Cenk ÇALIK

:8
Sıhhıye neferleri: Sinekler
Üstad Bediüzzaman Hazretleri ‘Sinek Risalesi’nde kara, deniz ve havada ki “sıhhıye neferleri’’nden de bahsetmiştir. Sineklere de ayrı bir parantez açarak aşağıda belirtil...

:5
Serçe, güvercin ve hüd hüd kuşunun lâtif cilveleri
Risale-i Nur’da serçe, güvercin ve hüdhüd kuşları genellikle müjde, tebrik ve keramet şeklinde tezahür eden vazifelerle yâd ediliyor.Bir Berat Gecesi’nde güvercinl...

:2
Deprem ne manaya gelir?
İlk soruda zelzelenin istirahat vakti olan gece yarısında gelerek çoğu halkta korku ve meyusiyet vermesinin sebebi soruluyor. Üstad, bunun sebebi olarak alenen işlenen (b...

:4
Bu “his” büyük hizmet görecek...
Bazı kavramlar özellikle bazı şahsiyetlerle bütünleşmiştir.Meselâ; sıddıkiyet dediğimizde Hz. Ebubekir, adalet dediğimizde Hz. Ömer, haya dediğimizde Hz. Osman ve ...

:6
İhlas, en büyük kuvvet
Üstad Bediüzzaman Hazretleri İhlâs Risalesi’nin tanımını yaparken dokuz alt başlıktan söz eder.Bu alt başlıklar günü- müzde yaşayan insanın ihlâs kavramından anlam...

:8
Korku penceresinden virüs salgınına bakış
Korkunun ne için verildiğini düşündük mü?Kimden ne ölçüde korkmamız gerektiğini nereden bilebiliriz? Allah’tan başka kimseden korkmamak ne demektir? Korkunun içtim...

:1
Sevap cihetinde yaşamak, günah cihetinde ölmek!
Fobi olarak adlandırılan ve günümüzde yüzlerce çeşiti tanımlanan korkularımız her geçen gün artmaya devam etmektedir. Kâinatla alâkalı insan hadiselere iman gözüyle bakam...

:9
Vazifeperver bir memur: Koronavirüs
Aylardır tek bir virüsü konuşuyoruz.Sebebi de dünyaya yayılması ve ölümle sonuçlanması. Peki, bu konuya nasıl bakmamız gerekir? Bize söylenen ifadelere inanmak yet...

:4
“Ben neyim, sen nesin?”
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK“Hadîsin rivayetlerinde vardır ki:Cenab-ı Hak nefse demiş ki: “Ben neyim, sen nesin?” Nefis demiş: “Ben benim, sen s...

:2
Ramazan’da mide neden ağlamalıdır?
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKÜstadın “Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla, o fabrikanın hademeleri anlarlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair...

:3
Lezzetli açlık: ORUÇ
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKÜstadın “Hem insanın ekseriyet-i mutlakası açlığa çok defa mübtelâ olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riy...

:2
Mide fabrikasının hademeleri
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKÜstadın, “Hem, o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat...

:3
Hep kazandıran ihsan: ORUÇ
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKÜstadımız “Ramazan-ı Şerifte, oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bîçare...

:4
En güzel maddî perhiz: oruç
RAMAZAN SOFRASI Hazırlayan: CENK ÇALIKGünümüzde yaklaşık 1.7 milyar insan aşırı kilolu. Yüzlerce çeşit diyet insanlığı çözüm getiremiyor. “Beslenme uzmanları ve d...

:2
En ekmel oruç nasıl tutulur?
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKEn mükemmel orucu nasıl tutabiliriz? Yalnızca mideye oruç tutturmak yeterli midir? Diğer azalarımıza oruç tutturmak nasıl ...

:2
En karlı bayram: Ramazan
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKHer devletin tarihinde özel günler vardır. O günlerde sair zamanlarda olmayan faaliyetlerle kutlanır. Meselâ, Osmanlı Devl...

:3
Neden oruçla mükellefiz?
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKÜstad Hazretleri başlığın cevabını şu şekilde izah ediyor: “Ve öyle olduğundan, yemek-içmek gibi nefsin gafletle hayvanî h...

:2
Ramazan nedir?
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKÜstad Bediüzzaman Hazretleri Ramazanı dört ayrı benzetmeyle şu şekilde tanımlıyor: “İşte, Ramazan-ı Şerif, âdeta bir ahire...

:2
Kârlı bir ticaret: Oruç
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKÜstadın “Ramazan-ı Şerifte her bir harfin, on değil bin; ve Âyete’l-Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler; ve Ramazan-ı...

:2
Muhteşem bir mescid: Âlem-i İslâm
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIKKüçük cami anlamında kullanılan mescid kelimesi özellikle Ramazan ayında apayrı bir anlam kazanıyor. Bütün İslâm âlemini ka...