Coşkun Gündüz

İslam yaşansaydı böyle mi olurdu!
Alemlerin Efendisi Peygamberimizin “oğlum” dediği şehitlerin efendisi, reyhan çiçeği, velayetin şahı Hz. Ali Efendimizin ve cennet kadınlarının hanımefendisi Allah Resulü...

Siyaset adamı nasıl olmalıdır?
Bilge ve erdemli olmalıdır. Siyaseti bilmelidir ve doğruluktan ayrılmamalıdır. Halkını ve ülkesini çok sevmelidir. Şahsiyetine ve bağımsızlığına düşkün olmalıdır. Aklı ba...

Ehl-i Beyt’i sevmek ibadettir
Her Müslümanın gönlünde bir hazine gizlidir. Bu hazine, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ve Ehl-i Beyt’inin sevgisidir. Tasavvuf yolunun büyüklerinin tamamı, Hz...

:33
Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt; Hz. Peygamber, Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin efendilerimizdir. Ehl-i Beyt hakkında Hz. Kur’an’ın şüphesiz seçkin ayetleri vardır. “Ey Peygamberi...