Dr. Abdulkadir Turan

:60
İnsaniyete yeniden dönüş!
Toplum üzerine konuşan her fert veya topluluk, olumsuz değişimden şikâyet eder durumdadır. Mevcut tablo, düşünüş ve yaşam tarzı bağlamında küresel yönetimi ele geçirenler...

“Şeref” gitti, “erdem” nerede?
Batı’da monarşiler yıkılıp yerine cumhuriyetler ve demokrasiler kurulurken büyük vaat, devrilen “şeref”in yerine “erdem”in inşa edileceğiydi. Batı’da “şeref”; soy...

Sınav İçin Tavsiyeler
Bugün ve yarın milyonlarca öğrenci, YKS’de ter dökecek, emeğinin karşılığını almaya çalışacak. Sınav hem bir hazırlık hem sınav esnasındaki ustalıktır. Bütün başa...

Yeni bir eğitim sistemi inşa etmek!
Eğitim ya da ilmi tedrisat, su ve gıda gibidir. Nicelik ve nitelik bakımından sürekli bir şekilde kontrol edilmeyi ve ihtiyaç üzeri müdahaleyi gerektirir. İlgili ...

:38
İyiyi kötülemek!
Batılı propagandanın oluşumu, insanın her tür yanlışa inanmaya yatkın olduğu tezine dayanır. Bu yaklaşımla, söz konusu propaganda, “Asla tutmaz!” diyeceğiniz uydu...

:57
Modernizmin Köle Avcısı: Zevkperizm
Batı kaynaklı sorunlar ve kavramlar, bugüne kadar ya Batı kurumları ve uzantıları tarafından işlendi ya da özü üzerinde durulmadan bütün olarak reddedilmekle yetinildi....

:17
Kapitalist ekonomi ve muhalefet!
Kapitalizm, sadece, varlıklının gittikçe kazandığı, yoksulun ise hep yerinde saydığı bir sistem değildir. Kapitalizm, yoksulun yaşamını sadece yokluktan dolayı da...

Milliyetçiler ve mülteciler!
Milliyetçiliğin mülteciler ve göçmenler üzerinden teşhirinin ilk işaretleri, Bingöllü bir ailenin 29 Mayıs 1993’te Almanya’da diri diri yakılmasında görüldü. Aynı...

Modernleşmenin Geri Yüzü!
Diyarbakır’dan Siirt ve Cizre’ye uzanan sahayı dolaştığınızda kayda değer bir “modern değişim”e tanıklık ediyorsunuz. Bölgeyi son kırk yılda izliyorsanız modernleşmenin t...

:46
Kendini ya da haddini aşmak!
İnsanın bireysel ve toplumsal dünyasındaki tutumları ile ilgili iki meşhur ifade vardır: Kendini aşmak ve haddini aşmak! Kendini aşmak, yeni bir ifadedir; insanın...

:10
“TÜRK İHTİLAFI” BU KEZ NEREYE?
Cumhurbaşkanlığı seçim atmosferi ısındıkça seçimin tarafları arasındaki çekişme de farklı bir boyuta tırmanıyor.   Ülke, neredeyse 75 yıldır 20. yüzyılda kendisin...

Irkçılık dalgası!
İslam dünyasının istilasında kullanılan iki sabit araçtan biri zevkperizm diğeri, ırkçılıktır. İki yüzyıldır zevkperizm her dönem farklı aşamalarla kullanıldı. Irkçılık i...

:46
Hakikati Kabullenmenin Zorluğu
Resûl-i Ekrem salallahü aleyhi vesellem’den önce biri, Kabe-i Şerif’in yanı başında Kureyş’in Sasani’yi ortadan kaldıracağını ve Bizans’ı, İstanbul’a sıkıştıracağını söyl...

:49
Ermeni Meselesi: İhanet ve Hakikat
Bugünün dünyasında tarih, geçmişteki hakikatin anlaşılması için değil, gelecekteki politikaların yönetilmesine yönelik yazılıp konuşuluyor. Bugün bir politika bel...

:47
Kim Bilir Belki Yakın Bir Zamanda!
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi var ve Batılı bir ülkenin cumhurbaşkanlığı seçiminde gündem İslam ... Adaylar, bu kez İslam dünyasındaki sömürgelerde ne yapacak...

“Kâbe Arabın olsun!”’dan “Aksâ Arabındır” Yaygarasına!...
Sosyal medyada, Mescid-i Aksâ’nın önemini vurgulayan bir “Mirac Gecesi tebriki” dahi yayımlandığında altına “Türk milliyetçisi” veya “Kürt milliyetçisi” görünüml...

:14
Medreselere hayat vermek
Medreseler, Müslümanların mukaddes hafızasıdır. Hafıza, bir yanıyla kitabedir, kitaptır… Ama asıl hafıza, insanın kendisidir. İnsan hafızası söz konusu olmadan il...

:19
Batı istilası: Haçlı mı, Moğol mu?
Batı’nın sömürge ve emperyalizm dönemi istilaları genel olarak Haçlı istilası ile ilişkilendirilir. Hatta Haçlı istilasının doğrudan bir devamı gibi addedilir. Bi...

:6
Kendi gündeminde kalmak
Merhum Fahrettin Çelik’le imam hatip lise birinci sınıfta öğrenciydik. İkinci dönem kapanmak üzereyken bir akşam, “Bazı Müslümanlar bir yerde toplanmış, biz de gidelim!” ...

:38
Bütünleşme ve ayrışma
İslam, bütünleşme; İslam’dan uzaklaşmak ise ayrışmadır. İslam tarihinin her devresinde Müslümanlar için bütünleşmek zafer, ayrışmak yenilgi ile sonuçlanmıştır....