Cemalnur SARGUT

:2
NEFİS MUHASEBESİ
Hepimiz insanız yani beşeriz ve hata ederiz. Fısk ve isyana düşeriz. Çünkü insan bir kuldur ve hatalarıyla malüldür. Bu açıdan tevbe ve istiğfar kapısı daima açıktır. ...

GÖNÜL KÖRLÜĞÜ
Bakmakla görmek ne kadar birbirine hem yakın hem de uzak kelimeler. Bakarsın göremezsin; görürsün hissedemezsin. Kafa gözü ve kalp gözü diyebileceğimiz, insanın iki bakma...

:2
NEFSİN RUH HALİ
İnsanoğlunun bütün mücadelesi kendi nefsiyledir. Kendi aşırı istek ve arzularıyladır. Şunu isterim bunu isterimin sonu yoktur. Şükür aynı zamanda zikir d...

:4
"EDEPYAHU"
İnsan sosyal bir varlıktır. Bu haliyle de birbiriyle ilişkili ve muamelat içindedir. Hele şehirleşmeyle birlikte  en çok da ihtiyaç duyduğumuz şey adabı ...

:4
EDEP DAİRESİNDE TAHAMMÜL
Mevlânâ, "En güzel edep, edepsiz insanın edepsizliğine tahammül etmektir" diyor. Yeri geldiğinde edebi olmayana da tahammül etmek gerekiyor. Çünkü orada da, tecellî eden ...

:6
FARKLILIKLARDA BİRLEŞMEK
Peygamber Efendimiz Hz. Ali'ye soruyor: "Sana biri kötülük etse ne yaparsın?" "Ben ona iyilik ederim" diyor. Bir daha soruyor, bir daha soruyor. Hz. Ali:...

:4
İBADET ŞUURU
İslâm itikat, ibadet ve ahlak merkezli bir dindir. Bu değerlerle bir bütündür. Bir mümin bu değerlerle hayatını bütünleştirdiği zaman bir müslüman ve iyi bir insan olur. ...

:8
KERBELA BİR İBRETTİR
Büyük cihad kötülüğü emreden nefse karşıdır. Burada nefs ile savaş nefsin kendisiyle değil onun meşru olmayan aşırı arzuları, hevesi, hırsı ve bencilliği ile savaşmak, bu...

:2
İNSANI TEVHİDE GİTMEKTEN ALIKOYAN ÜÇ ŞEY: AHMAKLIK, CİMRİLİK...
Ahmaklık her şey önünde âşikâr olduğu halde yaradılışının sebebinden ve Allah'ın varlığından haberdar olmamak demektir. Bunun en güzel örneği Fîhi Mâ Fîh...

:2
GAYRET EHLİ OLMAK
Her şeyde Allah'ın tecellisini görmek; gönül gözüyle hissetmek demektir. Allah'ın tecellîsini görüp ona göre hareket edip ondan memnun olmak demektir. Al...

:4
NEFSİNİ KURBAN ET
Kurban, Allah'a yaklaştıran veya kendisiyle Allah'a yaklaşılan demektir. Kuran-ı Kerim’de kurban ile ilgili bazı sureler vardır. Bunlardan bir tanesi Kev...

TEVHİD EHLİ SÜKUT EHLİDİR
İnsan bu âlemde Allah'ın iki eliyle yarattığı; yani rablık ve kulluk vasıflarını birlikte taşıyan yegâne varlıktır. Allah "Yalnız insanı cemâlim ve celâlimle yarattım." b...

NEFSİNİ BİLMEK
"Nefsini bilen, Rabbini bilir." ne demektir? Nefsini bilen, aynı zamanda haddini de bilir. Bu sınır, kulluğun yaşandığı yegâne özgürlüktür. Haddini bilme...