Celalettin Can

12 Eylül katlanarak sürüyor!
4 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da açılan 12 Eylül davasının belki en zayıf noktası darbe şeflerinin sadece ve sadece “darbe yapma” ile suçlanmaları oldu. Böyle olduğu için...

‘Kürtlerin özgürlüğü’ düşüncesinin güçlenmesidir hazmedileme...
7 Haziran seçim sonuçları AKP cenahında, özellikle ‘Bay Başkan’ın şahsında sanki “şok” etkisi yarattı. Önce suskunlukla bekledi… Tasarladı… Baykal’a Meclis başkanlığı vaa...