Dr. Erbakan Özal

:2
Türkiye’nin Ekonomi Politikasına Dikkat (1)
Türkiye ekonomisinin temelleri 1930-1938 yılları arasında sağlam bir biçimde atılmış ve imrenilecek bir sistem kurulmuştu. Türkiye, 1930’lu yıllarda devreye girdirilen Bi...

AK Parti = Güvenlik ve İstikrar
AK Parti, tıpkı 3 Kasım 2002’de yapılan Milletvekili Seçimlerine hazırlanmış olduğu müthiş heyecanla, yeniden taze bir başlangıç yapabilme sloganıyla yola çıkmış olduğu 1...

:1
Rusya’nın ‘Suriye İç Savaşına’ Müdahalesinin Anlamı (II)...
Rusya, niçin Suriye’deki iç savaşa doğrudan müdahalede bulundu? a. Soğuk savaş döneminden beri var olan yakın ilişkileri nedeniyle Suriye’de bulunan ağırlığı ile a...

:2
Rusya’nın ‘Suriye İç Savaşına’ Müdahalesinin Anlamı (I)...
Rusya, bu zamana kadar Suriye’deki iç savaşta neler yaptı?  1. Suriye devletinin resmi temsilcisi konumundaki Beşşar Esad liderliğindeki yönetim aleyhine Birleşmiş...

:2
Türkiye’nin, “Suriyeli Sığınmacılar” Politikası Nasıl Olmalı...
Türkiye, Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan sınırlı sorumluluklarının gereğini fazlasıyla yapmış ve sırf bu nedenden dolayı uluslara...

:4
Davutoğlu-Merkel ve Erdoğan-Merkel Görüşmeleri Üzerine…...
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’ye niçin geldi? Kuşkusuz ki, Merkel’in Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaretin ana nedeni, Suriyeli sığınmacıların Avrupa Birliği sınırlarına...

:2
AB ile Türkiye’nin Sığınmacılar Pazarlığı ve M.K. Atatürk...
Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemine (1699 Karlofça Antlaşması) girdiği zamandan beri, Avrupalılar karşısında, Osmanlı yöneticilerinden sade vatandaşlarına kadar hemen h...

:1
‘İstikrar ve Düzen İçin’ 1 Kasım 2015 Seçimleri Ertelenebili...
Terör ve kalkışma araçları kullanılarak Türkiye üzerindeki hesaplarını gerçekleştirmeye çalışan yıkıcı organizeli yapılar karşısındaki konumumuzu rahata kavuşturmadan Mil...

Türkiye-Avrupa Birliği Arasındaki Mülteci Pazarlığı...
Geçmişten günümüze bir bütün halinde Türkiye tarihine bakıldığında, sürekli olarak ‘iyi niyetimiz ve çekingenliğimiz’ nedeniyle genellikle masa başı pazarlıklarda kaybetm...

:1
Suriye’deki Paylaşım Savaşı-IV: Türkiye, İçe Dönük Olarak Ne...
Suriye’de yaşanmakta olan çok tehlikeli iç karışıklıklar, henüz tam olarak Türkiye’ye sıçramamış olmasına rağmen, ülkemizdeki ağırlıklı çoğunluk, Suriye krizinin tam orta...

Suriye’deki Paylaşım Savaşı-III: Türkiye, Dışa Dönük Olarak...
Suriye’deki paylaşım savaşının aslında ne olduğuyla ilgili yaygın kanaatleri paylaşarak yazıma giriş yapmak istiyorum. Buna göre Suriye’de, uydurma iddiaların aksine, Büy...

:2
Suriye’deki Paylaşım Savaşı-II: Suriye Bu Duruma Nasıl Geldi...
Soğuk savaş (1945-1989) sonrası dönemde Batı, düşman kuvvetlerinin rengini kızıldan yeşile çevirmiş, Doğu Bloğu’nun yerine İslam Bloğu’nu koymuştu. Doğu Bloğu’nun lideri ...

Suriye’deki Paylaşım Savaşı-I: Suriye’de Neler Oluyor?...
Osmanlı’nın en önemli bölgelerinden birisi konumundaki Suriye, bugün itibariyle, maalesef neredeyse Üçüncü Dünya Savaşı’nın prova alanı gibi çok ciddi hesaplaşmalardan bi...

Türkiye’deki Terör Sorununa Farklı Bir Bakış
Çok kritik bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz. Soğuk savaş döneminde (Mart 1945-1989) ‘Terör, tehdit ve anarşi’ kavramlarına tepkiyle şekillendirilen bir ‘Batı itti...

Ey Türk, Kürt ve Diğer Kardeşlerim!.. (2)
Değerli kardeşlerim! Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, korkarım ki, bu küçük çaplı iç karışıklıkların varacağı son nokta, kontrol edilmesi zor bir iç savaştır. Zira ...

:1
Ey Türk, Kürt ve Diğer Kardeşlerim!.. (I)
Türkiye, güçlü devletler arasında olmasa bile, İslam âleminin büyük beklentilerle istikbale ümitle bakabilmesi ya da bağlanabilmesi için yegâne beşeri dayanağıdır. Şaşırt...

Batılıların “Osmanlı Coğrafyasına” Son Taarruzu -3-...
Türkiye, içerisine sürüklenmiş olduğu bu zor koşullar altında bile, Batılılarla (İsrail dâhil) yapmış olduğu tüm gizli­açık anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini yer...

Batılıların “Osmanlı Coğrafyasına” Son Taarruzu -2-...
Batılıların Gerçek Niyeti... Batılıların demokrasi, insan hakları, özgürlükler, insani yardımlar ve yıkıcı eylemlere karşı tepkiler temelinde sarf etmekte olduklar...

:1
Batılıların “Osmanlı Coğrafyasına” Son Taarruzu -1-...
ABD liderliğindeki Batı, ‘radikalizm ve terörizm düşmanı’ olduğu propagandasını yaparak Osmanlı coğrafyasını yeniden daha da küçük parçalara ayırırken genelde tüm dünyayı...

Acilen “Devlet Sistemi” Yeniden Yapılandırılmalıdır!.....
Abartısız söylüyorum: Türkiye, kısacık tarihinin hiçbir döneminde böylesine ‘kuşatıcı’ tehditlerle yüzleşmemişti. İşin en kritik yönü ise, Türkiye’nin paylaşım sürecine d...