Cemil Gözel

Kötülük söyleminin eleştirisi
Gaffar Yakınca, 25 Şubat’ta, “Kötülüğün Kötüye Kullanımı” hakkında aydınlatıcı bir yazı yazdı Aydınlık’ta. Hareket noktası, Selahattin Demirtaş ve Banu Güven’...

:38
‘Yapay Zekâ yıkım getirir’ teorisi
Tam Otomasyonun ve Yapay Zekânın insanı köleliğe ve ahlakî sefalete götüreceği, zorunlu çalışmanın insanlığın gündeminden çıkmasının insanlığı kapitalizmin boş zaman maki...

:29
Boş zaman devrimi
Yapay zekâ ve robot teknolojisinin gelişimi, birçok şeyin yanı sıra bir “boş zaman” tartışmasıdır. Zorunlu çalışma-boş zaman ilişkisi, kapitalist formasyon içerisinde, ge...

:33
Zorunluk ve özgürlük
Kuşkusuz derin bir konu, biz şunu söylemekle başlayalım ve yetinelim: Kapitalist dünyanın çalışma pratiği kişisel gelişimi temellendirir. Çünkü çalışma, çalışanı ya da em...

:39
Küreselleşen sosyalizm
Teori dergisi Ağustos’ta “Çağımızın Kamucu Atılımı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi” kapağı ile çıktı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni çağımızın kamucu atılımı olarak sunmak, içind...

:21
İki kere iki beş etmez
“Zorunluluğun egemenliği daima varlığını sürdürür” Karl Marx İki kere ikinin dört ettiğini kanıtlamak kolaydır. Ustalık, iki kere ikinin beş ettiğini kanıt...

:7
Çakıl taşı
“Benim çakıl taşlarım var irili ufaklı” sözleriyle başlayan Şebnem Ferah şarkısı bazen dilime dolanır. Zaman zaman şarkıyı söylerken kendimi bulduğum olmuştur. Şarkının t...

:42
Liberal dünya düzeni çöküyor mu?
Teori dergisi Marx’ın doğumunun 200. yılına özel hazırladığı Mayıs sayısında, Rus Stratejist Dugin’in yardımcısı, RUDN Üniversitesi (Moskova) öğretim üyesi Leonid Savin’...

:15
İspanya İç Savaşında devrimin trajedisi
Her devrim aynı zamanda bir iç savaştır. Çünkü devrim denilen olgu son tahlilde sınıflar arası bir hesaplaşmadır. Başarısız devrim deneyleriyse bu gerçeği en trajik biçim...

:16
Ulusal ve evrensel Marx
Kapitalizm öncesinde hiçbir sistem küresel hegemonya potansiyeli taşımıyordu, dolayısıyla hiçbir sistemin evrensellik iddiası yoktu. Kapitalizm, küresel hegemonya potansi...

:17
Neden Marx?
Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx 5 Mayıs 1818’de doğdu. Yani 2 gün sonra doğumunun 200. yılı. Teori dergisi olarak, doğumunun 200. yılında doyurucu bir Marx dosya...

:15
CHP’nin çöküşü
“Cumhuriyete ihanet, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924) ve Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930) ile başlamıştı ama 1 Aralık 1947 tarihindeki CHP Büyük Kurultay’ında bir...

:1
İş mi, laf mı?
Şimdilerde lafa bakıyorlar. Oysa bir zamanlar işe bakılırdı. İşe bakanlardan Ziya Paşa, “Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” derken bugünleri düşünmüş müdür? Bilmiyorum ...

:21
Kötülük neyi açıklar?
“Kötülüğün yıkıcı etkileri”, “kötülüğün iktidarı”, “kötülüğün kışkırtıcılığı”, “örgütlü kötülük”, “kötülüğün sıradanlığı” vs. Kötülük gibi, alabildiğine soyut oldu...

:30
Dil ve uluslaşma
Çağımızda dil birliği, her şeyden önce uluslaşma sorunudur. Bir topluluğun ulus biçiminde örgütlenmesinin ön koşullarından biridir çünkü dil birliği. (Dilde birliğin ön k...

:12
Yunus Emre’nin dili
Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde, “Bugün genç bir kardeşimizin, Fuzûlî, Bâki, Şeyh Galip bir yana Mehmet Âkif’i, Ömer Seyfettin’i ve Ahmet Haşim’i dahi anlayamıyor olması, b...

:3
Hangi savaş
Devletlerarası ilişkilerde diplomasi gibi barışçı yöntemlerin işe yaramadığı, ara buluculuk gibi girişimlerin sonuçsuz, misilleme, ekonomik ambargo gibi yaptırımların da...

:23
Cesaretli ustalığın şairi: Ülkü Tamer
İkinci Yeni’nin “takipçisi” olan, özellikle 1980 sonrasının ozanları, onun imge yaratma zenginliğini çarpık bir düzlem içerisinde ördü ve kendine özgü bir biçimi olmayan ...

:32
Bölgesel seçenekler
I. Körfez Savaşı’ndan sonra ABD’nin bölgemizde silahlı kuvvetleriyle statüyü değiştirmeye başlamasının önemli bir göstergesi olan emperyalist hegemonyanın, uzun süre yeni...

:44
‘Edebiyatımı geri istiyorum’
Demirtaş Ceyhun Kasım 2004’te “Edebiyatımı Geri İstiyorum” diye yazdığında ne anlatmak istediğini ya da anlatmak istediği şeyin yakıcılığını kendi adıma bugünkü kadar yoğ...