Dr. C. Ahmet Akışık

:8
“MÜSLÜMAN”IN 24 SAATİ
Salih Müslüman, Allahü teâlâ’nın varlığına, birliğine ve Peygamber aleyhisselâm’ın tebliğ ettiklerine itirazsız iman eden ve gönülden kabul eden kişidir. İslam dininde im...

:17
İstanbul Sözleşmesi ve Diyanet’in sapıklığa karşı çıkışı...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 sebebiyle 24.04.2020’de Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsilî kılınan cuma namazında okuduğu hutbede şöyle diyor: “İsl...

İstanbul Sözleşmesi ve Diyanet’in sapıklığa karşı çıkışı...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 sebebiyle 24.04.2020’de Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsilî kılınan cuma namazında okuduğu hutbede şöyle diyor: “İsl...

:6
“Korona” ile gündeme gelen İSLAMÎ KURALLAR
Koronavirüs, şu anda bütün dünyayı etkisi altına almış durumdadır. Dünyada ölü sayısı, 200 bine yaklaşmıştır. Bilim adamları, bu virüse karşı yoğun çalışma içine girdikle...

:3
Küresel Korona Allah’a İsyan ve Zulmün Cezası mıdır?...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Yüce Allah, insanı, akıl, irade ve nefis özellikleriyle diğer varlıklardan farklı ve üstün yaratmıştır. Buna karşıl...

Küresel Koronavirüs ve İslam Dünya İslam’ı Arıyor...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını, 6 kıtanın tamamını etkisi altına aldı. D...

:9
Küresel Koronavirüs ve İslam Dünya İslam’ı Arıyor...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını, 6 kıtanın tamamını etkisi altına aldı. D...

:5
DÖRT MEZHEP OKULU VE TEMEL ORTAK ÖZELLİKLERİ
  Yüce Allah, son din İslâm’ı tebliğ etmek üzere Muhammed aleyhisselam’ı  Peygamber olarak göndermiştir. Kendisine son ilâhî kelâm olan Kur’an-ı kerim’i indirmiştir. 2...

İslâm’a Hizmette Sönmeyen Işık “Hüseyin Hilmi Işık Okulu”...
Hüseyin Hilmi Işık Efendi, 1329/1911’de İstanbul’da doğdu. 1422/2001’de İstanbul’da vefat etti. Baba ve dede olarak Lofçalıdır. Beş yaşında Kur’ân-ı kerimi hatmetti. 1924...

:27
“Ankara Okulu” Batı Destekli Bir Zakkûm FETÖ Projesi midir?...
 Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Batı, kurduğu Oryantalist ve Misyonerlik teşkilatlarıyla senelerce binlerce misyoner eleman yetiştirmiştir. Hede...

“Ankara Okulu” Batı Destekli Bir Zakkûm FETÖ Projesi midir?...
 Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Batı, kurduğu Oryantalist ve Misyonerlik teşkilatlarıyla senelerce binlerce misyoner eleman yetiştirmiştir. Hede...

:14
Ehl-i Sünnet’e Karşı “Marmara Okulu” Depremi
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]    “Marmara Okulu”, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde bir kadronun oluşturduğu geleneksel İslam’a karşı, İslam’da y...

:3
Tebliğ Edilen İslam’a Karşı “Dinde Reform” ve Temsilcileri...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]     Tâbiîn ve sonraki dönemlerde Hazret-i Peygamber’in vârisleri olan Müctehid âlimler, İslam dini’nin özellikle Ak...

:8
İctihadlarda Rahmet Olan Farklılık Dört Mezhepte Namaz...
İctihadlarda rahmet olan farklılık, Müctehidlerle ilgili bir konudur. Çünkü Müctehid, kendi ictihadına göre hareket etmek mecburiyetindedir, başkasını taklid edemez. Takl...

:3
Günahları Temizleyen MÜ’MİNİN MİRACI NAMAZ
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   İslam’ın beş şartından biri namazdır. Müslüman’ın en önemli alâmetlerinden biridir. Peygamber aleyhi’s-salâtü ve’s-...

Dört mezhepten ikisi ve İbn Teymiyyecilik
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]     ŞÂFİÎ MEZHEBİ   İmâmı, Ebû Abdullah Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî’dir (150-204H / 767-819M). Suriye...

:2
İslam’da Birliği Sağlayan Dört Mezhep
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]                                                       Hazret-i Peygamber “aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm”, Ahir...

:3
İlk İslami İlim Merkezleri ve Enbiyanın Vârisleri Âlimler...
Hazret-i Peygamber’in ilk ilim vârisleri Eshâb-ı Kiram’dır. Kur’ân-ı Kerim’i ve Hadis-i şerifleri, kendilerinden sonraki nesillere bozmadan ve bozulmadan ulaştırabilmek i...

:10
​İslami İlimlerin Doğuşu ve ENBİYANIN VÂRİSLERİ ÂLİMLER...
  İslam dini, ilim üzerine kurulmuştur. İlk emri, “oku” olmuştur. Müslüman kadın ve erkeğe, ibadet ve görevlerini yapacak ve toplum hayatında fertler arasındaki huk...

:14
Modernist İslamcılar ile DİYALOGCULARIN ÖRTÜŞEN ÖZELLİKLERİ...
Dr. C. Ahmet Akışık [email protected]   Dinler arası diyalogcularla Modernist İslamcılar, kaynak olarak Batı standartlarına göre Müsteşrik ve Misyonerlerce...