Bilâl Tunç

:19
İlk TDK sözlüğü ve Kâ'be
1940’ların başlarında basılan ilk TDK Sözlüğünün (*) önsözünden birkaç paragraf: “Çok Sevgili Koruyucu Genel Başkanımızın: “Ulusa söz...

Bedîüzzamân’ın Makālâtı
Bedîüzzamân Saîd-i Nursî Hazretlerinin 6 Ağustos 1908 ile 22 Temmuz 1920 arasındaki yazılarının, nutuk ve, beyânâtlarının neşredildiği mevkūtelerin isimleri ve yazıların baş...

Bedîüzzamân’ın eski dönem eserleri
İ‘tizâr Bu çalışma www.risaletashih.com‘da ilk neşredildiği günlerde Bedîüzzamân Hazretlerinin Ankara'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Van'a döndüğü zannediliy...