Devlet-i Âliyye

:2
Devlet-i Âliyye
Türk tarihi ne Osmanlı ile nede Cumhuriyet tarihi ile sınırlı değildir!....