Beklentiler ve MHP Farkı

:96
Beklentiler ve MHP Farkı
Türkiye siyasetinin en önemli açmazı, zaman zaman "darbe" şeklinde patla...