Betül Zer

OSMANLI’DA SAATÇİ DEDE AHMED EFLÂKÎ
Tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde “güneş saati”, “kum saati”, “mum saati”, “su saati” benzeri saat türevleri ve otomatlar hep mekanik saatçiliğin ara istasy...