Cübbeli Ahmet Hoca

:12
Ekonomide faize ihtiyaç yoktur
Allâh-u Teâlâ’nın emrine uymayan hareketler, gerek fertlerin, gerekse toplumun meşakkat ve felakete ürüklenmesinden başka bir fayda sağlamaz ve böylece faizle para alıp k...

En çok Müslüman Kürtlere acıyorum
İslamiyet de, vatanseverlik de, ulusalcılık da az akılla olmaz. Dostunu, düşmanını tanımadan, ona göre muamele yapmadan bu Müslümanlar iflah olmaz. “Ey iman edenler! Yahu...

:15
Her sakallıyı IŞİD'ci zannetmeyin
Benim de sakalım uzun ne alakam var IŞİD’le. IŞİD’e en büyük davayı ben açtım. En başta biz başlattık. Anadolu’da “Her sakallıyı baban zannetme” diye bir laf vardır. Her ...

:12
Şuursuz bir nesil yetişti
Bu millet Allah, din, vatan, bayrak, namus için harp etti ve kazandı. Yedi düveli de denize döktü. Vatanı kurtardık ama hilafeti, halifelik gibi bütün İslam âlemin...

İslam garip haline döndü
Gelinen noktada dini mübini İslam tekrar garip haline geri dönmüştür. Müslümanlar vatanlarında bile garip. Suriye’de, Irak’ta, İran’da, dünyanın her yerinde Ehl-i Sünnet ...

:9
Tasavvuf ehli, fakirliği tercih etmeli
İnsanlara karşı ihtiyaç arz etmeyip, insanların rabbine karşı ihtiyaç izhar eden adama krallar bile muhtaç olur. Evliyaullahın bize vasiyetine göre tasavvuf ehli f...

:8
Fetvayı Google'a sormayın
Allahımızın gönderdiği  Kur’an-ı Kerim ve  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in hadis-i şeriflerinin ışığı altında, bir  mürşid-i kâmil bularak, bir şeyhe uy...

:13
Dua ederken neden avuçlarımızı yukarı açarız?
Allah-u Teâlâ mekânsızdır. Dua ederken Allah yukarıda diye elimizi kaldırmıyoruz haşa! Allah-u Teâlâ’nın kabul makamı semada olduğu için hazinelerini gösteriyoruz, “Hazin...

:3405
Allâh-u Teâlâ’ya ve Rasûlüne itaat ediN
KULLARIN EN SEVİMLİSİ Elli dört farzdan yirmi üçüncüsü “Her işte Allâh-u Teâlâ’ya ve Rasûlüne itaat edip boyun eğmek”tir.  Çünkü Allâh-u Teâlâ şöyle buyurmu...

:4
PKK LPG'ye dayandı
Ordu, asker bayağı bir şey yaptı. Allah onları her sahada muzaffer eylesin. PKK, PYD ondan sonra YPG.  Geriye bir LPG kaldı. Bir de LPG’ye dayanın patlasın gitsin....

:15
İslam alemi Türkiye'siz bir şey yapamıyor
Bu sancak nerede düştüyse Rabbim oradan kaldıracak inşallah. Osmanlı sancağı, hilafet bu vatanda düştüyse buradan kalkacak. Bakın Arabı, Acemi bir şey yapamıyor Türkiyesi...

:181
Kur'an'ın kuralları uygulansa terör sıfırlanır
Ben 6-7 Eylül olaylarına da karşı çıkıyorum. Ne demekmiş varlık vergisi, can vergisi. Herkes ne vergiyi veriyorsa aynı vergiyi verecek. Çıkmış HDP’li adam “Kurban ...

:2
İnsan şeytanlarından sakının
EMRi BiL MARÛF NEHYi ANiL MÜNKER  Elli dört farzdan on dokuzuncusu “İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek”tir.  Çünkü Allâh-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: ...

:3
Mücahit nefsiyle cihat edendir
İcabında mangalda kül bırakmıyorsunuz ama sabah namazını yatakta kaçırıyorsunuz. Böyle mücahit olmaz. Mücahitlik özellikle bu zor zamanda nefsiyle cihat edip İslam’ın büt...

:58
Türk ordusunun gayreti Allah yolundadır
Şu anda Türk ordusu Yahudi ve Ermeni ile savaşıyor. Aynı zamanda Alman ve Yunan ile savaşıyor. Yani yedi düvel ile savaşıyor. Orada bütün gavurların malı, malzemesi, adam...

:11
Hapis yatmayı göze aldık
Mekke döneminde değiliz. Şu anda bize bir yere hicret etmek farz değil. Her zamanın kendine göre bir hicreti var. Bize de “Oturmayın yerinizde, faaliyet yapın” buyruluyor...

:19
Hiç korkmasın gavurlar
Adam “Cenaze namazımı kılmayın. Bana dua etmeyin” diyor. Memlekette böyle adamlar yetişmişler. Yol bulmuşlar, yön bulmuşlar. Diziler yapmışlar, filmlerde oynamışlar. Mill...

:12
Ehl-i Sünnet bize sahip çıkmıyor
Askerimiz, polisimiz vatanı müdafaa için hizmet ediyorlar. Yani çık denildiğinde çıkıyorlar, git denildiğinde gidiyorlar. Canları pahasına gidiyorlar. Ne kadar zor bir du...

:3
Dine davette yardım istenir
Biz bir kanal kurduk fakat yeterli değil. Bâtıla davet eden adamların 50 tane kanalı var. Kimi peygamberim diyor, kimi Mehdiyim, kimi Mesihim diyor. Kimi namaza lüzum yok...

:8
Bu vatan hizmet bekler
Suriye ne oldu? Irak, Mısır, Libya ne oldu? Yemen öyle ha keza. Filistin ne kadar zor durumda. Şehitlerimiz 20-25 kişi oldu. Küçük çocukları vuruyorlar. Kadınları yol ort...