Cengiz Çakır

:20
ABD süt üreticileri yıllardır zarar ediyor
Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika’nın büyük bir bölümünü kaplayan geniş bir ülkedir. Süt sığırcılığı işletmeleriyle ilgili veriler 10 bölgeye göre ve bütün bölge...

:22
Çin’de süt ürünleri tüketimi ve gelişmeler
Ekonomik ve politik ilişkilerimizin hızlı bir gelişme gösterdiği Çin Halk Cumhuriyeti hakkında bilgilerimizi artırmanın yararlı olacağı kanısındayım. Bu yazıda tarımın en...

:14
İş hayvanları
Adından anlaşılacağı gibi iş hayvanları; at, öküz, manda, deve, katır, eşek gibi çeki gücünden yararlanılan hayvanlardır. İnsanoğlunun önce kendi bedenini kullanarak yapm...

:1
Faytonlar
Ulusal Kanal’da ve Aydınlık Gazetesi’nde bile İstanbul adalarındaki faytonlarla ilgili yayınlar yapılıyor. Bazı duyarlı (!) hayvanseverlerin konuya yoğun ilgi gösterdiği ...

:5
Sudan projesinin değerlendirilmesi
Bu yazı 16 Aralık 2019 tarihli Aydınlık’ta yayınlanan “Dış Ülkelerde Arazi Kiralama” başlıklı makalelerin devamıdır. Sudan ve Türkiye arasında yapılan antlaşma uyarınca “...

:13
Arazi kiralanan Sudan’ın durumu
Bu yazı 16 Aralık 2019 tarihli Aydınlık’ta yayınlanan "Dış ülkelerde arazi kiralama" başlıklı makalenin devamıdır. Sudan ve Türkiye arasında yapılan antlaşma uyarınca "Tü...

:18
Dış ülkelerde arazi kiralama
Bu yazıda Üçüncü Tarım ve Orman Şurası Sonuç Bildirgesi’nde yer alan bir karar üzerinde durulacaktır. Söz konusu karar: “7) Uzun vadede ortaya çıkabilecek olan ri...

:15
Üçüncü Tarım Şurası’nın önemli bir kararı
Üçüncü Tarım Şurası Sonuç Bildirgesi, kamuoyuna Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır. Bildirgede önemli görülen 60 madde yer almaktadır. Bunlar arasında kanımca e...

:17
Ziraat mühendisleri ne diyor?
Geçen hafta özetlenmiş olan Ziraat Mühendisleri Odasının “ISPANAK ZEHİRLENMELERİNİN GÖLGESİNDE TARIM ORMAN ŞURASI” başlıklı bir basın açıklamasına alanda çalışan ziraat m...

:14
Ziraat Mühendisleri Odası ne diyor?
Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 18 Kasım 2019 tarihinde yapılan “ISPANAK ZEHİRLENMELERİNİN GÖLGESİNDE TARIM ORMAN ŞURASI” başlıklı bir basın açıklaması aşağıda özetl...

:7
Kabahat kimde?
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin kurucularından Prof. Dr. Vamık Tayşi’nin anlattığı fıkra gibi bir tarihi olayı naklederek giriş yapmak istiyorum. Olay Kurtu...

:28
Ispanak aklandı
Geçen hafta bir besin zehirlenmesi olayı gündeme oturdu. “Ispanaktan zehirlendiler” başlığı altında verilen haberlerle yaygara koparıldı. Sanki bir felaket varmış gibi ha...

İtiraf gibi
Geçen hafta Ulusal Kanal’da, Niğde’de elma üretimi yapan bir aile ile yapılmış olan röportajı izledim. Aile reisi ve işletme yöneticisi olduğu anlaşılan erkek; elma üreti...

:42
Tohumculuk sektörümüzün durumu
Tarım ve Gıda Etiği Derneği tarafından düzenlenen “2. ULUSLARARASI TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ” 24 - 25 Ekim 2019’da İzmir’de yapıldı. Programda, açılış ve kapanış konfe...

:26
Dünya Gıda Günü’nde...
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 16 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. 16 Ekim “Dünya Gıda Günü” olarak anılmaktadır. Bu çağda ve bu teknolojide içinde bulund...

:37
Halkımızın tutumu
1974 yazıydı. Yedek subay olarak yaptığım askerliğin son dönemiydi. Yıllık iznimin kalan kısmını alıp, bölükle helalleşerek ayrılmıştım. Derken, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın...

:12
Van’ın unutulmuş ürünleri
1969 yılında tarımsal yayım konusunda Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde verilen bir yaz kursuna katılmak üzere Lübnan’a gitmiştim. İlk kez yurt dışına çıkmıştım. Yemekleri...

:4
Durum ve öneriler
Bu yazıda 16 ve 23 Eylül 2019 tarihli Aydınlık’ta yayınlanan makalelerde sözü edilen Van’da yapılmış araştırmanın faaliyet sonuçları değerlendirilecektir. 798 işletmenin ...

:10
Tarım işletmelerinde arazi kullanımı: Van örneği
16 Eylül 2019 tarihli Aydınlık’ta yayınlanan yazıda Van’da yapılan araştırmaya dayanarak tarım işletmelerinin arazi dağılımı hakkında bilgi verilmişti. Aşağıdaki Çizelge ...

:12
Üretim devrimi ve toprak
2000-2002 yılları arasında konuk öğretim üyesi olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yaptım. Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim elemanları ve öğrenci...