. Kelimeler düşünce dünyamızın teme...

Kaybedersen bulamazsın
Su, ateş ve ahlak dost olmuşlar ve ormanda gezintiye çıkmışlar. Orman çok büyük ve çok karmaşıkmış. Her türlü ihtimale karşı, birbirlerini kaybederlerse nasıl bulacaklar...

Kaybedersen bulamazsın
Hürriyeti olmayanın imanı da, imtihanı da olmaz... Rol model...
İNSANLARI imtihan için yarattığını beyan eden Rabbimizin insana verdiği en büyük nimetlerden birisi, belki de en önemlisi hürriyet/iradedir. Hürriyet/irade ve imtihan ar...

Hürriyeti olmayanın imanı da, imtihanı da olmaz... Rol modelimiz
Başkalarını öz canına tercih edebilmek: İsâr
BİREY ve toplumların yüce ve kutsal olandan uzaklaşması, inancın gölgesinden sıyrılarak dünya hayatına meyledip özünü unutması süreci olan dünyevileşmeye karşı İslam’ın t...

Karşılıksız paylaşmak: İnfak
HER nimetin şükrü kendi cinsindendir demiştik. Malın şükrü ise onu Allah yolunda infak ederek olur. İnfak, kelime anlamı itibarıyla “bitirmek, elden çıkarmak” gibi anlam...

Karşılıksız paylaşmak: İnfak
Gözle görülmeyen fazlalık bereket
GÜNÜMÜZ insanının en fazla şikâyet ettiği konulardan birisi de hiçbir şeyin kendisine yetmemesi ve kendisinin de hiçbir şeye yetişememesidir. Herkesin yapmak istediği ço...

Gözle görülmeyen fazlalık bereket
Müminin miracı namaz
Allah Rasulü’nün “gözümün nuru” olarak nitelendirdiği namaz, Allah’a imandan sonra ilk farz kılınan ibadettir. Yüce Allah, namazla ilgili “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kita...