Bünyamin Bezci

:4
Demokrasinin “karargâh”ı neresidir?
Geçen hafta en çok tartıştığımız konuların başında geldi "karargâhın rahatsızlığı." Doğrusu en iyimser yaklaşımla "algı yönetimi"ne girişen Genelkurmay İletişim Dairesi'n...

:5
Başkanlık sistemi ve sahici temsil imkânı
Parlamenter sistemi mümkün kılan temsildir. Temsil, birinin yerine geçmek anlamını taşımaktadır. Politik temsil ise, birinin yerine geçerek karar vermektir. Modern döneml...

:50
Entelektüeller toplumun vicdanı değildir
Türk toplumu en son örneğini Ankara'da yaşadığımız ve halen her gün yaşamaya devam ettiğimiz teröre karşı olabilecek en üst düzey metanetli bir tavır göstermektedir. Bu t...

:5
CHP'nin trajedisi
CHP'nin projecilikte AK Parti ile yarışma şansı yok. Kültürel söylemlerini terk etmesi halinde ondan doğan boşluğu MHP doldurabilir. Demokratik söylemlerine ağırlık v...

Politik kararın üstünlüğü
1980'lerde gelişen piyasalar karşısındaki acziyetle birlikte hissedilen başkanlık ihtiyacı bugün artık zorunluluk halini almıştır. Bölgesel anlamda siyasi ve ekonomik...