Çetin Acar

:3
Hak ve hakikat yolunda bir gazete: Yeni Asya
Akılların şirk ve batıl bataklığı içinde olduğu, inançların ise mantıksız örfler ve adetler ile insanların dalâlet çukurlarına battığı karanlık mı karanlık bir zaman dili...

:2
Büyük ikramiye kime çıktı?
Öğretmen sınıfındaki talebeleri imtihan edeceği zaman sorular hazırlar, bu soruları nereden hazırlıyor? Elbette imtihan yapacağı kitaptan çıkarıyor. Demek ki, soruların c...

:5
Kâinatta hâkim iki sır: İtaat ve ibadet
Kâinatın yaratılışı olan büyük patlama ile birlikte, zerreciklerden, atomlardan, irili ufaklı gezegenlerden tutun da, mevcudatın yapıtaşını teşkil eden zerreye kadar her ...

:8
Hizmet nerelerden nerelere gelmiş
Yolu yordamı olmayan, adeta içtimaî hayattan tecrit edilmiş, Mekke’ye benzer kara kayalıkların içinde bir köy; Barla. İşte asrın imamı olan Bediüzzaman’ı ortadan k...

:2
Veraset-i Nübüvvet ile vazifelenmek
Cenab-ı Allah’ın Esma-i Hüsnalarının tecelligâhı olduğumuzda nasıl ”halife-i arz” unvanını alıyorsak, Peygamberimiz’in (asm) getirmiş olduğu şeriata ve O’nun (asm) Sünnet...

:8
Risale-i Nur’u önce kendimize okumalıyız
Risale-i Nur eserleri, diğer ilim kitapları gibi okuyup, öğrenilip, daha sonra başkalarına ders verilecek kitaplar değildir. Risaleleri yakın bir dostumuz gibi, sa...

Sistemlerin savaşı
Eski zamanlarda olduğu gibi, fetihlerle, toprak işgalleri ile yer kazanma devrinin son bulması ile yeni bir çığır açıldı. Artık bir yerleri ele geçirmek için, topun, tüfe...

:14
“Bu his büyük hizmet görecek”
Barla Lâhikası’nda Üstadımızla Hafız Ali Ağabey arasında geçen küçük bir muhavere olmasına rağmen, gelecekteki bütün Nur Talebelerine çok önemli bir düstur ihtiva eden, ö...

:8
Kâinatın direkleri Esma-i Hüsna’dır
Cenab-ı Allah Bakara Sûresi’nin 31. Âyetinde “Ve Âdem’e bütün isimleri öğrettikten sonra eşyayı meleklere gösterdi ‘Eğer halifeliğe daha lâyık olduğunuz iddiasında doğru ...

:6
Zamanımızın putları
Putperestliğin geçmişine baktığımızda, zamanlarında çok sevilen bir idareci veya güçlü bir kahramanı, edebiyatçı, şair v.b şahısları daima hatırlamak için belli bir merke...

:15
12 Eylül’cüler nerelerde?
“12 Eylülcüler” diye kastedilen, ihtilâli yapan beş general kadar, ihtilâli destekleyen fikir adamları, gazeteciler, fikir ve düşünce hürriyeti üzerinde kitap yazan yazar...

:4
Adnan Menderes’in kalbî müdafaası
Tarihlere adını yazdırmış, fakat şu veya bu şekilde canına kastedilmiş dinî ve siyasî sahada nice liderler vardır. Ülkemiz için bunlardan biri ülkeyi on yıl mükemm...

:16
Okuyan aldanmaz
Üstadımız “Risale-i Nurlar’ı okumak on defa benimle görüşmekten evlâdır” diyerek, okumanın önemini veciz bir şekilde söylemiş. İhlâs Risalesi hakkında “Lâakal her...

:12
“Az okuduk, biraz daha okuyalım!”
Bir akşam Risale-i Nur dersimizin lezzetinden olacak, vaktin nasıl geçtiğini anlamadığımızdan alışılmışın dışında çok geç kalmıştık. Arkadaşımla eve giderken herke...

:10
Seyyar medrese Muzaffer Aslan
Muzaffer Aslan’ı vefat yıl dönümünde Kadim dostu Necati Can’dan dinleyelim: Muzaffer Ağabey gibi ağabeylerin çok hizmetleri olduğu gibi aramızda da çok hukukumuz v...

:8
Risale-i Nur’un önemli bir vazifesi
Cenab-ı Allah sonsuz merhametinden ahir zamanda çıkacağı hadis ve âyetlerle sabit olan dehşetli fitnelerin mukabilinde, mücerrep bir tiryak hükmünde olan Risale-i Nur ese...

:10
Kalenin içindekiler ve dışındakiler
Her çizdiği karikatür derin manaları ihtiva eden İbrahim Özdabak Ağabeyin, hemen hemen her Yeni Asya dershanesinin duvarlarını süsleyen meşhur “kale” karikatüründen anlay...

:22
Yeni Asya’nın mücadelesi
Üstad Bediüzzaman Hazretleri Yirminci Lema’nın başında, “. . . İbadetini ihlâs ile O’na (cc) yönelerek sadece Allah’a kulluk et” âyetiyle ve “İnsanlar helak olur; ancak, ...

:21
Demokratlara hep tuzak kuruldu
Programlarıyla, yetişmiş kadrolarıyla kendini tamamen milletin hizmetine adamış olan Demokratlar, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra aynı misyonu devam ettiren Adalet Parti...

:10
Demokratlara kurulan tuzaklar
Türkiye’nin siyasî tarihine baktığımızda, her yerde Demokratların ayak izlerini, her eserde de Demokratların imzasını görürüz. Demokrat Parti ile başlayıp, Adalet ...