Deniz Yıldırım

Cinayeti Gördüm
Marquez, Kırmızı Pazartesi romanında (1981), işleneceğini herkesin bildiği bir cinayeti anlatıyordu. Cinayet göstere göstere gelmişti. Duyanlar umursamadı; kimisi hak gör...

‘Çökme’nin teorisi
Ortaya saçılan iddiaların, yanıtsız bırakılan savların arka planında ciddi bir ekonomi politik dinamik işliyor. Türkiye’de sermaye birikimiyle siyaset arasındaki ilişkiyi...

Polisiye futbol
Bu seride bir yandan da “hegemonya”nın tek taraflı işlemediğini göstermeye çalışıyorum. İdeolojiler, inançlar, fikirler, sanat, spor bunun dışında değil. Bunların içeriği...

7 Haziran
7 Haziran 2015 tarihi, iktidarın bugün 20 yıla yaklaşan yönetme macerası içinde özel bir konuma sahip. Bir yandan iktidarın, parlamenter sistem içinde çoğunluğu kaybetme ...

Nuh Tepesi
Cenk Ertürk’ün başarılı filmi Nuh Tepesi, geçen yıl mart ayında pandemi tedbirleri açıklanmadan önce sinemada izlediğim son filmdi. Şimdi dijital platformlarda da erişile...

Ara toplam
Ülkenin gündemini neredeyse bir aydır videolar belirliyor. Ortaya saçılan iddialarla ilgili iktidarın uzun süreli tepkisizliği ve ardından gelen dozu düşük açıklamalar, k...

Kırmızı Pazartesi
Bir yanımız Şili ise diğer yanımız Kolombiya. Bu yakınlık coğrafi değilse de sosyal ve siyasaldır. Ve konumuz Kolombiya olunca Gabriel Garcia Marquez’i anmadan geçemeyiz....

Hangi Şili’deyiz?
Devrimci Cumhuriyetin 1920’lerin sonunda Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde adını taşıyan kitabında bulduğu ütopik esin, olumlu modelleri aydınlar arasında özendirmeyi h...

:7
Akışa direnen Filistin
Buhranlı, çıkışsız günlerin aydını ve toplumu kuşattığı, çaresizliğin ve yalnızlığın insanı sarstığı koşulların edebiyatıyla, teslim olmamak gerektiği düşüncesini yükselt...

:24
Yönetme krizlerinde mafya
Ekonomik birikim olanaklarının tıkandığı, krizin baş gösterdiği koşullarda, yönetenler henüz paraya, ranta açılmamış ne varsa bunu paraya tahvil etmek ister. İbni Haldun’...

:17
Cürek ve Nomadland
Cürek, Sivas Divriği kırsalında bir işçi kasabası. Erken Cumhuriyet 30’lu yıllarda bağımsız bir sanayi politikasıyla demir madeninde üretimi hızlandırır. Üretim arttıkça ...

:14
Yerliler
Ekonomi, sen nelere kadirsin!Kapatma tedbirleri açıklandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bir demecini okumuştum, şöyle diyordu: “Kısıtlamal...

:15
Korku Çorbası
İtalyan faşizminin zindana atarak zihnini durdurabileceğini sandığı Antonio Gramsci, iktidar olgusunun arkasında yatan kültürel dinamikler üzerine düşünürken, İtalya’da F...

:11
Önce halkın sağlığı, ekmeği
Ülkeyi yönetenler için bütün kararların merkezinde öncelikle ekonomi var. Ekonomi dediysem, halkın ekonomisi değil. Halk odaklı ekonomi olsa ekmekler küçülmez, alım gücüm...

:12
Beden ve Ruh Üzerine
Masalları, rüyaları, efsaneleri “çocukluk” evremize sıkıştırmayan başka işler de var elbette. Bunlar arasında son dönemde beni en çok etkileyenlerden birisi, Macar yönetm...

:8
Hiçbiri
Şimdi belki yeterince anlaşılmıyor ama pandemi dönemi, ekonomik ve sosyal etkiler bakımından bir “Büyük Dönüşüm” hikâyesi yaratıyor alttan alta.Güneydoğu Asya ve L...

:18
Küçük Kara Balık
Samed Behrengi dilin inceliklerini ve doğup büyüdüğü Tebriz’deki halk kültürü birikimini iyi kavramış bir öğretmen aydın. 1939 ile 1968 yılları arasındaki kısacık yaşamın...

:7
Kaynak tartışmasında yöntem
Muhalefetin üzerinde uzlaştığı konulardan biri de kaynak meselesi. CHP’nin doğru şekilde öne çıkardığı ve diğer siyasal, toplumsal muhalefet güçlerinin de benzer bir çerç...

:19
‘Çocuk Edebiyatı’
Akışa teslim olmamak bağlamında bir de “çocuk edebiyatı” var. Bu bakımdan aklıma gelen ilk örnek Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık’ı. Haftaya edebiyatın baskıcı ve sömü...

:15
Demokrasi
Daha önce yazmıştım: Hegemonyanın, kitlelerin rızasını alarak yönetme tarzının kırılganlaştığı dönemlerde iktidarlar için iki yol var: İlki hatalarla yüzleşmek, ikincisiy...