Cengiz Çakır

:37
Halkımızın tutumu
1974 yazıydı. Yedek subay olarak yaptığım askerliğin son dönemiydi. Yıllık iznimin kalan kısmını alıp, bölükle helalleşerek ayrılmıştım. Derken, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın...

:12
Van’ın unutulmuş ürünleri
1969 yılında tarımsal yayım konusunda Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde verilen bir yaz kursuna katılmak üzere Lübnan’a gitmiştim. İlk kez yurt dışına çıkmıştım. Yemekleri...

:4
Durum ve öneriler
Bu yazıda 16 ve 23 Eylül 2019 tarihli Aydınlık’ta yayınlanan makalelerde sözü edilen Van’da yapılmış araştırmanın faaliyet sonuçları değerlendirilecektir. 798 işletmenin ...

:10
Tarım işletmelerinde arazi kullanımı: Van örneği
16 Eylül 2019 tarihli Aydınlık’ta yayınlanan yazıda Van’da yapılan araştırmaya dayanarak tarım işletmelerinin arazi dağılımı hakkında bilgi verilmişti. Aşağıdaki Çizelge ...

:12
Üretim devrimi ve toprak
2000-2002 yılları arasında konuk öğretim üyesi olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yaptım. Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim elemanları ve öğrenci...

:12
Dokumacılar
“El dokumacılığı” başlıklı yazıda dokuma tezgâhlarının yapısı hakkında bilgi verilmişti. Tezgâh ve çıkrık gibi aletler ancak insan eli değdiği zaman işlev görürler. Bu ya...

:14
Sebze-meyve tüketimi bakımından karşılaştırma
Yazıya bir özürle başlamak istiyorum. Gazetemizde 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlanan “Amerika Birleşik Devletleri’nde Sebze - Meyve Tüketimi” başlıklı yazının day...

:18
Amerika Birleşik Devletleri’nde sebze-meyve tüketimi
Tarım konusunda ABD’nin önde gelen üniversitelerinden biri Kaliforniya Üniversitesi’dir. Bu yazıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Fakültesi tarafından yapılmış ve fakülte derg...

:20
Hayvancılık ve kurban
2019 yılı Kurban Bayramının ertesindeyiz. Kimi şenlikli, kimi trajik olayların yaşandığı bu günlere denk gelen yazıda kurban kesme geleneğinin hayvancılık kesimi üzerine ...

:30
El dokumacılığı
Tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelirin ailenin geçimini sağlamaya yetmediği durumlarda, aile işgücü, bazı el sanatları ile uğraşarak değerlendirilir. Bu bağlamda Den...

:24
Onbirinci Kalkınma Planında tarım
Onbirinci Kalkınma Planı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış, 219 sayfalık bir metin olup bunun 10 sayfası dış kapak,...

:37
Harç ve borç
Bu yazı 8 ve 15 Temmuz tarihlerindeki yazılarda değinilen Under Pressure: The Squeezed Middle Class (Baskı Altında: Ezilen Orta Sınıf) başlıklı OECD raporundan özetlenen ...

:8
Güç kaybı
8 Temmuz 2019 tarihli yazıda sözü edilen Under Pressure: The Squeezed Middle Class (Baskı Altında: Ezilen Orta Sınıf) başlıklı OECD raporundan özetlenen bilgileri sunmaya...

:16
‘Orta direk bel veriyor’
Yazının başlığı sevilen bir türküden ödünç alınmıştır. Orta direk, kıl çadırların en yüksek ve sağlam direğidir. Kar yağması, rüzgâr gibi bir nedenle üzerine binen ağırlı...

:10
ABD'deki sütçülük kooperatifleri
24 Haziran 2019 günü yayınlanan yazıda çiftçilerin sorunlarının “bütün dünyada geçerli olan çözüm şekli kooperatifçiliktir” denilmişti. “Kooperatiflerin uzmanlaşmış profe...

Sorunlarınızı siz çözeceksiniz
Prof. Dr. Feridun Ergin’in “İKTİSAT” kitabında ilginç bir örnek vardı. 1920’li yıllarda ABD’nin pamuk alanlarında büyük ölçekli bir böcek salgını olmuştur. Çok zarar yapa...

Hükümetten beklenen
9 Haziran 2019 Pazar günü Aydınlık gazetesinde Sayın İsmet Özçelik’in “Salatalık 10 kuruş, çiftçi müdahale bekliyor!” başlıklı bir yazısı yayınlandı. Bayram sonunda, tatl...

Küresel süt sektörünün geleceği
Kısaltması IFCN olan, International Farm Comparison Network (Uluslararası Tarım İşletmesi Karşılaştırma Ağı) adlı kuruluş sütçülükle ilgili bir rapor hazırlamıştır. “Uzun...

Pamuk çapalarken
Tren yolculuğunu severim. Geçen hafta İzmir’den Denizli’ye gidiş geliş yolculuğum oldu. Gündüz gerçekleşen bu yolculuklarda çevreyi incelemem, bazı gözlemler yapmam mümkü...

Lokomotifin hızı azalıyor
İster beğenelim ister beğenmeyelim ortada bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri hala dünya tarımının lokomotifidir. 150 yılı aşan köklü geçmişe sahip üniversitelerd...