Cevat Çakır

Tuzumuz da kokmuş
“Beşerin bulaşık eli” ve “iktisadsızlığı” İlâhî dengeyi karada, denizde ve havada da bozmuştur.Kur’ân-ı Kerîm’de “İnsanların elleriyle işlemiş oldukları yüzünden k...

:2
Risale-i Nur’da Nur ve Gül fabrikası (3)
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Risale-i Nurla meşgul olanlar hakkında yaptığı “Gül ve Nur fabrikaları” benzetmesi konulu mektuplarını aktarmaya devam edelim:...

:1
Risale-i Nur’da Nur ve Gül fabrikası (2)
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Risale-i Nurla meşgul olanlar hakkında yaptığı “Gül ve Nur fabrikaları” benzetmesi konulu mektuplarını aktarmaya devam edelim:...

:3
Risale-i Nur’da Nur ve Gül fabrikası
Risale-i Nur Külliyatı’ndan Kastamonu ve Emirdağ Lâhikalarına dikketle baktığımızda, Üstad Hazretleri Gül ve Nur Fabrikaları’nın sahiplerinden, kâtiplerinden bazı mektupl...

:4
Korona ve çevre
1999 İstanbul ve çevresindeki deprem bizlere bazı eksiklerimizi hatırlatmıştı.Bunlardan biri uzun zaman kopan akraba ilişkilileri ve fıtrı bir yaşantıdan uzak duru...

:3
Risale-i Nurda gazete ve gazeteciler (4)
Aynı sayfada o günün gazetelerini şöyle tasvir ediyor: “Bilindiğine göre, edipler edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri naşir-i ağraz görüyorum. Eğer edep böyle ise ve ...

:9
Dinî gazeteler nasihatçı olmalı
Risale-i Nurda gazete ve gazeteciler (3)Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, sözlerini çarpıtan Cumhuriyet gazetesine tepkisi: “Aleyhimizde olan Cumhuriyet...

:5
Risale-i Nur’da gazete ve gazeteciler (1)
Üstad Bediüzzaman Said Nursî, ‘eski hayatım’ diye isimlendirdiği dönemde günün gazetelerini takib etmiş ayrıca değişik dergi ve gazetelerde makaleler yazmıştır. Sa...

:3
Risale-i Nurda bereket (3)
Risale-i Nur’da yer alan bereket konusundaki bazı misalleri hatırlatmaya devam edelim: “Yine bir vaka-i bereket: Üstadımızın bir okka (1 kilo 220 gram) peyniri var...

:1
Risale-i Nur’da bereket (2)
Risale-i Nur’da yer alan bereket konusundaki bazı misalleri hatırlatmaya devam edelim. Risale-i Nur’un hizmetinde bulunulan gündeki bereket: “Ben, pek kat’î bir su...

Risale-i Nurda bereket (1)
Risale-i Nur Külliyatı’ndan olan ‘lâhikalar’a baktığımızda hem Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında hem de Nur Talebelerinin Risale-i Nurlar’la meşguliyetleri nisbe...

Said Nursî’den taziye örnekleri (2)
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Muhacir Hafız Ahmed’in vefatı dolayısıyla Emirdağ Lâhikası’nda yazdığı bir mektupta şunları söylemiş: “Aziz, sıddık kardeş...

:1
Said Nursî’den taziye örnekleri (1)
Isparta’da iki köşkünü hizmetlere tahsis eden Taşköprülü Şükrü Efendinin iki çocuğunun ölümü dolayısıyla Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri şöyle taziye etmiş: ...

:3
Dizelin saltanatı yıkılırken
Almanya’da başlayan dizel yasakları Avrupa şehirlerinde yayılıyor. İlk olarak 2018 yılında Köln’de başlayan dizel yasağı Hamburg, Stuttgart, Bonn ve Essen’in ardından geç...

:6
Bir bahar, bir ağaç kadar kolay yaratılır
Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin bir tezahürü olarak incir ağacının çamur yiyip meyvesine süt vermesi: ”İncir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine hâlis süt verm...

:2
Risale-i Nur’da ağaç -5
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ağacın çekirdeğinde o ağacın bütün programının yer almasını şöyle izah eder: “Meselâ, bir çekirdek, bütün ağacın teşkilâtını tanzim e...

:9
“Toprak Dede” toprağına kavuştu
Tema (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal varlıkları Koruma Vakfı) başkanı Hayrettin Karaca vefat etti. Uzun yıllar çevreyle meşgul oldu. Kendisini t...

:1
“Ekonomide travmatik yıllar” ikrarı
Popüler politik tartışmaların hayhuyunda çarpıtmalarla ve algı operasyonuyla gündemin gerisine itilan konulardan biri de iktidar cephesince tam bir karartma yapılan ağır ...

:2
Risale-i Nur’da ağaç - 4
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, kâinatın yaratılış ile bir çekirdekten bir ağacın yaratılış bağlantısını şu şekilde anlatılıyor: “Halbuki bu kâinat öyle bir tarzda yaratılm...

:6
Risale-i Nurda ağaç (3)
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ağaç ve bitkilerin yapraklarının zikirlerini şöyle anlatıyor: “Ve umum eşcârın ve nebatatın cezbedârâne hareket-i zikriyede bulunan y...