Burak Kıllıoğlu

Sıkışma
İktidar partisi son 4-5 yıldır, özellikle bir sıkışma içerisinde. Daha önceleri, biraz da küresel ve yerel, siyasi ve ekonomik konjonktürün yardımıyla geçiştirilen bu hal...

:1
İfrat-tefritten maraz doğar
İnsan, yaratılışı gereği aklıselime ve sağduyuya göre ayarlanmıştır. İnsandan beklenen ve istenen aşırılıklara sapmamasıdır. Bizlere emrolunan da aşırılıklara sapmamak, b...

Adil olmak
Hak ve adalet olgusu ve duygusu değişken değildir, olamaz da. Kişiye, kuruma, mensubiyete, günün şartlarına veya o anın heyecanına göre değişmesi beklenemez. Zaman ve mek...

:1
İnsan mı kutsal devlet mi?
Son dönemlerde bir konuda büyük bir yanılgı var. Ya bilhassa, kasıtlı olarak yapılan bir yanlış ya da bilinçsizce, farkında olmadan yapılan bir hata. Hükümetle, iktidarla...

:1
Yaşamak için borçlan
Bu beklenmedik musibet, insanoğlunun kağıttan kulelerinin, övündüğümüz sistemleri ve yapıları temelinden sarstı. Yere göğe konulamayan küreselleşme, salgının bu denli kür...

:17
Yeni düzen “eski” bela
Hepi topu 250 yıllık tarihi boyunca hem kendi topraklarında hem de dünyanın geri kalanında sürekli zulümle ve şirretlikle gündeme gelen, kendisini “dünyanın jandarması” v...

Yeni düzen…
Gelecekle ilgili tahminlerde bulunan fütüristler, analistler veya olan bitenden birtakım çıkarımlarda bulunan, öngörülerde bulunan komplo teorisyenleri, stratejistler ne ...

Rasyonel davranmak…
İktisatta ekonomik modeller kurarken birtakım varsayımlar yapılır, öngörülerde bulunulur. Varsayımlar çerçevesinde modeller oluşturulur. Bugünün dünyasında söz sahibi ola...

İçimizdeki absürtler
Bir ay önce ne kadar da sıradan ve normaldi hayatlarımız. Fazlasıyla tekdüze ve rutin bir seyri vardı. Ömür törpüleyici tonda bir yeknesaklık içinde, yılları tükettiğimiz...

:5
Belki de…
İnsanlık tarihinin “modern zamanlar” olarak da bilinen son birkaç yüzyıllık evresinin muhtemelen en netameli, en ibretlik ve sıkıntılı bir dönemine denk geldik. Daha yakı...

:1
Distopya
Hollywood’un çektiği fantastik veya absürd felaket filmlerinde resmedilen bir manzara vardır hani. Dünya büyük bir salgın, kıtlık, savaş veya bir başka badire atlatmış ve...

:1
Küresel sistem bize yaramıyor
1980’de 2 önemli ve dönüm noktası sayılabilecek olay yaşandı. İlki 24 Ocak Kararları iken, ikincisi de 12 Eylül darbesidir. 24 Ocak Kararları ile Türkiye, ekonomik anlamd...

:1
Algıyla ekonomi yönetilir mi?
Ekonomik vaziyetin sıkıntılı halini reddederek, aksini iddia ederek, varolan “krize” “kriz” bile demeyerek, bu sıkıntılı halden kurtulacağımızı sanıyoruz herhalde. Daha d...

:1
Aynı anlayış
İktidar sahipleri değiştikçe, iktidara yakın çevreler de şekil değiştiriyor. Bazı “iktidar elitleri”, soy veya kan bağı kaynaklı olarak sürekli şekilde, değişen iktidarla...

:1
Timsahlar
İngiliz diplomattır, iyi kötü devlet bilinci vardır, “şeytanlığını” veya” tilkiliğini” usturuplu yapar. Koskoca Hindistan’ı Doğu Hindistan Şirketi ve 3 bin asker marifeti...

Ölüm uykusu
Bir ülkede insanlar, geçim sıkıntısı, işsizlik, ekonomik darboğaz gibi gerekçelerle kendi canlarına kıyar hale geliyorlarsa, nasıl olur da o ülkede “ekonominin dengelendi...

Duygusalız ama…
İyi mi kötü mü tartışılır ama şurası bir gerçek ki duygusal bir toplumuz. Duygusallığımız çoğunlukla merhamet ve samimiyet ekseninde tezahür etse de bazı hallerde de akıl...

:1
Tencere
Maşallah, Türkiye gündemi adeta “seç, beğen, al” kabilinden çeşit çeşit konularla, birbirinden farklı tartışma maddeleriyle dopdolu. Eskiden beri çözülemeyen meseleler, b...

:1
Amiral battı
Türk basını, niteliği gereği daima güçten ve güçlüden yana olmayı seçmiştir. “Gelen ağam, giden paşam” ilkesizliğini kendisine düstur edinmiş, tabir-i caizse “durakta bek...

:2
“Ben yaptım oldu”, olmaz
“Ben yaptım, oldu” anlayışı ile devlet yönetilebilir mi? Gücün, özellikle de “mutlak gücün” verdiği gereksiz bir özgüven ve böbürlenmeyle her meselede “en doğrusunu biz b...