Cevdet Said

:49
İnsan hakları krizdedir!
Öncelikle şu hususu belirtmemiz gerekir ki, insanlık tarihini ve tarih boyunca insanlıkta meydana gelen gelişmeleri bilmeyenler, insanın kadrini ve kıymetini asla takdir ...

Kur'an geleceği nasıl görmektedir?
Benim -Kur’an’a uygun olduğunu düşündüğüm- algıma göre evrenin/varlığın yaratılışı sona ermiş bir hadise olmayıp devam etmektedir. Yaratılış devam etmekle kalmayıp sürekl...

İmanın dereceleri
“İman ne artar ne de eksilir” diyenlerin ve bu kanaati benimseyenlerin bakış açısı, iradenin bir anda/ tek seferde gerçekleşiyor olmasıyla ilintili olsa gerektir. Aynen H...

:5
"Rabbinin elverişli kıldığı yollara gir!" (Nahl 16:69)...
Doğru ve yanlış, ilim ve cehalet gibi kavram çiftlerini ele alıp inceleyerek; doğruluk, dürüstlük ve ilmin barış, güven ve huzur; yanlışlık, cehalet ve eğriliğin de korku...

"Raşid Toplum"u oluşturabilmek
Müslümanlar’ın bağlılık gösterdiği şey hâlâ aşiret (boy, klan) veya devlet olmaya devam etmektedir. Çünkü henüz İslam düşüncesini ve evrenselliği içselleştirememişlerdir....

Mutmain kalpler
Sosyolog Pierre Bourdieu şöyle der: “Belli başlı konulara yoğunlaştığımda ve bunları defalarca gözden geçirdiğimde, bir defa incelediğimde ulaştığımdan daha doyur...

Olgudan metne
Bir insan size “es-selâmu aleykum” dediğinde, sözün söyleniş tarzından ve sesin tonlamasından o insanın sizi görmekten memnun ya da huzursuz olduğunu anlayabilirsiniz. An...

:5
"Öldüren de Cehennemdedir ölen de!"
“Ebî Bekre’den aktarılan bir rivayette Nebi sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: “İki Müslüman yalın kılıç karşı karşıya geldiklerinde öldüren de ateştedir, ölen d...

Ölderen de Cehennemdedir öldüren de
“Ebî Bekre’den aktarılan bir rivayette Nebi sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: “İki Müslüman yalın kılıç karşı karşıya geldiklerinde öldüren de ateştedir, ölen d...

:15
Tarihi Nebevi sünnet penceresinden bakış
Kur’an-ı Kerim tarih bilgisinin önceki olayları hatırlayıp ders alma bakımından ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çok sayıda ayet-i kerime bizleri yeryü...

Tarih İslami bir referans mıdır?
Bazıları, tarihin yalanlardan ibaret olduğunu söyleyebilir! Ancak, tarih; olayları destekleyen ya da onlara muhalif olan insanların yazdıkları değildir. Bilakis tarih; bü...

:2
Anayasa ve olağanüstü hâl uygulamaları
Toplumlar bazen, (devletlerini) anayasa ve yasalarını askıya almaya zorlayan savaşlara veya krizlere maruz kalırlar. Böyle durumlarda “olağanüstü hâl” diye isimlendirilen...

:5
Barışı gerçekleştirmek için hepimizin ölmesi mi gerekiyor?...
Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sitesinde yer alan veriler, düşük gelirli ülkelerdeki ölümlerin yaklaşık üçte birinin artık var olmayan hastalıklar yüzünden olduğunu ve ...

Kalp körlüğü ve renk körlüğü
Renk körlerinin görme yeteneklerindeki bozukluğun farkında olmaması gibi insanların hiç farkında olmadıkları fikir körlüğü de vardır. Entelektüel körlük de diyebileceğimi...

:14
Affedip arayı düzeltenin mükâfatını Allah verir
Müfessirler Allah Teâlâ’nın; “O halde, Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve aranızdaki (kardeşçe) ilişkiyi düzgün tutun!” (Enfâl 8:1) âyetini tefsir ederken ...

Şurayı nasıl kaybettik?
Yakın zamana kadar bildiğimiz ve kullandığımız nakil vasıtalarını Kur’an-ı Kerim’de söz konusu ederken Allah Teâlâ, sırtlarına binmemiz ve hayata güzellik katmaları için ...

"Yönetim işinde istişare(ye devam) et!"
Olgular yanıltıcıdır. Varlıklar arasında en bariz olan güneş konusunda bile insanlar yanılmıştır. Uzun süre insanlar gezegenlerin hareketlerini yanlış anlamışlardır. Nite...

Olayları doğru yorumlayabilmek
Gözümüzün önünde cereyan eden olayları doğru yorumlayabilmeyi öğrenebilmemizi o kadar temenni ediyorum ki… Te’vil, doğru yorum; olayı/ olup biteni kavramaktır. Yani, olay...

Duygusal tepkiler ve Allah'ın toplumsal yasaları
Mescid-i Aksa’nın kapılarının kapatılması sebebiyle Kudüs’te başlayan gösteriler anbean dünyanın dört bir yanında canlı olarak yayımlandı. Bunun üzerine İslam dünyası aya...

“İnsanlığı adaletle ayakta tutmak için…”
Tüm noksanlıklardan münezzeh şanı yüce Allah, nebilerin misyonunu ve vahiy mesajlarının indiriliş sebebini, keza “Kitab” ile “Mizan”ın indiriliş gerekçesini şöyle açıklam...