Cemalnur SARGUT

:2
DUA İBÂDETTİR
Allah'a inanan, Peygamber'e uyan bir kul ancak böyle dengede durur. Bu dünya gelip geçici fâni bir dünyadır. Bu dünyadan öbür dünyaya bir şey götüremeyece...

:1
KADİR GECESİ GİZLİ TUTULMUŞTUR
Kur'ân'ın tamamı Ramazan ayında kadir gecesinde dünya semâsına indi. Kur’ân’ın tamamı Ramazan ayında kadir gecesinde dünya semâsına indi. İbn-i Abb...

:1
İBRETLİK BİR DEVİRDEYİZ
Unutmamalıdır ki Ayet-i Kerime 'zerre kadar hayır işleyen hayır bulacaktır, şer işleyen şer bulacaktır' buyuruyor. Bütün evren yüce Allah’ın takdir etmiş ...

:1
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM
Virüsün bazı insanlar üzerinde yaptığı tesir şikâyet ve hiçbir şeyden memnun olmamaktır. Dünyayı sarsan bu hastalık konusunda benim inancım dayanabilmenin...

:1
ŞÜKÜR, TEDBİR, TESLİMİYET
Hangimiz kalkıyoruz sabahleyin gözüm görüyor, midem işliyor, kahvaltı edebiliyorum çok şükür, diyoruz. Halbuki dünyada acılar ve sıkıntılar var. Kul olara...

:2
HER ŞEY İBRETLİKTİR
Biz demek ki çok yorulmuş nesiliz ki belli yaşın biraz üstünü Allah biraz evden dinlendiriyor. Birden kendimizi insanlık olarak bir salgın hastalığın orta...

DİNSİZ İLİM OLMAZ
Filozoflar, hukukçular, bilim insanları bir özellik taşımazlar. Alıntıladığımız her şey nakildir, nihâyetinde kulaktan dolmadır. İslâmî metinlerde bilgi ...

:1
İHLAS VE SAMİMİYET
Ahlak, sonuçta mutlaka adâleti getirir, çünkü güzel ahlâk Allah idrâkini vücûda yerleştirir, Allah'tan başka güç olmadığını insana idrak ettirir. Mevlânâ Hazretl...

:3
REGAİB GECESİNİ İDRAK ETMEK
Regaib gecemiz gibi, diğer mübarek gün ve gecelerimizde zikir, şükür, tefekkür etmemiz imanımızı tazeleyecekir. Çok şükür mubarek Regaib gecesini idrak e...

:2
İTİKAT, İBADET, AHLAK..
Hz. Mevlânâ'ya soruyorlar: "İbâdetlerin en yücesi namazdır. Bundan daha yüce bir ibâdet, Allah indinde daha makbul ibâdet var mıdır?" diye. Mevlânâ Hazretleri cevaben: "E...

:1
OLUMLU DÜŞÜNCE
Bize düşen muhatabımıza iyilikle karşılık vermektir. Adaletli ve ahlaklı davranmaktır. En başta insan toplumsal bir varlık olduğunu bilmeli, bireyliğini ...

:1
BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKALIM
Biz Müslümanlar hem bir taraftan İslam'ı merkez edinip bir taraftan da 72 millete hürmet etmekle yükümlü olduğumuz için, Yahûdiler kadar kolay birleşemiyoruz. ...

EVLİLİK VE AİLE
Evlilik kararı almadan önce çiftler genellikle birbirlerinin eksik hatalı yanlarını görmezler. Evlilikte karı-koca birbirine aşırı düşkünlüklerinden ziya...

:2
KALBİ İLETİŞİM
İletişim denince sadece teknoloji akla gelmemeli. Birbirimizle kalbi iletişim kurabilmeliyiz. Günümüzde bütün iletişim teknolojileri emrimizde. Fakat en ...

TASAVVUF BİLİNCİ
Hz. Mevlânâ'nın öğretilerini sanki senede bir gün hatırlıyormuş gibi gelse de, insan oradan son derece etkileniyor. Malumunuz her sene Şeb-i Arus törenle...

HAZRETİ MEVLANA'DA TERBİYE
"Söz, dinleyenin anlayışı nisbetinde gelir" der Mevlânâ. O, hikmeti çekmedikçe hikmet de çıkmaz. “İhtiyaç elini aç, ilahi kadehi al; al da can şarabının ...

:4
İŞİ EHLİNE VERECEKSİN
Kırılmayacağız, Kırmayacağız, Darılmayacağız, Üzülmeyeceğiz. Problem etmeyeceğiz. Büyütmeyeceğiz, Hâdiselerin güzel taraflarını görmeye gayret ederek, 'bu da benim bir im...

HZ. MEVLÂNÂ'DA AŞK
Aşk, ikiyi bir yapan sonsuz enerjidir ki, parçalanmadan doğan enerjiden çok daha yüksek, çok daha tesirlidir. Ruhu şadolsun, mekanı cennet olsun; Hocam S...

:3
KALBİ İLETİŞİM İMÂNİDİR
Günümüzün en büyük sorunlarından birisi birbirimizle doğru iletişim kuramamaktır. Günümüzün en büyük sorunlarından birisi birbirimizle doğru iletişim kur...

EĞİTİMCİ CEVHERİ İŞLEYENDİR
Eğitimci gönül adamı demektir. Kullandığı metot ve vasıtalar altın gibi değerlidir. Böylece bakır bile altın olma yolunda mesafeler kat edecektir. Eğitim...