C. Yakup Şimşek

:6
Kitabı Tersinden Okuyalım, Gel
Türkiye’de son yıllarda hiç geçmeyen bir moda... Duymaktan, görmekten, okumaktan usanç getirdiğimiz terâne: “Kitab okuma kampanyası...” Bu modayı he...

:18
Türkçenin Müzminleşen Çıkmazları
“Türkçe 80-90 yıl önce bir çıkmaza saplandı...” Yeni Akit’te -C.Yakup Şimşek imzâlı- bir yazı böyle başlıyor. Şimdi bunu gören peşin hükümcü -daha yazıyı okumadan...

:12
Papağan Ezberi Öz Türkçecilik
Türk Diline Kumpas (TDK) hareketine tezâhürat tutan tutana... Çoğu da “papağan ezberleri”yle... Bu tribünlerde -maalesef- ilim, fikir, kültür, sanat ve edeb...

Dil Darbesi Devrim midir?
Türkçenin ülkemizde 80 yıldır resmen nerdeyse herkese öğretilip kullandırılan şekli milletin irâdesiyle ortaya çıkmadı. 1930’ların Türkçesi, bugünün Türkçesine ter...

Ziya Gökalp’a Osmanlı Tokadı
Ziya Gökalp’a aşk edilen iki tokattan bahsedeceğim. Daha doğrusu, Ziya Gökalp’a yalnızca iki kişinin attığı tokatlardan... (Yediği diğer silleleri merâk edenler...

Dilde Seçim Yenilensin
“Âşikâr düşman, gizli dosttan yeğdir.” demiş atalar. O hâlde tehdîdin, tehlikenin, hastalığın, nefretin “âşikâr = açık” olanı da “gizli” olanından “yeğ” demektir. ...

Türlü Türlü Şâirlerin Bayramı
CYŞ: Taşlıcalı Yahya Bey, bugün bayram; fakat senin yüzün gülmüyor, niye? Taşlıcalı Yahya Bey: Gam-ı ağyâr u derd-i yâr ile mâtemdeyim her gün,...

TDK’nın Dîni
Türk milletinin “dil”inden pek anlamayan TDK, onun “dîn”ine de yabancı gibi...  “Dil” yolunda pusulayı zâten şaşırmıştı, meğerse “din” yolunda da hangi peygambere ...

Aziz Nesinlik Ramazanlar
“Tam da Aziz Nesinlik” derler, hani... Bu söz, Türkçede bir tâbir hâline geldi. Garâbet ve saçmalığın daniskası; insanı hayrette bırakan, alelacâyip, görülm...

Ramazan Var, Heyecan Yok
“Biz kısık sesleriz... Minâreleri Sen ezansız bırakma, Allah’ım!” Ârif Nihad Asya’nın bu mısrâlarla başlayan meşhur“Duâ”sını biliyorsunuzdur. Büyük şâ...

Paranızı Zenginlere Verseniz
Farz edelim ki orta hâllisiniz, hattâ fakirsiniz.  Yine de dişinizden tırnağınızdan artırıp sakladığınız bir miktar paranız var.  Bu parayı götürüp zamâne z...

Hızır Erişmeden Helva Sohbeti
“Zemherî” günleri, yâni “karakış / erbaîn”(22.12-31.01) geride kaldı. “Hamsîn” (31.01-21.03) sona erdi. O arada (11-17 Mart) “kocakarı soğuğu / berdelacuz” ...

İslâm Hukuku Eskimiş mi?
Devletimizin en büyük müesseselerinden biri “İslâm hukuku”hakkında “eskimiş” diyor... Aslında bir bakıma haklı. Türkiye’de ilim, fikir, sanat ve bilumum kül...

:32
TDK’nın Partisi
TDK’nın birçok şeyini -hattâ sevgilisini bile- yazdım; fakat bugüne kadar onun “parti”si hakkında bir şey demedim. Son mahallî seçimler vesîlesiyle şimdi TDK’nın “...

:7
TDK’nın Tutanağı, Uydurmanın Çotanağı
1945’ten önce Türkçe kültür dilinde “tutanak” diye bir kelime yoktu. Bu kelime, TDK'nın hazırladığı Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'ndeki kayıtlara göre halk dilin...

:63
Dilde Seçim O Biçim
Bir “seçim yazısı” da benden... Hem “millet nâmına” hem “millete rağmen” bir seçim... İnsanların nasıl konuşup yazacağına; hangi kelimeleri terk, hangilerin...

:13
Âşık Veysel, Şişirilmiş Balon mu?
Yaşar Kemal’e göre Âşık Veysel, tâ 1930’lardan sonra sınıfını zar zor geçmiş. Yâni kırkından sonra...   Peki, o yaşlarına kadar neden başaramamış? Çü...

:30
Öz Türkçe Yalanları
“Yalanları salmışlar yollara, Hepsinin de kuyruğu telli pullu...” “Öz Türkçe yalanları” da Nâzım’ın dediği gibi. Allanıp pullandı... *** ...

:13
Türkçenin Hâli Duman
Kadın, “kadın” gibi; erkek, “erkek” gibi olunca güzel... Yâni her şey “kendisi gibi, kendi tabiatında” olmalı... “Dil” de öyle... “Dil, insanlar aras...

:9
Dilde Takrîr-i Sükûn
Tam 94 yıl önce bugün (4 Mart 1925) TBMM’de Takrîr-i Sükûn Kaanûnukabûl edildi. Birinci maddesi şuydu: “İrticâya ve isyâna ve memleketin nizâm-ı içtimâîsini...