Beyza Bilgin

:43
‘Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız!’
BAŞLIKTAKİ söz bir hadis, İslam Peygamberi’nin sözü! Aslında bu söz bir değil iki cümlelik ve şöyle: “Sizler inanmadıkça cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe ima...

:2
Tövbe suresi ve Tebük seferi
HİCRETİN dokuzuncu yılında Müslümanlar Şam’da toplanan güçlü Bizans ordusu ile çarpışmak üzere ordu hazırlamak zorunda kalmışlardı. Bu, Hz. Peygamber’in en son ve en zor...

Kadir Gecesi
KADİR, Kuran’ın indirilmeye başlandığı gecedir. Hz. Peygamber’in ilk vahyi aldığı gece ‘kudret gecesi, haşmet gecesi’ anlamındaki bu isimle tanımlanmıştır. Bu isimde bir...

:41
İmsak vakti sabah ezanı vakti
İMSAK sözü ‘kendini tutmak, bir şeyden el çekmek’ demektir. Ramazan ayında oruç tutacak kimsenin sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte yeme ve içmeyi tamamen bırakma...

:1
‘Kadın ne derse aksini yapın!’
HALKA yönelik dini kitaplar genellikle mesnevi tarzında yazılmış, konular sürükleyici hikâyelerle etkili kılınmaya çalışılmış, inanılırlığını sağlamak için de mutlaka bi...

:19
Peygamber’in vefatı
MİLAT takvimi ile 8 Haziran (Arap ayları ile 12 Rebiülevvel) 632’de Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed vefat etmişti. Veda Haccı’ndaki hutbesinde, “Kim bilir belki siz...

:3
Al-i İmran suresi ve dualar
DUANIN Kuran’daki anlamı öncelikle ibadettir, Yaradan’a inancın ve güvenin bir ifadesidir. Aslında herkes her an dua halindedir, günlük ibadetlerinde kusur edebi...

:1
Hicr suresi
HİCR, Arap Yarımadası’nda, Medine ile Şam arasında, eski bir şehrin ismidir. Kuran-ı Kerim 15. suresinde bu şehrin yaşamış insanları ile ilgili öğütler vermiştir. Sureni...

:3
İnsan suresi
İNSAN suresi Kuran-ı Kerim’in Medine’de inen surelerinden biridir. Bu surede, insanın yaradılmasına kadar sonsuzca uzun bir zaman geçtiğine dikkat çekilmiştir. En sonund...

:5
Mezhepler arası din dersi
TÜRKİYE’de ‘din bilgisi’ dersi okullarda mecburi dersler arasında okutulmaya başlanınca (1982), adının ‘din kültürü ve ahlak bilgisi’ olarak değiştirilmesinin sebebi, bu...

:34
Türk Müslümanlığı üzerine
TÜRKLER başlangıçta İslamiyete uzak bir tavır almışlar hatta ondan korkmuşlardı. İslamiyetin uzun ömürlü olamayacağına, azami yüzyıl içinde gerileyeceğine inanmışlardı. ...

:8
Eskiden çokkültürlülük
ESKİDEN de farklı kültürler vardı, ancak o zaman hoşgörü terbiyesi ile birbirine zarar vermeden ve karışmadan farklı mekânlarda yaşamak yeterli olurken, şimdi sanki düny...

Kültürlerarası eğitim
KÜLTÜRLERARASI eğitim, bir ülkede ya da bir bölgede yaşayan değişik insan topluluklarının ortak yaşama tam olarak katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim şekli...

:13
Tevrat, Kuran ve yaradılış
İNSANLARIN yaratılması ve sonra cennetten kovulmaları ile ilgili hikâyenin, tarih içinde hiç eskimeyen bir konu olan kadın-erkek rekabetinde çok önemli rolü olduğu malum...

:1
Cennetten inmek
KURAN’da birçok kez işaret edildiği üzere ilk yaratılan insanlar cennette nimetler içinde yaşarlarken, yasak meyveyi yeme suçunu işlemeleri sebebiyle, cennetten inmekle,...

:1
İyiyi veya kötüyü seçmek
RAMAZAN ayındayız, oruç tutuyoruz ve orucun sağlayacağı arınma imkânlarından yararlanarak fark ettiğimiz ve etmediğimiz günahlarımızdan kurtulmak, yeni bir başlangıç yap...

:34
‘İslam reformdu’
SİGRİD Hunke der ki, “Başlangıçta İslam’ın kendisi reformdu ve milletleri reforma götürmüştü. Milletler ondan yararlandı, kanunlarını yeniledi, tutum ve davranışlarını d...

:9
Müslümanların gerilemeleri
14’ÜNCÜ yüzyılın Tunuslu bilgini İbn-i Haldun ünlü ‘Mukaddime’ isimli eserinde İslam dünyasının yükselişi ve çöküşü üzerine günümüzde dahi eskimeyen düşünceleri işlemişt...

:4
Nisa Suresi ve kadınlar
KADINLAR hakkında yazmamı isteyen okuyucularım için “Kadınlar” isimli sureden başlıyorum. İlk ayet sadece müminlere değil, insanlara hitap eder, meali şöyledir: “Ey insa...

:3
Nikâh meselemiz
NİKÂH, bir erkekle bir kadının evlilik bağı kurmasını sağlayacak yasal işlem, evlilik akdi diye tarif edilmiştir. Yasal işlem olmasının sebebi tarafların evlilik birliği...