D. Mehmet Doğan

:6
‘Gezi’yi hatırlamak
Gezi dâvası kararı, unutulmaya yüz tutmuş bir hadise ile ilgili zihin tazelemesine yol açtı. Aradan bunca zaman geçti, Gezi olayları da tabiatıyla unutuldu, en azından ge...

:5
Bir “kelime”den ne çıkar?
Dilde tasfiyecilik, sonraki adlandırma ile özleştirmecilik, zihin dünyamızın en büyük belâsıdır. Bugün doğru dürüst türkçe düşünemiyorsak, konuşamıyorsak, yazamıyorsak, e...

:6
Çocuklarla kartopu oynayamayan büstler!
Bir zamanlar, bir gazeteciler cemiyeti başkanı telefonla konuşulan bir Atatürk heykeli yaptırmıştı. Telefonu kulağına götürdüğünüzde, heykelin nutkunu dinleyebiliyordunuz...

:6
Millî Mücadele’yi Maraş’ın kurtuluşu üzerinden okumak...
Dün Maraş’ın kurtuluşunun 100. Yıldönümü idi… Bir asır önce Fransızlar, Maraş’ı mağlub olarak terk ettiler, 12 Şubat 1920... Gerçi askerlerin ne kadarı Fransız, o ...

:8
“Kudüs mitingi”nden, “Kudüs mitingi”ne!
O zaman İstanbul’da “Kudüs mitingi” yapılabilir miydi?  Yapılırdı yapılmasına da, katılım ne ölçüde olurdu? 1980’de yapılan Kudüs mitingi için Konya seçilm...

:6
Kıbrıs’ın meselesi…
Kıbrıs meselesi bizim çocukluğumuzda vardı, hâlâ var… İşe “Ya Kıbrıs ya ölüm!” diye başlamıştık. Sonra “Ya taksim ya ölüm!” dedik. Sonra sloganlarımız değişti, ama...

:2
Âtıf Hoca’yı unutmamak…
Zâlimler sağlıklarında zirvededir, aradan zaman geçtikçe, onlar da inişe geçer. Bir zaman gelir ki, unutulurlar. Mazlumlar sağlıklarında bilinmez, bilinirse de zâlimlerin...

:6
Özelleştirme mi tekelleştirme mi?
Özelleştirme, bizim bildiğimizden beri hep gündemde idi. İktisadî devlet teşekküllerinin kusurları, hataları, devlete yükleri hep anlatılır dururdu. Devlet bez satmakla, ...

:6
Holokost’un şemsiyesi!
Holokost”u kim bilir? Holokost’u bilmek mecburidir, bilmeyene bildirilir! Holokost, bütün dünyada anılır, andırılır. 27 Ocak “Holokost Kurbanlarını Anma Gü...

:16
Kudüs kimin?
Amerika’nın kuyruğu azil sürecine sıkışmış başkanı, tantanalı bir açıklama yaparak Kudüs’ü tamamıyla İsrail’e verdi! Kim kimin mülkünü, ne hakla ve kime veriyor?...

:8
Millî Mücadele’nin strateji belgesi: ‘Hilafet ve Âlem-i İslâ...
Bir Millî Mücadele var, bir de sonradan uydurulmuş “Kurtuluş Savaşı”… Millî Mücadele düşmana karşı verilmiştir, Kurtuluş Savaşı ise âdeta Osmanlı Devleti’ne karşı yapılmı...

:14
Yüz yıl önce: İngilizler açıktan cumhuriyetçi!
Millî Mücadele’nin yüzüncü yılındayız…Mücadelenin seyri konusunda bugünün okuyucusu neler bilir? Kendisine verileni! Verilen nedir öyleyse? Cumhuriyeti ku...

:4
İddia ederim, savunmam!
Pakistan’ı severiz. Bayrağıyla, hissiyatıyla bizdendir. 28 Şubatlı günlerde, Pakistan’dan bir edebiyat dostu, fakat asker kökenli, ziyaretimize gelmişti. Mesut Ahdar Şeyh...

:3
Ecevitlerin sonuncusu…
Biri profesör oğlu, diğeri profesör kızı. Cumhuriyet’in ilk dönemi için profesörlük öyle kolay bir şey değil. Şimdi on binlercesi var, o zaman yüzlercesi dahi yoktu…Çünkü...

Temaşa-yı garibe
Bir zamanlar iyi tiyatro seyircisi idik; tiyatronun tiyatro olduğu zamanlardı galiba. “Yerli” yazarların eserlerini bilhassa takip ederdik. Haldun Taner, Tarık Buğra, Tur...

:7
Atatürk sansürlenir mi?
Cumhuriyet gazetesinin haber başlığı: “Atatürk’ün sözleri, kendisinin kurduğu Diyanet tarafından sansürlendi.” Bu Türkçe sefaletini nasıl anlayalım? Bir ke...

:1
Kültürde asıl mesele, medeniyet ufkunu kaybetmemek
Türkiye’nin son yüzyılda yaşadıkları büyük ölçüde medeniyet ufkunu kaybetmekle ilgili. Osmanlı Devleti’nin son döneminde dahi bir medeniyet ufku arayışı ve telakkisi hiss...

:7
Öldüren cenaze!
Ölüm, tabiî bir hâldir, tabiî olarak ölmeyenler için dahi! Kasım Süleymanî yer yüzünde şimdilerde her türlü terörizmin kaynağı olan ABD tarafından katledildi. Her...

:4
İlân edilmemiş savaşın ilânına doğru mu?
20. yüzyılın en büyük siyasî olayı ne idi? Bu soruya kolayından “Sovyet devrimi” denilir. Evet, gerçekten Sovyet inkılâbı, dünyayı değiştiren keskin bir d...

:11
İran ne yapar?
Adında “İslâm” olmasına rağmen artık şiî-millî bir devlet olan İran’ın Irak’da, Suriye’de ve diğer mücavir ülkelerde askerî kuvvet bulundurduğunu ve etkili operasyonlar y...