Demokrasi ve Adalet...

:1
Demokrasi ve Adalet...
Yasama, yürütme, yargı… Bu üç erk, demokrasiyi besleyen, Cumhuriyeti yaşatan kavramların adıdır… *** Cumhuriyet, milletin kendini yöne...