CANER KUTLU

:5
Bediüzzaman’ın talebeleri hangi sınıfta?
Öğretmeni yenen “talebe!”: 42 Bediüzzaman’ın Medresetüzzehra projesi de şüphesiz yeni veriler ve olaylar ışığında yeni yorumlarla desteklenebilir. İtikad beynin ür...

Öğrenci öğretmenden öğrendiği gibi, öğretmen de öğrenciden ö...
Öğretmeni yenen “talebe!”: -41- Okul tabanlı bilgi ve öğretim süresi arttıkça yeni öğrenme ve gelişme açıklığı da azalmaya başlıyor. Çünkü yeni bilginin mevcutla e...

:1
Bediüzzaman’ın Medresetü’zzehra ideali, Medrese-i Nuriyelerd...
Öğretmeni yenen “talebe”! - 40 Bayram Kodaman’ın Abdülhamid devri eğitim sistemini incelediği kitabında da söylediği gibi, bu devirde yapılan işlerin en çok tenkid...

:1
Eğitimin asıl kaynağı tevhiddir
Eğitimci ve politikacılar hayat boyu “eğitim” derler, ama yaygın uygulama hâlâ “okul merkezli” yani skolastiktir. Eğitim zaten başlı başına birliği tesis edici bir...

:2
Zikir, imanı tecdid eder
Bediüzzaman için aklın makamı olan tasdik ve dinin iltizamı arasındaki doğru ilişkiler bağını kurmak eğitimin kritik bir problemidir. Önce tesbit ve ardından hemen çözümü...

Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse hakikate dönüşür...
Bediüzzaman’ın Muhakemat adlı şaheseri “Birinci Makale”sinde hakikatin kaynağı ile tarih içinde bozulan ilişkilerin (mecaz-hakikat ilişkisinin eğitim sürecine katılırken ...

Ulema Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) ilmine, mutasavvıflar...
Öğretmeni yenen “talebe!”: 36 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin “Eğitim Politikamız” bölümünde “... ifade edilen bakış açısının hayata geçmesi öncelikle bütüncül bir ...

Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülük, kendi kültüründe...
Öğretmeni yenen “talebe!”: -35- “Benim aklım, kalbim ile nasıl imtizac ettiğini bilemiyorum. Zira ben ulema-i seleften ehl-i aklın tarikından, ve ehl-i kalb-i sali...

:6
Her şeye bir kişinin karar vermesi yetenekleri törpüler...
Öğretmeni yenen “talebe!”: -34- Bediüzzaman’ın “olsa olsa bir üstadlık ortaya girer” veya “dersi takdim vazifesi” diye tanımladığı eğitimdeki eşitler arasında lide...

Öğrenmenin üç boyutu: İlme’l-yakîn, ayne’l-yakîn, hakka’l-ya...
Öğretmeni yenen “talebe!”: -33- “Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Bir derman, haddinden geçse, dert getirir.” ( Hutbe-i Şamiye) İman ile hayat, ...

:2
Müfredattan önce yaklaşım değişmeli
Öğretmeni yenen “Talebe!” -32- Çağdaş eğitimin “öğretmen”i yol gösterici, danışman, hedef belirleyici olarak getirdiği konumuna Bediüzzaman’ın “Ben de onların bir ...

:1
Modern eğitim için, ilmî istibdadı ortadan kaldırmak elzemdi...
Öğretmeni yenen “talebe!”: -31- Eğitimi, yeni fenleri medrese ilimleriyle birleştirmek ve birbirine mezcetmek. Derslerde branşlaşmayla birlikte disiplinler arası y...

:3
İman, yenilenmeyi, tasdiki ve ispatlarla yakîne ait tecrübel...
İspat başka iz’an başkadır. Uygulama bir ‘başka’dır. Şüphesiz uygulama, içindeki idealizmi taşımalıdır. Akıl paradigma yanında sezgisel yaklaşım his ve duygular il...

:16
Memleketin manevî havasını tazelemek lâzım
Öğretmeni yenen “talebe!”: -29- Cem’iyete dâhil olan, cem’iyetin nizamını ihlâl etmemek gerektir. Bir şeyin şerefi neslinde değildir, zâtındadır. Bir şeyin aslını ...

Medrese-i Nuriyeler sahabe mesleğine çağdaş bir misaldir...
Öğretmeni yenen “talebe!”: -28- “Evet, siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyyeyi bilen, kat’iyen anlar ki: Edebin envaını, Cenâb-ı Hak habibinde cem’etm...

:8
İstikbâle doğru ilerlemek için yapılacak şey, İslâmiyet’in s...
Öğretmeni yenen “talebe!”: -26- Gazeteci Ahmet Mithat Efendi 20. yüzyıla girerken toplumu ve eğitimin geleceğini şöyle görüyordu:  “Oğlum! Yalnız bir şeyi ö...

:1
Din ile fennin mezci Peygamberlik nuruyla gerçekleşebilir...
Öğretmeni yenen “talebe!” -25- Finlandiya Eğitim Bakanı Marjo Kyllonen’in eğitim sistemindeki değişikliğin sebebini açıklayan beyanı şu şekilde: “Bizler hâlâ 19. Y...

:3
Bediüzzaman, din ve fen ilimlerini birleştirmeyi hedefliyord...
Öğretmeni yenen “talebe!” -24- Gözün gündüze benzeyen beyazı geceye benzeyen siyahlığıyla beraber olmazsa; göz, göz olmaz. “Nur-u fikir, ziya-yı kalb ile ış...

Ahlâkın kaynağı imandır
Öğretmeni yenen “talebe!” - 23 Francis Fukuyama’ya göre; ahlâkî ilerleme olmadan tekniğin kazanımları, kötü amaçlar için kullanılabilir ve insanlığın durumu eskisi...

Bediüzzaman ümidini hep geleceğe taşırdı
Öğretmeni yenen “talebe”! - 22 “Hıristiyanlığın malı olmayan mehasin-i medeniyeti ona mal etmek ve İslâmiyetin düşmanı olan tedenniyi ona dost göstermek, feleğin t...