Çetin Acar

:14
“Bu his büyük hizmet görecek”
Barla Lâhikası’nda Üstadımızla Hafız Ali Ağabey arasında geçen küçük bir muhavere olmasına rağmen, gelecekteki bütün Nur Talebelerine çok önemli bir düstur ihtiva eden, ö...

:8
Kâinatın direkleri Esma-i Hüsna’dır
Cenab-ı Allah Bakara Sûresi’nin 31. Âyetinde “Ve Âdem’e bütün isimleri öğrettikten sonra eşyayı meleklere gösterdi ‘Eğer halifeliğe daha lâyık olduğunuz iddiasında doğru ...

:6
Zamanımızın putları
Putperestliğin geçmişine baktığımızda, zamanlarında çok sevilen bir idareci veya güçlü bir kahramanı, edebiyatçı, şair v.b şahısları daima hatırlamak için belli bir merke...

:15
12 Eylül’cüler nerelerde?
“12 Eylülcüler” diye kastedilen, ihtilâli yapan beş general kadar, ihtilâli destekleyen fikir adamları, gazeteciler, fikir ve düşünce hürriyeti üzerinde kitap yazan yazar...

:4
Adnan Menderes’in kalbî müdafaası
Tarihlere adını yazdırmış, fakat şu veya bu şekilde canına kastedilmiş dinî ve siyasî sahada nice liderler vardır. Ülkemiz için bunlardan biri ülkeyi on yıl mükemm...

:16
Okuyan aldanmaz
Üstadımız “Risale-i Nurlar’ı okumak on defa benimle görüşmekten evlâdır” diyerek, okumanın önemini veciz bir şekilde söylemiş. İhlâs Risalesi hakkında “Lâakal her...

:12
“Az okuduk, biraz daha okuyalım!”
Bir akşam Risale-i Nur dersimizin lezzetinden olacak, vaktin nasıl geçtiğini anlamadığımızdan alışılmışın dışında çok geç kalmıştık. Arkadaşımla eve giderken herke...

:10
Seyyar medrese Muzaffer Aslan
Muzaffer Aslan’ı vefat yıl dönümünde Kadim dostu Necati Can’dan dinleyelim: Muzaffer Ağabey gibi ağabeylerin çok hizmetleri olduğu gibi aramızda da çok hukukumuz v...

:8
Risale-i Nur’un önemli bir vazifesi
Cenab-ı Allah sonsuz merhametinden ahir zamanda çıkacağı hadis ve âyetlerle sabit olan dehşetli fitnelerin mukabilinde, mücerrep bir tiryak hükmünde olan Risale-i Nur ese...

:10
Kalenin içindekiler ve dışındakiler
Her çizdiği karikatür derin manaları ihtiva eden İbrahim Özdabak Ağabeyin, hemen hemen her Yeni Asya dershanesinin duvarlarını süsleyen meşhur “kale” karikatüründen anlay...

:22
Yeni Asya’nın mücadelesi
Üstad Bediüzzaman Hazretleri Yirminci Lema’nın başında, “. . . İbadetini ihlâs ile O’na (cc) yönelerek sadece Allah’a kulluk et” âyetiyle ve “İnsanlar helak olur; ancak, ...

:21
Demokratlara hep tuzak kuruldu
Programlarıyla, yetişmiş kadrolarıyla kendini tamamen milletin hizmetine adamış olan Demokratlar, 27 Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra aynı misyonu devam ettiren Adalet Parti...

:10
Demokratlara kurulan tuzaklar
Türkiye’nin siyasî tarihine baktığımızda, her yerde Demokratların ayak izlerini, her eserde de Demokratların imzasını görürüz. Demokrat Parti ile başlayıp, Adalet ...

:12
Risale-i Nur hizmeti “Göz” gibidir
“Baş bir batman yükü kaldırır, göz bir saçı kaldıramaz” diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri. Hizmetin bu kadar hassas ve narin olması, onun üstün değerle...

:6
Tesettürün boyutları
Örtünme, gizlenme anlamına gelen “tesettür” kelimesi, özellikle kadınların ayetin emriyle başlarına örtmesi olarak açık ve net olarak belirtilmiş. Tesettür Cenab-ı...

:8
Kışın hikmetli güzellikleri
Her mevsimin kendine göre güzelliği, hikmeti elbette vardır. Olmasa idi Cenab-ı Allah onları yaratmaz, mahlûkatını tek mevsimde yaşatırdı. Ancak; Kâinatın yaratılı...

:21
İhtiyaç da, hizmet de bitmemiştir
1930 yılında “Sözler” eseri, haşiye ve bazı zeyiller dışında bitmiş idi: Sözler eserinin bitmesiyle, Üstad vazifesinin de bitmiş olabileceği hakkındaki düşüncelerini Hulu...

Çocukluk hatırasından Risale-i Nur'a yolculuk
Çocukluğumda üzerlerinde koştuğum çimenleri, her çeşit meyveyi dalından koparıp yediğimiz ağaçların bulunduğu bahçeleri, içine girdiğimiz buz gibi artezyen sularının aktı...

:15
Nur derslerine gitmekteki hikmetler
Risale-i Nurlar telif olunmaya başladığından günümüze kadar, imanlarımızı kurtarmak ve mevcut imanlarımızı kuvvetlendirmek için muhtelif mekânlarda okunan Nur Risalelerin...

:3
Peygamberler ve Risale-i Nur -2
Risale-i Nur hakikatleri tebliğ noktasında geçmiş peygamberlerin varisleri gibi bir vazife ile tavzif edilmiştir. “Neşr-i Hak için enbiyaya ittiba etmekle (uymakla...