Derviş TÜRKOĞLU

:7
Adalet üzerine
Adalet, genellikle yasalar karşısında eşit olmayla alâkalı bir kavramdır. Yasalara, kurallara bağlı kalarak herkese eşit bir şekilde muamele edilmesidir. Hiçbir fa...