Cahit ÖZPINAR

İmana tahşidat niçin?
En küçük bir hediyenin en azından bir teşekkürü gerektirdiğini hepimiz biliriz.Eğer teşekkür etmezsek, kabalık yapmış oluruz. Teşekkürü zamanında yapmazsak; gecikt...

:3
Dostluk ölçümüz nasıl olmalı?
Bir atasözümüz vardır:“Yiğidi öldür, fakat hakkını yeme” diye. Atasözlerimizin hemen hepsinde olduğu gibi, bundan da derin manalar ve hikmetler vardır.Yiğit...

:2
Atasözleri
Bizim ecdadımız, ya bir âyet, ya da bir hadis mealini vecizeleştirip bizlere hediye etmişler, nesilden nesile intikalini sağlamışlardır.Atasözleri yalnız bizde değ...

Kördüğüm gibi
Bir eğitimci şöyle demiş: “Bazen gerek görmediğimiz için, sevgimizi dile getirmekten çekiniyor olmamız, farkına varmadan eşimizle aramızdaki bağı zayıflatır.’’Bu b...

:1
Ey insan kendini oku
​Okumak ruhu yüceltir.Okumayanın düşündüğü boştur. Bugün çoğu Müslümanlar çok az okuyorlar. Özellikle bu dünyada çok çok okuyup öğrenmeli ve bilgileri hayatımıza t...

:2
Orucun hikmetleri
Ramazan ayındaki oruç; İslâm’ın beş şartından birisidir. Hem de İslâm şeairinin en büyüklerindendir.Üstad Bediüzzaman şöyle diyor:  “Oruç Cenab-ı Hakk’ın rububiyet...

:2
Eleştirelim, ama nasıl?
Günümüzde herkes her şeyi kendisinde eleştirme yetkisi görüyor. İnsanlar sadece kendi aklını, kendi nefsanî tercihlerini esas alarak, bilgi sahibi olmadıkları konularda b...

:2
İyi insan olmak
Şu görkemli dünyada yaptığımız işler ve faaliyetler, sürekli olarak kayıt altına alınmakta olup, her hadisede bizleri uyarmaktadır. Her şey bir hikmet tahtında har...

:7
Hizmette istihdam olunmak
Kur’ân-ı Kerimin ayetleri ve Hadis-i şeriflerle haber verilerek sakınılması gereken dehşetli bir zaman ve çağda, toplum fertlerinin imanlarını kurtarmak ve ebedî hayatlar...

:8
Vakit mi, nakit mi?
İnsan için vakit ne kadar değerli olduğunu bilir misiniz? Biz insanlar, zamanımızı boşa geçirmekte üstümüze yoktur. Bütün insanlar, vakitle nakdin değerini tefrik ...

:12
Kader, kaza ve atâ kanunları
Nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Allah‘ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyi bir plan ve programa göre takdir etmesine kader denilir. Kader...

:4
Madenler de birer nimettir
Madenler hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Madenciliğimizin önemli isimlerinden Sadrettin Alpan; “insanı maden yaşatır” diyor ve şöyle devam ediyor:...

:4
Kâinatın Efendisi Hazret-i Peygamber (asm)
Peygamber Efendimizin (asm) hayatını anlatan çok kitaplar yazılmıştır. Onun (asm) doğumu ile vefatı arasında geçen 63 senelik mübarek ömr-ü saadetleri, biz Müslümanlar iç...

:4
Din itidaldir, Kur’ân rehberdir
İfrata da, tefrite de lüzum yok. Dinimiz İslâm, daima orta yoldur. Biz insanlar orta yolu tercih etmekle yükümlüyüz. Yoksa her şey için ifrat ve tefrit söz konusudur. Her...

Sır saklamak
İnsanlar için sır saklamanın ne kadar önemli bir meziyet olduğunu hiç düşündük mü? Eğer insan sırrını kendisine emanet edilen bir sırrı sıkı bir şekilde saklarsa, ...

:6
Şükrün ölçüsü kanaattir
İnsanoğlu, yaratılıştan gelen halen ve kalen, manen ve maddeten şükre büyük bir ihtiyaç duymaktadır. Bu şükür ile insan büyük mertebeler kazanır. Gayet güzel süsl...

:4
Kördüğüm gibi
Eğitimci Rumeysa Durak şöyle diyor: “Bazen gerek görmediğimiz için, sevgimizi dile getirmekten çekiniyor olmamız, farkına varmadan eşimizle aramızdaki bağı zayıflatır.”...

:12
Siyasî cereyanlar ve Yeni Asya
Siyasî cereyanlar ve ifsat komiteleri, çıkarcı mahfiller harici dış cereyanlar Müslüman milletimizi parçalayıp bölerek birbirine düşürmek istiyor. İşte bu bağlamda...

:6
Bediüzzaman ve demokrasi
Saltanat, meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi, Bediüzzaman, siyasi tarihimizin dört devresini yaşamış bir mütefekkir ve aksiyon adamıdır. Her bir devresinde Kur’ân’...

Hakikat mesleği
Hakikat, rahmet kadar tatlı, güneş kadar parlak, hava kadar kuşatıcı, ab-ı hayat kadar tesirli bir iksirdir. Allah adına kâinata bakan her insan, manevî gücü ölçüs...