C. Güner

Kâbe’de bir Habeş çocuğu
Tek tek şiirlerini okuyup üzerinde düşünmeye belki bir ömrün yetmeyeceği kadim şairlerimizden biri ...

Kayalardan Kayarım
İlmin aşkla yoğrulup yokluk fırınında pişirilirken yanışından çıkan dumanın karasıyla yazılmış ve d...

Fuzûlî’de Tahayyül
Ârızın görse felek mihr bırakmaz âye Zerre zerre kılar anı bırakır sahrâye Leblerin aksin alıp b...

Mecnun ve Akıl
  Beni zikr etmez el efsâne-i Mecnûn'a mâildir Ne benzer ol bana derdi anun takrîre kâbil...

Köpükteki Aşk
[email protected]  Kısmet olursa bu köşede Divan Şiirimizden bir gazeli kısaca günümüz Tür...