C.Yakup Şimşek

:9
TÜRKÇEDE MEZARLIK SÜKÛTU
Bundan tam 80 yıl önce, İstanbul Üniversitesinde profesörlerin katıldığı bir toplantıda, Türkçeye devlet müdâhalesi münâkaşa edilmişti. Türkçe Meselesi kitabında Ord. Pro...

:9
TDK'ya yüz verdim
   2017 - 2018 Tedrîsat Yılı 1. Devresi bu hafta sona eriyor. Milyonlarca çocuğumuzun karne alacağı bugünlerde ben de TDK'nın Türkçe notunu vereyim bâri. TDK'nın ...

DİL DARBESİ'NİN DEVÂSI YOK MU?
Dil Darbesi ne yaptı?Türkçeye meşrû ve doğru yollardan girmiş binlerce kelimenin unutulup ölmesi uğruna yerlerine binlerce kelimeyi îmâl ve ikaame edip dilimize s...

:4
DİL DARBESİ'NİN DEVÂSI YOK MU?
Dil Darbesi ne yaptı? Türkçeye meşrû ve doğru yollardan girmiş binlerce kelimenin unutulup ölmesi uğruna yerlerine binlerce kelimeyi îmâl ve ikaame edip dilimize ...

:14
Terbiyeden teziktik, ‘eğitim’e tızıktık - 1
  Asâlet bir altın idi, pul oldu, Türlü türlü bedenlere çul oldu; Îmânın yolu keseden geçeli Kim...

:5
AA’nın ârızalı ajansları
Anadolu Ajansının resmî internet sitesinde 10. 12. 2017 Pazar günü “Madrid'de binlerce kişi Noel Baba koşusuna katıldı” başlığı altında verilen haberde “Soğuk havaya rağm...

:9
TÜRKÇELEŞMEK DE NEYMİŞ?
Türkiye’de son 2 – 3 neslin kafasında Türkçenin lâfız-mânâ bağları az çok kopmuş ve zayıflamıştır. (Tendonları kopmuş bir sporcu ne kadar iyi futbol oynayabilirse, lâfız-...

:3
TÜRKÇE Mİ, YABANCI MI?
“Yabancı kelime nedir, yabancı-yerli hudûdu nereden geçer?” diye sorulabilecek mesele -diğer dillerde olduğu gibi- Türkçede de yüzde yüz çözülememiştir. Yabancılar da yer...

:7
RESMÎ METİNLERİN TÜRKÇESİ-1
Bendeniz MEDYA PAZARINDA DEFOLU TÜRKÇE başlığı altında 90’dan fazla yazı yazdım. Bunlarda, editör ve muhâbirler bir yana, anlı şanlı köşe muharrirlerinin bile çırak işi, ...

UYDURUKÇADAN İNGİLİZCEYE
Bu ülkede 80 yıldır süren, dili ayağa düşüren, dünü bugüne küstüren, mantığın defterini düren “ikaame” kelimelern dilimize tasallut etmesine çığır açan TDK'dır. T...

:9
Devletin testi-milletin imtihanı
  Bir önceki yazımda “sınav” bilmecesini sormuştum. E, bir tek bilmece sorup tadını damakta bırakmak olmaz. Ben de ataların örf ve âdetine uyup bir tâne daha sora...

:4
Türkçe’nin “Sınav”la imtihanı
Üç beş sene önce kaleme aldığım bir yazıda -kendi buluşum olan- şu bilmeceyi sormuştum: Yediden yetmişe herkes korkar, mektepten mêmûriyete zırt pırt kar...

:10
Annesinin dilini bilmeyen nesil - 2
Türkiye'de "Târîhinden uzak, kendi târîhini okuyamayan, kendi annesinin Türkçesini konuşamayan bir nesil” olduğunu söyleyen TDK Reîsi Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİ...

:8
Annesinin dilini bilmeyen nesil - 1
TDK Reîsi Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN öyle diyor: “Târîhinden uzak, kendi târîhini okuyamayan, kendi annesinin Türkçesini konuşamayan bir nesil var... ”...

:7
Türk dil kümültüsü (TDK) dam örtüsü
Yıllar önce TDK’NIN APARTMANI başlıklı bir yazı kaleme almıştım.  TDK’nın Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü’ndeki “apartman” maddesinde tesbît ettiğim bir düzineden...

:5
TDK’nın kurbanları
TDK’nın kurbanı çok... “Kurban” kelimesinin kendisi bile kurbanlıklar arasındaydı. Evet, TDK kasapları, 1935’ten îtbâren “sunam” diye bir garâbeti boyayıp...

:5
TÜRK DAVULTOZU KURUNTUSU (TDK) FİLOZOFLUĞU
Horasan’da yetişen ilk sûfîlerden Mimşâd ed-Dîneverî’ye atfedilen hikmetli bir söz var: “Hakîmler, hikmeti tefekkür ve sükût ile elde etmişlerdir.” Nerde o hi...

:6
Zavallı Fikret - 2
Tevfik Fikret ve Mehmed Âkif, ülkemizde 2. Meşrûtiyet ve Cumhûriyet devirlerinin, birbirine muhâlif belli başlı fikir ve siyâset cereyanlarında başı çektiler:  Te...

:9
Zavallı Fikret - 1
Yâni, Tevfik Fikret...   Tam 102 sene önce (1915) bugünlerde (19 Ağustos) ölen şâir...  On iki yaşındayken, annesini kaybetti...  Dünyâda bir nevî...

:9
Hüseyin Rahmiler yeniden doğsun
Hüseyin Rahmi Gürpınar bundan tam 153 sene önce bugün (17 Ağustos 1864) doğmuş: Türk hikâye ve romancılığının en meşhur ve renkli sîmâlarından... Böyle diyorum am...