Çetin Acar

:11
Barla mektuplarında, Risale-i Nur (3)
Pınarlar, akarsu olup aktıkça hariçten karışan maddeler pınarın temiz suyunu etkilediği gibi, Risale-i Nur hizmetini akamete uğratmak isteyenler hep olmuştu. Bunlar kısme...

:5
Barla mektuplarında, Risale-i Nur (2)
Risale-i Nur’u en iyi tarif edenler Barla’da eserlerle ilk muhatap olanlardır.Çünkü haza ihlâs, haza sadâkat, samimiyet ve halisane muhabbet. Yazdıkları mektuplard...

:6
Barla mektuplarında Risale-i Nur
Cumhuriyetin ilânından sonra tesis edecekleri müstebit rejimde önlerinde engel istemeyen zamanın idarecileri, yakından tanıdıkları Bediüzzaman Said Nursî’yi ıssız bir bel...

:14
“Kadına şiddet”e yer yok
İslâm dininde değil kadına, bir karıncaya bile keyfi olarak şiddet ve eziyet etmek yoktur.Çünkü kalplerdeki Allah korkusu buna manidir. Tam bir Müslüman bilir ki; ...

:10
Vaad edilen ecel
Her insanın eceli, yani ölüm vakti kâinatta cereyan eden olayların vakti gibidir.Güneşin doğması ve batmasının vakti. Ayın hareketleri, dünyanın dönüşü gibi olayla...

:13
Yeni Asya’da, iki manşetle Risale-i Nur
12 Ağustos 2020 Manşet: “Risale-i Nur, çağın sorularına cevap veriyor.”13 Ağustos 2020 Manşet: “Türkiye’nin bütün meseleleri Bediüzzaman’da çözülüverir.”...

:4
Bediüzzaman’ın kurtulduğu tehlikeler - 3
İslâma, imana, Kur’ân’a hizmette istikamet üzere olanların nasıl muhafaza edileceğini Hazret-i Ali (ra) Celcelutiye’sinde şöyle ifade ediyor:“Karşıla, kaçma! Diled...

Bediüzzaman’ın kurtulduğu tehlikeler (2)
Sekizinci Lem’a’da “Risale-i Nur Şakirdlerinin Bir Fıkrasıdır” başlıklı kısımda Abdülkadir Geylanî Hazretlerinin bir beyti aktarılarak, ilm-i cifirle manasının “On dördün...

:7
Bediüzzaman’ın kurtulduğu tehlikeler (1)
“Evet, Hürriyetten yirmi otuz sene sonraya kadar, yirmi fitne-i azîme içinde fevkalâde bir surette Gavs’ın o müridi mahfuz kalmıştır [muhafaza edilmiştir]. Korktuğu şer v...

:6
Sahabelerden, saff-ı evvel’lere
İnsanlığın, zahirî ve bâtınî özelliklerinin zirveye ulaştığı, adaletin, hoşgörünün, ahlâkın, paylaşımın kıyamete kadar en medenî milletlere örnek gösterildiği bir zamandı...

:5
Sağlıklı bir nefes
“Hâlık-ı Rahman’ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür” 1 Yine Risale-i Nur’da vardır ki; şükür nimeti ziyadeleştirir, şükürsüzlük ise nimeti kaçırır.Dünyanın ...

:9
“Hayalbaz” kuklalar ve seyirciler
Hayalbaz, hayalî veya şahbaz, bunlar unvanlar gölge oyunları veya kuklaları oynatanlara verilen isimlerdir.Ancak bu mertebeye kolay çıkılmaz. Önce çıraklık dönemi ...

:9
Ayasofya’da “Lozan” dayatması var mı?
1934 yılında bir bakanlar kurulu kararı ile camiden müzeye çevrilen Ayasofya için, tekrar camiye dönüştürme kampanyaları 70-80 yıldır devam ediyor.Bu kampanyaya ka...

:5
Zekâtlarımız şûristana girmesin
Kalplerin yumuşadığı, ruhumuzun ve diğer ma-nevî lâtifelerimizin dünyadan çok ahirete müteveccih olduğu Recep ve Şaban ayları ve içinde bulundurdukları, Regaip, Mi’rac ve...

Zekâtlarımız şûristana gitmesin
Kalplerin yumuşadığı, ruhumuzun ve diğer ma-nevî lâtifelerimizin dünyadan çok ahirete müteveccih olduğu Recep ve Şaban ayları ve içinde bulundurdukları, Regaip, Mi’rac ve...

:5
Israrla okumak
Cenab-ı Allah âyet-i kerimesinde “Her nefis ölümü tadıcıdır” buyuruyor. Peygamber Efendimiz de (asm) hadis-i şerifinde “Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz ...

:3
Cemreler ve Yeni Asya
Cemre, ikisi Şubat ayında biri Mart ayında birer hafta ara ile, önce havaya sonra suya en sonunda da topraktaki sıcaklıkların artmasıyla, baharın müjdecileri olarak inanı...

:3
Hak ve hakikat yolunda bir gazete: Yeni Asya
Akılların şirk ve batıl bataklığı içinde olduğu, inançların ise mantıksız örfler ve adetler ile insanların dalâlet çukurlarına battığı karanlık mı karanlık bir zaman dili...

:2
Büyük ikramiye kime çıktı?
Öğretmen sınıfındaki talebeleri imtihan edeceği zaman sorular hazırlar, bu soruları nereden hazırlıyor? Elbette imtihan yapacağı kitaptan çıkarıyor. Demek ki, soruların c...

:5
Kâinatta hâkim iki sır: İtaat ve ibadet
Kâinatın yaratılışı olan büyük patlama ile birlikte, zerreciklerden, atomlardan, irili ufaklı gezegenlerden tutun da, mevcudatın yapıtaşını teşkil eden zerreye kadar her ...