Cengiz Çakır

:1
Üçüncü Tarım Şurası’nın önemli bir kararı
Üçüncü Tarım Şurası Sonuç Bildirgesi, kamuoyuna Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır. Bildirgede önemli görülen 60 madde yer almaktadır. Bunlar arasında kanımca e...

:17
Ziraat mühendisleri ne diyor?
Geçen hafta özetlenmiş olan Ziraat Mühendisleri Odasının “ISPANAK ZEHİRLENMELERİNİN GÖLGESİNDE TARIM ORMAN ŞURASI” başlıklı bir basın açıklamasına alanda çalışan ziraat m...

:14
Ziraat Mühendisleri Odası ne diyor?
Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 18 Kasım 2019 tarihinde yapılan “ISPANAK ZEHİRLENMELERİNİN GÖLGESİNDE TARIM ORMAN ŞURASI” başlıklı bir basın açıklaması aşağıda özetl...

:7
Kabahat kimde?
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin kurucularından Prof. Dr. Vamık Tayşi’nin anlattığı fıkra gibi bir tarihi olayı naklederek giriş yapmak istiyorum. Olay Kurtu...

:28
Ispanak aklandı
Geçen hafta bir besin zehirlenmesi olayı gündeme oturdu. “Ispanaktan zehirlendiler” başlığı altında verilen haberlerle yaygara koparıldı. Sanki bir felaket varmış gibi ha...

İtiraf gibi
Geçen hafta Ulusal Kanal’da, Niğde’de elma üretimi yapan bir aile ile yapılmış olan röportajı izledim. Aile reisi ve işletme yöneticisi olduğu anlaşılan erkek; elma üreti...

:42
Tohumculuk sektörümüzün durumu
Tarım ve Gıda Etiği Derneği tarafından düzenlenen “2. ULUSLARARASI TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ” 24 - 25 Ekim 2019’da İzmir’de yapıldı. Programda, açılış ve kapanış konfe...

:26
Dünya Gıda Günü’nde...
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 16 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. 16 Ekim “Dünya Gıda Günü” olarak anılmaktadır. Bu çağda ve bu teknolojide içinde bulund...

:37
Halkımızın tutumu
1974 yazıydı. Yedek subay olarak yaptığım askerliğin son dönemiydi. Yıllık iznimin kalan kısmını alıp, bölükle helalleşerek ayrılmıştım. Derken, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın...

:12
Van’ın unutulmuş ürünleri
1969 yılında tarımsal yayım konusunda Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde verilen bir yaz kursuna katılmak üzere Lübnan’a gitmiştim. İlk kez yurt dışına çıkmıştım. Yemekleri...

:4
Durum ve öneriler
Bu yazıda 16 ve 23 Eylül 2019 tarihli Aydınlık’ta yayınlanan makalelerde sözü edilen Van’da yapılmış araştırmanın faaliyet sonuçları değerlendirilecektir. 798 işletmenin ...

:10
Tarım işletmelerinde arazi kullanımı: Van örneği
16 Eylül 2019 tarihli Aydınlık’ta yayınlanan yazıda Van’da yapılan araştırmaya dayanarak tarım işletmelerinin arazi dağılımı hakkında bilgi verilmişti. Aşağıdaki Çizelge ...

:12
Üretim devrimi ve toprak
2000-2002 yılları arasında konuk öğretim üyesi olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yaptım. Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim elemanları ve öğrenci...

:12
Dokumacılar
“El dokumacılığı” başlıklı yazıda dokuma tezgâhlarının yapısı hakkında bilgi verilmişti. Tezgâh ve çıkrık gibi aletler ancak insan eli değdiği zaman işlev görürler. Bu ya...

:14
Sebze-meyve tüketimi bakımından karşılaştırma
Yazıya bir özürle başlamak istiyorum. Gazetemizde 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlanan “Amerika Birleşik Devletleri’nde Sebze - Meyve Tüketimi” başlıklı yazının day...

:18
Amerika Birleşik Devletleri’nde sebze-meyve tüketimi
Tarım konusunda ABD’nin önde gelen üniversitelerinden biri Kaliforniya Üniversitesi’dir. Bu yazıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Fakültesi tarafından yapılmış ve fakülte derg...

:20
Hayvancılık ve kurban
2019 yılı Kurban Bayramının ertesindeyiz. Kimi şenlikli, kimi trajik olayların yaşandığı bu günlere denk gelen yazıda kurban kesme geleneğinin hayvancılık kesimi üzerine ...

:30
El dokumacılığı
Tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelirin ailenin geçimini sağlamaya yetmediği durumlarda, aile işgücü, bazı el sanatları ile uğraşarak değerlendirilir. Bu bağlamda Den...

:24
Onbirinci Kalkınma Planında tarım
Onbirinci Kalkınma Planı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış, 219 sayfalık bir metin olup bunun 10 sayfası dış kapak,...

:37
Harç ve borç
Bu yazı 8 ve 15 Temmuz tarihlerindeki yazılarda değinilen Under Pressure: The Squeezed Middle Class (Baskı Altında: Ezilen Orta Sınıf) başlıklı OECD raporundan özetlenen ...