Dr. Ali Aydın

Ateşli nöbet–II
(dünden devam)… Ateşli nöbeti olan çocukta tüm vücutta kasılma süresinin 30 dk’yı geçmemesi için hastanede yapılması gerekenler şunlardır: 1– Örneğin ateşli nöbeti olan ç...

Ateşli nöbet-I
Geçenlerde Muş’un bir ilçesinde görev yapan bir pratisyen hekim arkadaşımla görüştüm. Her ay yaklaşık 10-15 çocuğun ateşli nöbet geçirme yakınması ile acile getirildiğini...

Domuz gribi
Domuz gribi etkeni influenza–A virüs alt tipi olan H1N1’dir. İnfluenza A ciddi, influenza B hafif hastalığa yol açar. Çocukların %80’inde domuz gribi etkeni influenza B’d...

Otizm–II
(dünden devam)… Otizmin yaşa göre bulguları: Ses çıkarmayan, sese tepki vermeyen,  göz takibi olmayan 3 aylık çocuk. Sese tepki vermeyen çocukta sağırlık da olabilir. Ses...

Otizm–I
Otistik bozukluk (Otizm), yaşamın ilk 4 yılında ortaya çıkan ve kişinin sosyal, zeka ve dil bakımından toplumla ilişkisini yok eden bir durumdur. Ortalama tanı yaşı 18. a...