Dr. Can CEYLAN

BÂZI ZAMANLARDA SANAT NEDEN "SIRLANIR"?
Şu anda güzel sanatlarda yaşanan kıtlığın, üretimsizliğin ve boşluğun sebebi, bu korunma refleksidir. Bu yazıda anlatmak istediğim şeyleri İbn Sîna tek cü...

"BABANIZ YORGO OLURDU" DİYENLER, ŞİMDİ ÇAVBELLA SÖYLÜYOR...
Peki ya şuna ne demeli! Millî şef olarak Anıtkabir'de Atatürk'ün yanına tek yakıştırdığınız İsmet İnönü, "denize dökülen Yunan ordusu" kralı olan Venizelos'un koluna karı...

KENDİ ÇAPINDA YOLSUZLUK YAPMAK
Değil çuvaldız, iğnenin ucuna tahammül edemez hâle geldik. İğne ve çuvaldızdan hangisini kendimize, hangisini başkasına batıracağımız artık pek önemli değ...

GECE ÜSTÜ AÇIK UYUYANLAR, SABAH UYANINCA KENDİLERİNİ "ŞAMAN"...
Bu yazı, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yazmayı düşündüğüm yazıların ikincisidir. Milenyum Çağı başlayalı çok olmuş. Yıl olmuş 2020. Milenyum çocukla...

ŞİMDİ O ELİNDEKİ SOSYAL MEDYAYI YAVAŞÇA BIRAK!
Daha okuma-yazma öğrenmeden sosyal medya kanallarına girmeyi öğrenen çocuklar, artık kamuoyu hâline geldi. On beş-yirmi yıl önce sık sık kullanılan bir sö...

KUR'ÂN-I KERİM, BİZİ "ARKADAŞ" OLARAK GÖRÜYOR
Sevgili tek olur, ama arkadaş tek değil, çoktur. Birçok ümitsiz aşk hikâyesinde ve vaktinden önce dürtülenmiş ergenlik sevdâlarında tanıdık ve yaygın bir ...

:1
HEDEF TÜRKİYE DEĞİL, "TÜRKİYE"!
Bu yüzden dönüp dolaşıp Türkiye'ye değil, "Türkiye"ye saldırırlar. Öncelikle Türkiye kelimesini neden tırnak (“ ”) içinde yazdığımı açıklayarak başlayayı...

LUBUNYA DİKTATÖRLÜĞÜ
Dünyânın yüzde doksanında fazlasını oluşturan heteroseksüel hayat tarzını, "atanmış âile" olarak nitelendiriyorlar. Argoda eşcinsel anlamına gelen “lubuny...

NİETZSCHE'YE GÖRE "HANGİ TANRI ÖLDÜ?"
Alman filozof Nietzsche de bu hedef tahtalarından biridir. Hangisine inanırsa inansın, dini, kendi menfaatleri için bir silah, bir tehdit aracı olarak kul...

İNGİLİZCE BİLEN "ŞEYH" ARANIYOR!
Yazılı ve görsel basında veya sosyal medyada böyle bir "iş ilânı" görseniz ne yaparsınız? “Hangi okuldan mezun olduğu önemli değil. Daha önce ne iş yaptığ...

NEDEN BU KADAR AFALLADIK?
Türkiye olarak şunu kabul etmemiz gerekir ki, bizim günü kurtarmak ve durumdan en az kayıpla kurtulmaktan daha uzun vâdeli hatta orta vâdeli bir vizyonumuz yok. ...

DEVLET, ULÛ'L EMR'E UYDU
İstifâ ile istifânın kabul edilmemesi arasında geçen birkaç saatte, Türkiye'deki "ulû'l emr" anlayışının güzel bir örneği yaşandı. Tasavvuf kültüründe ağı...

LÛGAT, BİR İSİM VER BİZE HÂLİMİZDEN
Bu rollerimiz üzerinden geleceğe dâir birçok plân ve projemiz vardı. Bu kimlikler ve roller hâlâ var, ama 2020 yılının ilk günlerinde peyda olup, tâkip eden ay içinde yay...

HEM ULUSAL HEM KÜRESEL DEVLETİN ANITI: REHBER TAŞI
İlginçtir, dünyânın en çok konuşulan dillerinin başında gelen Türkçenin bu yapıda kullanılmaması, şahsen benim dikkatimi çekti. 22 Mart 2020 târihli ve “...

MEĞER SAÇLARINI DEĞİRMENDE AĞARTMIŞLAR
"Biz bu saçları değirmende ağartmadık." Bu ifâdeyi kullananlar, kadın ya da erkek olsun, sâhip oldukları hayat tecrübesinin ve birikimin fizikî yansıması olarak ak düşmüş...

BU YIL BAHAR, İNSANLARA DEĞİL TABİATA GELDİ
Evimizin yanındaki ağaçlar çiçeklendi, meyveye durdu. Hristiyanlığın cenderesinde yüzyıllardır canı çıkmış olan Avrupa, kurtuluş çâreleri ararken, August...

UZAKTAN EĞİTİME FAZLA HEVESLENMESEK İYİ OLUR
Başka ülkelerin eğitim sistemiyle ilgili öykünecek çok şey söyleyebiliriz. Koronovirüs meselesi, tıbbî bir tehdit olmaktan çıkmadı ama, başka alanlarda da gündem...

KENDİ CENÂZEMİZE GİTME FIRSATI
Anne-babasının ya da yakın akraba veya hısımlarının cenâzesine katılamayan, mezâra kendi elleriyle yerleştiremeyen, kefeninin bağlarını çözemeyip tabutu uzaktan seyredenl...

KORONA İLE ULUS-DEVLET GERİ DÖNDÜ
Teorik olarak Fransız Devrimi ile başlayan süreçte dünyâda hâkim devlet yapısı hâline gelen "ulus-devlet" yapısı, özellikle "Teknoloji 4.0 nesli" için önemini kaybetme te...

BU KADAR PİSLİĞİ NERELERİNDE TUTUYORLAR
Daha önce "Avrupa Birliği, Orta Doğu ile sınır olamaz" diyen Haçlılar Kulübü, sınır tanımayan koronovirüs karşısında "insan" kavramını hatırladı. Yetmiyo...