Binnur Zuhat Yokuş

Uzaktan çalışma yönetmeliği
10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de beklenen uzaktan çalışma yönetmeliği yayımlandı. Beklenen diyorum çünkü yasal dayanağı olan, uygulanma esaslarının yönetmelikle belir...

Uzaktan çalışma yönetmeliği
10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de beklenen uzaktan çalışma yönetmeliği yayımlandı. Beklenen diyorum çünkü yasal dayanağı olan, uygulanma esaslarının yönetmelikle belir...

Uzaktan çalışma yönetmeliği
10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de beklenen uzaktan çalışma yönetmeliği yayımlandı. Beklenen diyorum çünkü yasal dayanağı olan, uygulanma esaslarının yönetmelikle belir...

Gündelikçiler
Gündelik, sözlükte gün hesabı çalışma, gün hesabı ücret ödenen çalışma, yevmiye olarak geçiyor. Genellikle ev temizliği ve ev işleri kadınlar tarafından gündelik usulü ya...