Cevher İlhan

:4
AKP iktidarı Türkiye’yi taşıyamıyor...
Derin ve yıkıcı krizdeki ülkeyi yönetemeyen siyasi iktidar tam bir çıkmazda; politik polemiklerle, medyatik manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla artık gerçek gündemi ...

:6
“OHAL Komisyonu”yla KHK haksızlıkları sürdürülüyor...
Daha bir ay önce siyasi iktidarın en üst düzeyde dem vurduğu “adâlet reformu”ndan artık söz edilmezken, Türkiye’nin kanayan yarasına dönüşen ve bütün ağırlığıyla dayatıla...

:7
Aşı muamması…
Kovid-19 salgınına karşı dünyada birçok ülkenin bir ayı aşkındır aşıya başladığı belirtilirken, Türkiye’de yeni başlayan aşılama da bir dizi belirsizlikle muallel....

:6
“Sözde gündem…”
TESBİTBütün yanıltmalara ve siyasi saptırmalara rağmen “millet ittifakı”nı dağıtamayan “iktidar cephesi”, yeni yeni taktikler sergiliyor. Gerçek şu ki ekonomik kri...

:7
“İktidarda kalmak” uğruna…
Ülkeyi yönetemeyen siyasi iktidar büyük oy kaybına uğrarken, “tek kişilik otokratik yönetim”e karşı çeşitli siyasi görüşteki demokratların ortaklaşa oluşturdukları “mille...

:6
Politik “bayat oyunlar…”
“İktidar cenâhı”nın oylarının hızla erimesine karşı iktidarda tutunmak uğruna en üst düzeyde çeşitli çarpıtmalar sergileniyor. Cumhurbaşkanı’nın en son yarım saati aşan k...

:6
“Düşünce suçluları ülkesi”
TESBİT10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde uluslararası kuruluşların raporlarıyla, Türkiye dünyada hâlâ en fazla gazetecinin tutuklu olduğu, “tek kişilik sis...

:16
“Dinin siyasette istismarı”nın tükenişi
Türkiye’nin gerçek gündeminin ve asıl problemlerinin saptırılması hesâbına, kendilerini âdeta dinle özdeşleştirip siyasî muhaliflerini pervâsızca “din karşıtlığı”yla itha...

:8
“Din üzerinden siyaset”in vahim akıbeti
Görünen o ki bütün anketlerde “cumhur ittifakı”nın yüzde 40’ın altına düştüğü oy erimesinde halkın yüzde 60’a yakınının “tek kişi yönetimi” yerine artık “parlamenter sist...

:7
Dini istismar eden “vitrin siyaseti”
Görünen o ki bütün kamuoyu araştırmalarında AKP iktidarının millet nezdinde kaybettiği gerçeğine karşı, Cumhurbaşkanı’nın ana muhalefet partisini hedef alarak “yanlarına ...

:3
Dini değerlerin siyasette istismarı
Yeni yılın ilk suni tartışması, yine dinin siyasette istimali.Önce İstanbul’da bir vakfın Hz. Mevlânâ’nın 747. vuslat yıldönümünde düzenlediği “şeb-i arus” anma pr...

:13
“Adrese teslim” ihaleler…
GARABETDünya Bankası raporunda, dünyada kamudan en fazla ihale alan on şirketin sıralamasında beşi Türkiye’nin mâlûm “beş şirketi”nin geldiği açıklanmış.Rap...

:5
2020 yargıda da kayıp yıl oldu
“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun”a bir dizi yanıltma ve çarpıtma ile sokuşturulan maddeler, iktidarın sivil toplumu güdümüne ...

:4
Ekonomide krizden “tsunami”ye…
2020’nin başta gelen problemlerinin başında şüphesiz Kovid 19 salgını, “tek kişilik sistem”lederinleşen kutuplaşma, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının tümden tasfiy...

:5
Sivil toplumu “ehlîleştirme” yasası
Yeni yıl öncesinin “Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin” altı maddelik teklifini “torba yasa” haline getirip yedi ayrı yasada değişikli...

:4
AİHM kararlarına uymamak…
Anayasanın 90. maddesinde “milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir” esasıyla Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere uyacağı sözüne rağmen, Ankara’dakilerin Avrupa İns...

:6
Dünyada "en yüksek faiz" grubunda!
TESBİTHer fırsatta “faizin enflasyonun sebebi olduğu” tepkisine ve “özel bankalarda faizin yüze 50’ye çıktığı ortamda reel sektör nasıl ayakta kalır” yakınmasına r...

:4
“Siyasî nüfuzlular”a “yasal” koruma
OECD’nin 2021 yılına kadar süre tanıdığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla yasal tedbirleri almaması durumunda Türkiye’nin “gri liste”ye düşüp uluslar ...

:5
Sivil topluma da “kayyım”
Ekonomik yıkım, salgın ve siyasi tükeniş karşısında sıkışan iktidarın demokrasi ve hukuk dışı emrivakileri devam ediyor ve bu kez sivil toplumu kontrol operasyonunu dayat...

:4
“Parti kapatma” polemiği
Salgının kötü yönetimi, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde bir defa daha açığa çıkan ekonominin çöküşü, yargının tükenişi, temel hak ve hürriyetlerdeki ârızalar, ayyuka çık...