Besim F. Dellaloğlu

Mutlu veda yoktur
Yıllardır çevremden bir yerlerde düzenli olarak yazı yazmam gerektiği yönünde telkinler geliyordu. Hatta bu konuda bazı teklifler de alıyordum. Ancak üniversiter hayatın ...

Doçentler neden yardımcı olamadı?
Ben emekli olmadan az önce Türkiye üniversite sisteminde çok önemli bir değişim gerçekleşti. Yardımcı doçentlik unvanı kaldırıldı ve doktor öğretim üyesi unvanıyla ikame ...

Neden emekli oldum?
Üniversiteye 1984 yılında lisans öğrencisi olarak girdim. Ardından yüksek lisans ve doktora öğrencisi olarak devam ettim. Doktora eğitimim esnasında bu sefer asistan olar...

Ufuktaki kamu
Bundan bir süre önce Gazete Duvar’da “Paralel Kamular” ve “Paralel Kanonlar” başlıklı iki yazı yazmıştım. Ana fikrim, Türkiye gibi toplumlarda modernleşme sürecine uygun ...

Oryantalizm ve sonrası
Üniversiteden emekli olmadan birkaç yıl önce verdiğim bir yüksek lisans/doktora dersinin dördüncü haftasında, dersin başlamasından yaklaşık bir saat sonra biri kapıyı açı...

Lasvegaslaşmanın sosyolojisi-2
Başlığında Las Vegas’ın ve ondan türeyen kavramların yer aldığı üçüncü yazım bu ve artık sadede gelmenin zamanıdır. İlgili okurların hatırlayacağı gibi bu konuda Gazete D...

Lasvegaslaşmanın sosyolojisi-1
Bugün Türkiye’de iki yüz civarında üniversite var. Bunların yaklaşık yarısı son yirmi yılda kuruldu. Bu yeni üniversitelerin önemli bir bölümü ise metropol ya da büyükşeh...

Las Vegas’ın sosyolojisi
Las Vegas ABD’nin Nevada eyaletinde Mojave Çölü’nde inşa edilmiş modern bir kenttir. 1920’lerde nüfusu 2 bin 300 civarında iken bugün 500 bini aşmıştır. Bundan bir asır ö...

Paralel kanonlar
Geçen hafta Gazete Duvar’da “Paralel Kamular” başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu yazı da onun devamı. Ve öncelikle belirtilmesi gereken tıpkı kamu kavramının olduğu gibi kan...

Paralel kamular
Bir süredir konferanslarımda, seminerlerimde kullandığım yeni bir terim bu: Paralel kamular. Aslında şu an yazmakta olduğum ve geçici başlığı “Siyasi Simya: Türkiye’de Ku...

Turistik kültür
Geçen hafta Gazete Duvar’da yazdığım “Kültürsüz Maarif” başlıklı yazıda “maarif” kavramının hem kültür hem de eğitim anlamına geldiğini ama söz konusu bakanlığın tabela t...

Kültürsüz maarif
Osmanlı-Türkiye tecrübesinde eğitim ve öğretimin devlet eliyle yürütülmesi fikri ilk kez II. Mahmut döneminde düşünüldü. Bunun kurumsallaşması ise 17 Mart 1857’de Maarif-...

Hangi Türkiye?
Öğrencilik yıllarımda uzun süre turist rehberliği yapmıştım. Yirmili yaşlarımda. Seksenlerin ortasından doksanların ortasına kadar. Benim için çok ilginç bir tecrübe olmu...

Futbolun ulusal alegorisi-2
Türkiye ulusal futbol takımı, pandemi nedeniyle 2021’de oynanabilen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde grubunda yaptığı üç maçı da kaybederek elendi. Üstelik bu ...

Futbolun ulusal alegorisi-1
Ulusal alegori terimini F. Jameson’a borçluyuz. Jameson bu terimle, bir zamanların deyişiyle üçüncü dünya ülkelerinin edebiyatlarının zorunlu olarak alegorik olduğunu ile...

Burjuvazinin sosyolojisi-2
Geçen hafta Gazete Duvar’da yazdığım “Burjuvazinin Sosyolojisi I” başlıklı yazıda, bir sınıf olarak burjuvazinin Avrupa tarihindeki rolünü ve bunun medeniyet kavramının g...

Burjuvazinin sosyolojisi-1
Norbert Elias müthiş kitabı Uygarlık Süreci’nde medeniyet kavramının gelişmesiyle, özellikle Fransız saray kültürünün yaygınlaşması arasındaki ilişkiyi vurgular. Medeniye...

Muhafazakârlığın sosyolojisi-2
Türkiye modern bir toplum olmaktan çok bir modernleşme toplumudur. Modernleşme ihtiyacı bir toplumsal dönüşüm ihtiyacından çok, devletin bekâsına istinaden tezahür etmişt...

Muhafazakârlığın sosyolojisi-1
Gazete Duvar’da geçen hafta yazdığım “Yersiz İdeoloji” başlıklı yazıda Türkiye’de özellikle milliyetçiliğin ve muhafazakârlığın yerlilik söyleminin yersizliğini tartışmay...

Yersiz ideoloji
Bu yazı yerli ideoloji fikrine karşı yazılmıştır. En baştan belirtmek istedim. Böylece bu fikri tartışmasız kabul edenler, bu fikrin yanlışlığıyla yüzleşmeye hazır olmaya...