Dr. Bumin Doğrusöz

Düşünenler – sevinenler
İki gün sonrası yılın son günü, Üç gün sonrası ise önümüzdeki yılın ilk günü. Biz de yazımıza, tüm okurlarımıza mutlu, sağlıklı, huzurlu ve varlıklı bir yıl dileyerek baş...

İncelenmekte olanların affı
Kamuoyunda kısaca “Vergi Aff ı Kanunu” olarak adlandırılan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 19.8.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınla...

Meslek mensubu gözaltına alınırsa
15 Temmuz’da yaşanan hain darbe kalkışması sonucu yurt çapında FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik başlatılan idari veya adli soruşturmalar neticesinde gözaltına alınan veya ...

:11
İzaha davet
Vergi Usul Kanunu’nun “cezalandırılamayacak olan şekle ait usulsüzlükler” başlıklı 370. maddesinin 2365 sayılı Kanun neticesinde 1.1.1981 tarihinde rahmetli (mülga) olan ...

Vergi affının vergi suçlarına etkisi
Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde, vergi hukukunu ilgilendiren bazı filler idari para cezasının yanı sıra hürriyeti bağlayıcı ceza ile de yaptırımlanmıştır. Bu filler...

:2
Diğer ücretlilere vergi affı
Bir işverene tâbi ve belirli bir işverene bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler, Gelir Ver...

Kurumlar vergisi değişiklikleri
6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunlarında (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi ...

Sermaye avansları üzerinden indirim
6637 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etme...

:1
Varlık barışında son durum
“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan (Tasarıdaki düzenlemeyi daha önce 28.6.2016 günlü yazı...

:8
Kesinleşmiş borçlarda yeniden yapılandırma
Bilindiği gibi, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile kesinleşmiş veya ihtilaflı vergi borçları için yeniden yapılandırma olanağı öngörü...

:1
İhtilaflı borçlarda vergi affı ve eksiklikler
Geçen yazımda vergi barışını yeniden ihdas etmeyi amaçlayan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi”nin kapsamını genel olarak aktarmıştım. Bu ...

:2
Vergi barışı ve kapsamı
Nihayet Vergi Barışı’nı öngören Kanun Tasarısı hazırlandı ve Meclis’e sunuldu. Ancak bu günkü koşullar içerisinde Tasarıyı Bakanlar Kurulu’ndan öncelikle geçirmek zaman a...

:2
Bir karar ve düşündürdükleri
Bugünkü yazımda bir Danıştay kararından söz edeceğim. Karar iki açıdan önem taşıyor. Bir kazancın ne zaman ticari kazanç sayılacağına ne zaman değer artış kazancı sayılac...

Adli Tatil
Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız darbe teşebbüsü, sadece demokrasi tarihimizde bir kara leke olarak yer almamış, toplum yaşantısında da belki onarılması zamana bağlı ekono...

:17
Varlık barışından önce vergi barışı
Bugünkü yazımda, yasama organına sevk edilmiş bulunan 76 maddelik “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”n...

:2
Varlık barışının getirecekleri – götürecekleri
Yasama organına sevk edilmiş bulunan 76 maddelik “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile vergi kanunla...

:1
Vergi yargısında davadan feragat
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda davadan feragat müessesesi düzenlenmemiş, bu konuda kanunun 31. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na (HMK) gönderme (atıf) yapılmıştı...

:4
Avukatların danışmanlık ücretleri ve KDV
Bugünkü yazımda, avukatların davalarını ücret sözleşmesi karşılığı takip edip edemeyeceklerini veya danışmanlıklarını ücret sözleşmesi karşılığı yapıp yapamayacaklarını, ...

:3
Birinci temettü sorunu
İçinde bulunduğumuz aylar, özellikle anonim şirketler için genel kurul toplantılarının yapıldığı aylar. Bu nedenle de gelen soruların çoğu genel kurul ve kâr dağıtımı kon...

:4
Transfer fiyatlandırmasında üçüncü gelişme
Geçen yazımda kurumlar vergisinin önemli bir oto-kontrol müessesesi olan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı konusunda üç önemli gelişmeden söz etmişt...