Cahit ÖZPINAR

:12
Kader, kaza ve atâ kanunları
Nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Allah‘ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyi bir plan ve programa göre takdir etmesine kader denilir. Kader...

:4
Madenler de birer nimettir
Madenler hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Madenciliğimizin önemli isimlerinden Sadrettin Alpan; “insanı maden yaşatır” diyor ve şöyle devam ediyor:...

:4
Kâinatın Efendisi Hazret-i Peygamber (asm)
Peygamber Efendimizin (asm) hayatını anlatan çok kitaplar yazılmıştır. Onun (asm) doğumu ile vefatı arasında geçen 63 senelik mübarek ömr-ü saadetleri, biz Müslümanlar iç...

:4
Din itidaldir, Kur’ân rehberdir
İfrata da, tefrite de lüzum yok. Dinimiz İslâm, daima orta yoldur. Biz insanlar orta yolu tercih etmekle yükümlüyüz. Yoksa her şey için ifrat ve tefrit söz konusudur. Her...

Sır saklamak
İnsanlar için sır saklamanın ne kadar önemli bir meziyet olduğunu hiç düşündük mü? Eğer insan sırrını kendisine emanet edilen bir sırrı sıkı bir şekilde saklarsa, ...

:6
Şükrün ölçüsü kanaattir
İnsanoğlu, yaratılıştan gelen halen ve kalen, manen ve maddeten şükre büyük bir ihtiyaç duymaktadır. Bu şükür ile insan büyük mertebeler kazanır. Gayet güzel süsl...

:4
Kördüğüm gibi
Eğitimci Rumeysa Durak şöyle diyor: “Bazen gerek görmediğimiz için, sevgimizi dile getirmekten çekiniyor olmamız, farkına varmadan eşimizle aramızdaki bağı zayıflatır.”...

:12
Siyasî cereyanlar ve Yeni Asya
Siyasî cereyanlar ve ifsat komiteleri, çıkarcı mahfiller harici dış cereyanlar Müslüman milletimizi parçalayıp bölerek birbirine düşürmek istiyor. İşte bu bağlamda...

:6
Bediüzzaman ve demokrasi
Saltanat, meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi, Bediüzzaman, siyasi tarihimizin dört devresini yaşamış bir mütefekkir ve aksiyon adamıdır. Her bir devresinde Kur’ân’...

Hakikat mesleği
Hakikat, rahmet kadar tatlı, güneş kadar parlak, hava kadar kuşatıcı, ab-ı hayat kadar tesirli bir iksirdir. Allah adına kâinata bakan her insan, manevî gücü ölçüs...

Bediüzzaman modeli
Üstadın, en birinci referansı, kaynağı Kuran-ı Hakimdir. M.Akif Ersoy’un “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı/ Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” beyitiyle t...

:1
Başarının sırları
Her insan hayatı boyunca başarılı olmak ister. Başarı her şahsın arzuladığı bir rüyadır. Her insan çalışkan ve başarılı bir hayatın hasreti ile yanmaktadır. Satır ...

Saygısız sevgi olmaz
Sevgi her şeyin başıdır. Ama saygısız bir sevgi işe yaramaz. Uzmanlar, ”Çocuklarınızı sevgiyle büyütün.” diyor. Bizler ise ipin ucunu kaçırdık. Son derece şımarık sevgi a...

:15
Konuşma ve gülme âdabı
Efendimiz (asm) Sıradan insanların uzun zamanda çok kelimelerle ancak ifade edecekleri bir sözü, kısa zamanda, fakat çok açık ve kısa cümlelerle kolayca ifade buyururdu. ...

:7
Peygamberimiz’in (asm) ahlâkı
Peygamber Efendimiz (asm) hizmetçisi Enes Hz. hatıralarını anlatırken şunları söyler: Bir terzi Rasulullah’ı (asm) yemeğe dâvet etmişti. Ben Peygamberimizle (asm) ...

:1
Doğruluk mesleği
Hakikat, gerçek, daha çok İslamiyetin tevile ihtiyaç duymayan net, pürüzsüz ve şeksiz şüphesiz olan bütün meseleleridir. Gerçek, rahmet kadar tatlı, güneş kadar pa...

:1
Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır
“Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır. Münafığın ameli ise niyetinden hayırlıdır. Herkes kendi niyetine göre amel işler. Mü’min hayır ve iyilik niyetiyle bir amel işlediğ...

:4
Gülme komşuna
Başına bir sıkıntı gelenlerin hallerine gülmemeliyiz. Mümkün mertebe onların yardımlarına koşmalı dertlerine merhem olmaya çalışmalıyız. Sakın komşumuzun, arkadaş,...

Aşıklar Şehri: Uşak
Büyük gezgin Evliya Çelebi Seyahatnamesinde şöyle der: “…Şehr-i Uşşak ın (Aşıklar Şehri’nin) bağ ve bahçelerinin, havası ve suyunun güzelliğinden dolayı seven ve sevilen...

Toplumun katili: Gıybet
İnsanî ve dinî hayatımızı zedeleyip huzurumuzu kaçıran çok tehlikeli hastalıklardan birisi de gıybettir. Gıybet insanlar, bilhassa Müslümanlar arasındaki itimatı z...