Cevher İlhan

Kısa bir mola
Yıllık iznimin bir bölümünü kullanmak için izninizle... C. İ....

:9
“Müjde” ve zabıtlardaki rezerv ilgisizliği
TESBİTVakıa şu ki 2002’den bu yana AKP iktidarında otuz kez “petrol ve doğalgaz bulunduğu” müjdeleri verilmiş. En son “müjde”yi Cumhurbaşkanı, “Karadeniz’de 320 mi...

:9
Dış politika şahsileşince…
Siyasi iktidarın “meydan okuma siyaseti”yle ve iç kamuoyuna yönelik tribünlere oynayan hamasetleriyle kalan stratejik vizyondan yoksun dış politikası, Suriye’den Libya’ya...

:6
Ağır ihmallerin vahim akıbeti...
Öncelikle Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yunanistan’la 2003’ten bu yana Mısır’dan İsrail’e ve Lübnan’a kıyıdaş ülkelerle “deniz yetki anlaşması”na ve Yunanistan’ın Ege’de on sek...

:6
Dış politikada jeo-politik ve stratejik başarısızlık...
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2005’ten bu yana Mısır, Lübnan ve İsrail’le yaptığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama - sondaj işbirlikleri karşısında Ankara’...

:8
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakları
Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Rum Kesimi ve Amerikan şirketlerinin başını çektiği, Yunanistan ve İsrail’in yer aldığı çokuluslu konsorsiyumun petrol sondaj ve işletme çalışmalar...

:2
“Dolarize ekonomi” liyâkatsizliği
Mâlum önce Cumhurbaşkanı Ayasofya’yı arkasına alarak yaptığı açıklamada, Dolardaki dalgalanmaya dair soruya, “Türkiye’de sistem bu denli oturduğu için bazı zamanda tırman...

:6
Libya’da da tuzağa düşülüyor…
Türkiye’nin yığılı yoğun iç ve dış gündemi ortasında “başarı” olarak çarpıtılıp “erken zafer” ilân edilen, ancak Suriye’de olduğu gibi tam bir açmaza girilen başlıklardan...

:11
“Eleştiri hakkı”nın gasbı...
VAZİYETVaziyet şu ki, medyanın yüzde 95’ini oluşturan “iktidara ilişik kanallar”dan siyasî rakiplere her türlü tahkir ve iftiranın savrulması görmezden gelinirken,...

:9
Meclis devre dışı ve sistem felç
Meclis tatile girdi ama aslında “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”yle işlevsizleştirildiğinden zaten sürekli tatilde gibi. Zira Türkiye’de sistem âdeta kitlenmiş.K...

:3
Salgın çıkmazı
Türkiye’nin kontrolsüz “yeni normalleşme”yle koronavirüs salgınıyla mücadelede daha da zora girdiği en evvel siyasî iktidardan gelen ikrarlarla teyid ediliyor.Düny...

:3
Sosyal medyaya da “devlet ve iktidar kıskacı”
Bayram öncesi kamuoyundan ve muhalefetten gelen bütün ikaz ve çağrılara rağmen, yine hukuk çevrelerinin görüşü alınmadan apar topar Meclis’ten geçirilen “sosyal medya yas...

:5
“Bir değil, iki değil, üç değil, hep aldatıldık…”...
TESBİTMeclis tatile girerken, bütün ikazlara rağmen yine tek kelimesi değiştirilmeden “sosyal medya sansür yasası” çıkarıldı.Ve istişarenin ürünü olmayan bu...

:7
“Demokrasi ittifakı”na zemin oluşuyor
Ana muhalefetin “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nın başında “tek kişilik sistem”e karşı demokratik parlamenter sistemin “dostlarla birlikte hayata geçirilmesi”nin dekla...

:5
Demokratik açılım
Aslında daha tek parti devrinde, mânevi değerlere sahip çıkma vaadinde bulunan Demokrat Parti’nin sahaya çıktığı 1946 seçimlerinin ardından başlayan CHP’nin değişim sürec...

:12
73 yıl sonra “demokratikleşme kurultayı”
Demokratlık ve hürriyetçilik esas ve misyonuyla Osmanlı devrinde Ahrarlara, Cumhuriyet döneminde Demokratlara ilmî ve fikri destek veren Bediüzzaman, yedi bin sayfalık Ku...

:10
“Ayrıştıran siyaset” son bulmalı
TESBİTAyasofya’nın müzeye çevrildiği 24 Kasım 1934’ten 46 yıl sonra 8 Ağustos 1980’de ilk kez Ezanın okunup ‘Hünkar Mahfili’nde ilk Cuma namazının kılınmasının ard...

:6
Ayasofya açılırken…
Ayasofya açılırken, saptırma, çarpıtma ve çelişkiler bir tarafa bırakılmalı.Mesela, “bu mabed maalesef uzunca bir süre ezan ve Kur’ân sesinden mahrum kalmıştır, bu...

“İdarenin Ayasofya savunması”
On sekiz yıllık AKP iktidarında Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesine hep bigâne kalınırken, kayıtlara geçmesi, tarihe not düşülmesi açısından gerçeklerin bilinmesi ge...

15 Temmuz hâdisesi neden karanlıkta bırakılıyor?
Gerçek şu ki hâlâ devletin derin ve karanlık dehlizlerindeki 15 Temmuz Hâdisesinin arka plânının açığa kavuşturulması gerekiyor.Evvela, 15 Temmuz’dan yargılanan üs...