Doğu Perinçek

Atlantik firkateyninin Erdoğan'ı devirme görevi
Yunan kaptan kumandasındaki Alman fırkateyninin Türk bandıralı ticaret gemisini silahla işgali, evet uluslararası hukukun ihlalidir. Ancak daha önemlisi, bu silahlı Avrup...

TBMM’nin Halkçılık Beyannamesi’nin 100. yılı
23 Nisan 1920 günü Ankara’da Millî Meclisin ve Millî Hükümetin kurulmasıyla İstanbul'da İngilizin esiri durumunda olan padişah ve halifenin işi bitirilmişti. Nitekim Halk...

:1
Atatürk: Sovyet dostluğundan ayrılmayın!
Atatürk, 1937 yılında Başbakan Celal Bayar, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve arkadaşı Kılıç Ali ile görüşüyor. Onlara dünyanın büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu an...

Atatürk: Sovyet dostluğundan ayrılmayın!
Atatürk, 28 Mart 1922’de Büyük Taaruz’un hemen öncesinde Türk ordusunu denetlerken yanında Sovyet elçisi olarak ülkede bulunan Semyon Ivanoviç Aralov da vardı...

Kıdem tazminatına tırpanı önlemek için Derhal harekete geçme...
İşçilerin kıdem tazminatını tırpanlayan yasa önerisi şu anda Mecliste. Önerinin adı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek...

Atatürk 99 yıl önce Eğin’e niçin kendi adını verdi...
Bizim Kemaliye’de toprak pek bulunmaz; kayalar üzerine yapılan sekilere avuç avuç toprak emekle serilmiştir. Her taraf dağ ve taştır. Ama o taşların üzerine köylerimizde ...

:60
Bozkır türküsünün renkleri
O duruşlar, o bakışlar, o edalar, ancak bu kadar güzel verilebilir. Anadolu çiftçisi, Süleyman Karakul’un renkleriyle ve deseniyle artık tarihin içindedir. Bakarken resim...

:97
Cemal Süreya’nın dağıttığı Kız Kulesi’nin düş senetleri...
Bu yazı 9 Ocak 2019’da gazetemizde yayımlanmıştır Tıbben yaşamım sona erdikten sonra dokum ve organlarımın diğer hastaların tedavisi için kullanılmasına izin veriy...

:110
Resimlerle omuzdan omuza devredilen görev
Resimlerin dili yazının dilinden güçlüdür. Spartakus’un, Atilla’nın, Bilge Kağan’ın, Hazreti Muhammed’in, Babek’in, El Harezmî’nin, Kaşgarlı Mahmut’un, Yunus Emre...

:84
Üretim Devriminin eşiğindeyiz
Atalarımızın “Kul dara düşmezse, Hızır yetişmez” sözü bugünler içindir. Türkiye dardadır ve Hızır yetişecektir. Yalnız Türkiye mi, Batı Asya ciddî tehlikelerle karşı karş...

:227
Batı uygarlığının hayatı yalan
Yılbaşında Jürgen Todenhöfer’in “Die Grosse Heuchelei” başlıklı kitabını okudum. Almanya’da Gülay Yeditepeli Arkadaş, sağolsun önemine dikkat çekerek Şule Perinçek’e verm...

:151
Adları Polat olsun
2020 yılı Türkiye tarihinin çetin yıllarından biri olacak, öyle gözüküyor. BÖYLE GİTMEZ Kayseri, Nevşehir, Adana, Mersin, Anamur, Gazipaşa, Bursa, Balıkesi...

:173
Kırk yıldan kırk yıla
Teori’nin yeni yıl sayısı, arkada kalan kırk yıl ile önümüzdeki kırk yılı inceliyor. Atlantik zincirli 40 yılı, bütün pasıyla, bütün kiriyle ve çamuruyla arkada bırakıyor...

:74
The King
Türkiye’nin imparatorluklar mirası ile son iki yüzyılın devrim mirasını karşı karşıya getirmek hem tarihi anlamak açısından yanlıştır, hem de geleceği kurmak açısından....

:203
Türk Ordusu'nun yenilmesini istiyorlar!
Beko Avşaroğlu’ndan gelen mektubun 15-16 Temmuz Darbesi ve Türk Ordusu'na ilişkin bölümlerini, yazımına dokunmadan yayınlıyoruz. Bazı cümleleri biz siyahlattık. B...

:132
Kadını feminizmden kurtarmak
Feminizm, kadını kurtarma iddiasındadır. Ancak son zamanlarda Batı ülkelerindeki pratiğine bakıyoruz, kadını feminizmden kurtarma sorunu var. Türkiye’de de 1980’li yıllar...

:143
Sayın Cumhurbaşkanımıza ABD'nin Ermeni soykırımı kararına il...
Sayın Cumhurbaşkanımız, Washington’da ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede, ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımı kararını gündeme getireceklerini de bel...

:63
Devlet Arşivimizde Devlet terbiyesini korumak
Sayın Cumhurbaşkanımız yarın Washington’da ABD Başkanı Trump ile masaya oturacak. GÖRÜŞMEK DEVLET GÖREVİ Öncelikle belirtelim: Görüşmek, bir devle...

:182
15-16 Temmuz mevzisi ve Sakarya mevzisi
Atatürkçülük, tarihte mevzilenmek değildir. Atatürkçülük, günün devrimci mevzisinde olmaktır. Bugün devrimci mevzi, bağımsızlık mevzisidir, Ortaçağ ilişkilerinden bütünüy...

:113
Atatürk’ün 81 yıl sonra yerine getirilen vasiyeti
Türkiye, Atatürk Devrimini tamamlayacağı bir iklime girmiş bulunuyor. Atlantik sisteminden kopuş ve Avrasya’daki onurlu konumumuza yerleşme sürecinin anlamı budur. Devlet...