Cemil Ertem

:1
Neden yeni bir kalkınma hikâyesi gerekli... (2)
Aynı başlığı taşıyan salı günkü yazımızda, gelişmekte olan ülkelerin, teknolojinin başat üretim faktörü (büyümenin ana motoru) olduğu bir dünya sisteminde, teknoloji yoğu...

:1
Neden yeni bir kalkınma hikâyesi gerekli...
Geçen yazımızda Türkiye’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra, hızlı kur, faiz ve artan enflasyonla birlikte yaşadığı sorunları bankacılık sektörü ağırlıklı olarak ele almış...

:2
SORUNLAR, TESPİTLER VE ÇÖZÜMLER...
Türkiye’nin bir müddettir karşı karşıya kaldığı ve TL’nin hızla değer yitirmesiyle ortaya çıkan spekülatif atakların durduğunu ve kurda beklenin sakinleşmenin gerçekleşti...

:10
Ekonomi politikasında ‘popülizm’ nedir, ne değildir?...
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, “erken emeklilik” konusundaki karşı argümanlarını AK Parti grup toplantısında anlatırken şu çok önemli vurguyu yaptı: “Türkiye, geçmişte popüli...

:5
Enflasyonla mücadele: Dün ve bugün...
Şu enflasyon bahsi beni hep eskiye, yetmişli yıllara götürür. O yıllarda yıllık enflasyon rakamları açıklandığında gazeteler mutlaka ön sayfalarına ağzından ateşler çıkan...

Dışarısı ve içerisi: Rakamlar-çözümler...
Türkiye uzun bir süredir kur artışlarını, yüksek faizi ve bunların sonucu olan enflasyonu tartışıyor. Türkiye ekonomisinin bu sarmaldan çıkacak dinamiklerini barındırdığı...

:2
BM Genel Kurulu özeti: İki konuşma, iki farklı dünya
Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Trump ve Erdoğan arka arkaya konuştu. Esasında bu iki konuşma -Trump’ın sırasını kaçırmasıyla arka arkaya gelmesinden öte- ...

:9
BM Genel Kurulu: ABD, Türkiye ve diğerleri...
Bu yıl yine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu olağan toplantıları vesilesiyle Cumhurbaşkanımızla birlikte New York’a geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bildiğiniz ...

:11
Yeni Ekonomi Programı üzerine
Yeni Ekonomi Programı -eski adıyla Orta Vadeli Program- dün açıklandı. Ekonomi çevreleri niceliksel hedefleri ve beklentileri tartışıyor ve piyasa oyuncuları bu ra...

:10
Cinayeti çözmek: Bakış açınızı değiştirin!
Türkiye, bu hafta açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) vesilesi ile de Türkiye’nin önümüzdeki yıllardaki temel makro hedeflerini tartışacak. Buradaki sorun şu; ne yazık ...

:9
Büyüme ve dönüşüm meselesi üzerine...
Dün gelen büyüme verisinin üçüncü çeyrekte (temmuz, ağustos eylül) yaşanan gelişmeler sonrası çok anlamlı olmayacağı söylenebilir. Ancak ben tam da böyle olmadığını, ikin...

:13
Zirveler ve yeni arayışlar...
Bugün İran’da gerçekleşen zirve, bütün benzerleri gibi, siyasi sonuçlar ürettiği kadar ekonomik sonuçlar da üretecektir. Türkiye, Rusya ve İran bu zirvede İdlib meselesi ...

:10
Türkiye’nin alternatifleri ve tercihleri...
Öyle anlaşılıyor ki Türkiye, yalnız siyaseten değil, finansal ve ekonomik olarak da çok keskin bir yol ayrımında bulunuyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Cumhurbaşkanı Erd...

:6
Ekonomide ne oldu, bundan sonra ne olacak?
Ülkelerin siyasi ve iktisadi tarihlerinde, milli günler dışında da hiç unutulmayacak yıllar vardır. Sanıyorum 2018 yılı Türkiye için böyle bir olacaktır. Türkiye, ...

:21
Yeni bir ekonomi ve yeni bir dünya için tarihi fırsat......
Türkiye-ABD arısındaki krizi doğru anlatabilmek için şu soruyu cevaplamamız gerekir: Yalnız Türkiye’ye dönük olarak değil, tüm dünyaya, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurall...

:7
Korsanlığın kısa tarihi...
Türkiye, bayrama ekonomisine, dolayısıyla ulusal güvenliğine yapılan en büyük saldırılardan birini göğüsleyerek giriyor. Bu saldırı, gerçekte yalnız Türkiye ekonomisine v...

:11
ABD’nin insanlığa ilan ettiği savaş...
2017’nin son günlerinde ABD Başkanı Trump, ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’ni okumuştu. O zaman, 21 Aralık 2017 tarihinde, bu sayfada şunu yazmıştım: “ABD...

:17
Geçen yüzyılın tuzağı: Temel rezerv paraya endeksli ekonomil...
Bundan bir müddet önce İran, parasının temel rezerv paralar karşısında hızla değer kaybetmesinden paniğe kapılarak, parasının değerini yabancı para birimleri karşısında s...

:8
Zamanın ruhu: Piyasa ve iktisat politikaları...
Bölgesel-küresel dengelerin hızla değiştiği bir zaman diliminde basmakalıp bazı sözcükleri çok sık tekrar etmek sizin yolunuzu tam anlamıyla dosta-düşmana anlatmaz. Böyle...

:21
Tehdit ekonomi-politiği...
Önce şu genellemeyi yaparak başlayayım; ülkeler arasındaki uzun süreli diplomatik gerilimler, nihai olarak ekonomiye dayanır. Bu gerilim uzun sürüyorsa ve kendisini çok s...