Davut Pehlivanlı

Türkiye Risk Raporu 2022’de Yer Alan Risklerin Realize Olmas...
Malumun ilanı şeklinde bir yazı olacak ama tarihe not düşmek adına Türkiye Risk Raporu 2022’de öngörülen riskleri 2022 ilk 3 ay açısından bu yazıda inceleyeceğim. ...

Kamu Kesimi Risk Yönetim Strateji Çalışması
Nasıl ki şirketlerde risk yönetimini merkezden yönetiyoruz ve izliyoruz; kamu kesiminde de risk yönetimi fonksiyonları bakanlık seviyesinde yapılanmayla yetinilmeden Cumh...

Konut İnşaatı ve İnşaat Taahhüt Sektör Riskleri
Nitelikli eleman eksikliği Öncelikli olarak Türkiye’nin en temel problemi olan nitelikli eleman eksikliği bütün sektör çalıştaylarında ön plana çıkmıştır. Nitelikl...

Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluk Değerlendirmesi
Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası, 2020 yılında dolar bazında yaklaşık 717 milyar dolar olarak gerçekleşti. 717 milyar dolarlık GSYİH’nın ise %14’lük kısmı olan ...

İç Sistemlerin Önemi ve Fırsatların Değerlendirilmesi...
İç sistemlerini olgunlaştıran firmaların faaliyetlerini katlamalı olarak büyütme şansı yakalayacağı bir döneme girdik. Bu dönemde özellikle iç kontrol, yasal uyum ve risk...

KOBİ’lerde Kurumsal Risk Yönetimi ve Önemi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) olarak ifade ettiğimiz grupta yer alan işletmeler üretimin yaklaşık %35’ini ve istihdamında yaklaşık %75’ini sağlamaktadırlar....

2021 Riskleri ve Ötesi
Adettendir yıl biterken (bazıları için kayıp yıldır bazıları içinse fırsatları yılı) çeşitli değerlendirmeler yapılır. Stratejik yönetim boyutunda ise bir gözümüzle biten...

İşletmelerde Kampanya Yönetimi ve Konut Kredi Faizi Yönetimi...
İşletmelerde kampanya yönetimi planlarken çok dikkatli davranırız hangi ürünleri kampanya dahil etmeliyiz, kampanya toplam bütçemiz ne olacak, kampanya süreci hedeflere p...

Salgın Sonrasında Büyük Değişim: Değişim Yönetimi...
Korona virüsü ile başlayan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkileyen bir salgına dönüşen kriz ile birlikte Dünya’da ve Türkiye’de hem kamu yönetimi hem de işletmeler özelinde...

Koronavirüs Salgını ve İşletmelere Etkisi
Risk yönetimi dünün konusuydu, bugün kriz yönetimi zamanı. Eğer kriz yönetimini sağlıklı yönetemezsek yarın kaos yönetimi içinde bulabiliriz… Koronavirüs salgını ...