Çivizade Muhyiddin Efendi...

Çivizade Muhyiddin Efendi...
Osmanlı şeyhülislamlarının on birincisi.  Kanuni Sultan Süleyman Han devri şeyhülislamlarındandır.  Çivizade adıyla meşhur oldu.  1467...