Dr. C. Ahmet Akışık

İslâmofobi Sempozyumu Siyonist Yahûdilerle Hristiyanların İs...
[email protected]   Diyanet İşleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erciyes Üniversitesi, TRT ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Va...

:8
Tarih Boyunca Siyonist Yahûdilerin İslâm ve Müslümanlara İha...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   İslâm dini, Hazret-i Âdem’den son Peygamber Muhammed aleyhisselâm’a kadar gelen semâvî/vahyî dinlerin ortak adıdı...

:2
VEDA HUTBESİ İSLÂM’DA İLK İNSAN HAKLARI BELGESİ
ALLAH’A HAMD OLSUN Hamd, yüce Allah’a mahsustur. Ona hamd eder1, ondan af diler ve ona tevbe ederiz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerimizden ona sığın...

VEDA HUTBESİ İSLÂM’DA İLK İNSAN HAKLARI BELGESİ
ALLAH’A HAMD OLSUN Hamd, yüce Allah’a mahsustur. Ona hamd eder1, ondan af diler ve ona tevbe ederiz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerimizden ona sığın...

:2
Dünyaya İlâhî Mesaj İslam’da İnsan Hakları -3-
MADDE 16: İslam dini, renk, ırk ve statü farklılığından dolayı insanlara onur kırıcı olumsuz duygu, düşünce, davranış ve iletişimde bulunmayı yasaklamıştır.   Bütün...

:3
Dünyanın Özlemini Çektiği İslam’da İnsan Hakları -2-...
MADDE 10: Mutlak hâkimiyet/egemenlik, dünya, evren ve insan idaresinde kayıtsız ve şartsız her şeyin yaratıcısı Allah’ındır. Yüce Allah, bu hâkimiyetini peygamber ve kita...

Dünyanın Özlemini Çektiği İslam’da İnsan Hakları -2-...
MADDE 10: Mutlak hâkimiyet/egemenlik, dünya, evren ve insan idaresinde kayıtsız ve şartsız her şeyin yaratıcısı Allah’ındır. Yüce Allah, bu hâkimiyetini peygamber ve kita...

:2
Dünya’nın Keşfedemediği İslam’da İnsan Hakları...
      İslam’a göre insanlar, hür ve günahsız ola­rak, temiz bir fıtratla ve İslam’ı kabule hazır bir yaratılışla dünyaya gelirler. Ancak içinde bulunduğu yakın ç...

:1
Materyalist İlahiyatçılar
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Materyalist İlahiyatçılar, Ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinde İslam dini alanında Üniversite’de ve Üniversite dış...

:2
Batı Destekli Ebrehe ve Deccal Tabiatlı İslam’da Reformistle...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]     Yüce Allah, insanların dünya ve ahiret saadetleri için seçkin ve mübarek kulları olan peygamberler göndermişti...

Batı Destekli Ebrehe ve Deccal Tabiatlı İslam’da Reformistle...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]     Yüce Allah, insanların dünya ve ahiret saadetleri için seçkin ve mübarek kulları olan peygamberler göndermişti...

Batı Güdümünde Kriptocu İlahiyatçıların Uydurdukları Din: Ku...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]    Yüzyıllar boyunca Müslümanların sahip olduğu İslam’a yönelik çeşitli inançlardan düşmanları olmuştur. Ancak son as...

:6
Batı Güdümünde Kriptocu İlahiyatçıların Uydurdukları Din: Ku...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]    Yüzyıllar boyunca Müslümanların sahip olduğu İslam’a yönelik çeşitli inançlardan düşmanları olmuştur. Ancak son as...

Ehl-i Sünnet ve Fırkalar
Kur’an-ı kerim; bütün Müslümanların Hazret-i Peygamber aleyhisselâm’ın tebliğ ettiği, güzide eshâbın naklettiği, Müctehid âlimlerin açıkladığı, Cumhûr-ı Müslimin tarafınd...

:4
Ehl-i Sünnet ve Fırkalar
Kur’ân-ı kerim; bütün Müslümanların Hazret-i Peygamber aleyhisselâm’ın tebliğ ettiği, güzide eshâbın naklettiği, Müctehid âlimlerin açıkladığı, Cumhûr-ı Müslimin tarafınd...

:1
İslam Dini Karşısında Diğer Din ve Batıl İnanışlar...
[email protected]    Son ilâhî din İslam’ın değiştirilmeden gelen kitabı Kur’an-ı kerim’dir. Kur’an’da 114 sûre ve 6236 âyet-i kerime bulunmaktadır. Sûreler, ...

İslam Dini Karşısında Diğer Din ve Batıl İnanışlar...
[email protected]    Son ilâhî din İslam’ın değiştirilmeden gelen kitabı Kur’an-ı kerim’dir. Kur’an’da 114 sûre ve 6236 âyet-i kerime bulunmaktadır. Sûreler, ...

:4
FETÖ Benzeri Yeni Mu’tezile Yapılanması Kim Ehl-i Sünnet, Ki...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Ecdadımız Selçuklu ve Osmanlılar, Ehl-i Sünnet Müslümanlığını temsil ediyorlardı. Yüzyıllar boyunca özellikle Akâid...

:4
Hadislere İnanmayan ve Kaderi İnkâr Eden İlahiyatçılar Mu’te...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Kader, ileride yaratılacak şeyleri, Allahü teâlânın ezelde bilmesidir. Yüce Allah her şeyi, kudreti ve ilmi ile yar...

Hadislere İnanmayan ve Kaderi İnkâr Eden İlahiyatçılar Mu’te...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Kader, ileride yaratılacak şeyleri, Allahü teâlânın ezelde bilmesidir. Yüce Allah her şeyi, kudreti ve ilmi ile yar...