D. Ferhat Dizdaroğlu

:13
HaçlınınBüyük Oyunu
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne oynanmak istenen oyun; Haçlı Dünyası tarafından tam bir asır önce de sahneye konmuş ve başarılı olmuştu. Cennetmekân ...

:3
Anadolu “Vatan” olurken
Alp-Arslan tarafından Anadolu’yu baştan başa açmakla görevlendirilen Kutalmışoğlu Süleyman Şah; Anadolu Kıtası’nın fethini, inanılmaz bir sür’atle, birkaç yıl içi...

:1
“Bütün Anadolu’yu aç” emri
Doğu’lu-Batı’lı bütün tarihçiler, Malazgirt’in “Bütün dünya tarihi”nde dönüm noktası olduğunda birleşmektedir. Türk tarihinde, Malazgirt’ten önemli tek vak...

:4
Anadolu’da söken Türk’ün şafağı
Bizanslı’ların tamamen yabancı olduğu “Türkler’in bozkır taktiği” ve Sultan Alp-Arslan’ın dahi stratejisi sonunda; gece çöktüğü zaman, Türk ok ve kılıcından kurtu...

Malazgirt’te şafağın rengi
İki ordu Malazgirt sahrasında vuruşma mesafesine geldiğinde, önemli bir hadise gerçekleşti. Paralı olarak Roma (Bizans) ordusunda yer alan, Avrupa’nın İslâ...

Vasiyet
Alp-Arslan’ın mesajını okuyan Türk kumandanı Sav Tigin’e, Roma (Bizans) İmparatoru Romen Diyojen şöyle demişti: - Sultanınıza söyleyin, kendisiyle sulh gör...

:1
Alp-Arslan ve 50.000 Arslan
Üzerlerine gelen büyük Roma (Bizans) ordusu hakkında bilgi toplamak üzere, hafif süvarilerden oluşan bir Türk tümenini ileriye sevkeden Alp-Arslan, hazırlıklarını...

1200 Kişilik Mancınık
Roma İmparatoru, büyük ordusu ile Doğu’ya doğru yola çıkmıştı. Ordunun ağırlıklarını, üç bin araba ve onbinlerce hayvan taşıyordu. Zamanın büyük harp âletl...

:2
Malazgirt’e Doğru
Roma (Bizans) İmparatoru’nun ordusuyla Anadolu’ya yaptığı bu seferler, Türklere hiçbir zarar veremedi. Her zaman teşebbüs kabiliyetini elinde tutan Türkler...

:1
Ege ve Marmara ile tanışma
1070’te Anadolu Orduları başkumandanı Prens Manuel Komnenos, Türklere Kızılırmak kıyılarında bozuldu ve bütün maiyetiyle birlikte esir düştü. Afşın Bey, he...

:1
Bizans Anadolu’sunda cirit atıyoruz
1069’da Bekçioğlu Afşın Bey’in idaresindeki Akıncı kuvvetlerinin başlıca kumandanları; Ahmed Şah, Uvakoğlu Atsız, kardeşi Çavlı, Aslantaş, Türkmen, Dilmaçoğlu Meh...

Adım Adım Fethe
Büyük Türk kumandanlarından Gümüştekin, yanında Afşın ve Ahed-Şah Bey’ler gibi en mühim Türk generalleri bulunduğu halde, 1066’da Murad ve Dicle vadilerine girdi....

Adım Adım Fethe
Büyük Türk kumandanlarından Gümüştekin, yanında Afşın ve Ahed-Şah Bey’ler gibi en mühim Türk generalleri bulunduğu halde, 1066’da Murad ve Dicle vadilerine girdi....

:1
Hedef Anadolu
1063 yılında başa geçen Alp-Arslan’ı tanımayan Kutalmış Bey, başkent Reyy şehrini kuşatmaya hazırlanıyordu.  Öte yandan, Alp-Arslan’ın ağabeyi Melik Süleyman da, T...

:6
Ecdâdın Savaş Taktiği
Osmanlı’nın yükseliş çağlarında (15 ve 16. Yüzyıl) kazandıkları savaşların eksiksiz tahlilleri maalesef yapılmamıştır. Osmanlı Ordusu’nun, birçok defa kend...

:2
Kıbrıs’ın Fethi
Kanunî Sultan Süleyman Han zamanında, Akdeniz’de stratejik açıdan önemli adalar ve ülkeler fetholunmuş ve bu deniz tamamıyla Osmanlı’nın hakimiyeti altına girmişt...

:1
Arkadi Vapuru’nun zaptı
Hemşin’li Gamsız Hasan Bey subay sınıfına geçirildikten sonra, Şehzâde Murad (V. Murad) Efendi’nin maiyet vapuru olan “Kılıç Ali” vapuru kaptanlığına verildi. Dah...

Adım adım Haçova’ya
Sadrazam Koca Sinan Paşa, eyaletlerde isyanları kurcalayıp destekleyen ve her fırsatta Osmanlı topraklarını taciz eden Almanya (Avusturya) üzerine savaş açılıp ma...

:5
Akıncılar ve deliler
Üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devlet-i Âli’sinin önünde durulamayan ordusunun yol açıcısı, işaret fişeği, candan ve serden geçenleriydi onlar. İlâ-yı Kelimetu...

:2
Genç Osman’lar
Tarihe “Bağdat Fatihi” olarak geçen 4. Murad Han, içeride düzeni sağlar sağlamaz, elimizden çıkan Bağdat üzerine yürüdü!.. Bağdat’ın fethinin remz yiğidi Genç Osm...