Bayram ASLAN

:6
Şimdi dua etme zamanı
Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir; lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir. (Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 9) Evet dünya bir imtihan y...

İnanmıyorsan etrafına bak
İnsanoğlu öteden beri tekrar dirilmeyi akıldan çok uzak görmüştür. Ondandır ki bu dünyayı sabit görmüş ve ona aldanmıştır. Bu dünyayı sabit zanneden insan o zan se...

:1
Ekonomik krizden korkulur mu?
İnsanoğlunun en çok üzerinde düşündüğü ve konuştuğu konulardan biridir ekonomi. Her zaman rızkın etrafında toplanan insanlığın öncelikleri arasında ekonomi de yer alır....

:2
Bahçenize ne ekiyorsunuz?
“İnsan kâinatın ekser envaına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyacı âlemin her tarafına dağılmış. Arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ist...

Derd-i maişet ve görenek belası
“Aziz, sıddık kardeşlerim;  Cenâb-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun ki, bu gaflet mevsimi olan baharda ve derd-i maişet belâsında, Risale-i Nur fütuhatında devam ediyor....

Almanya ve Türkiye’deki hizmet farklılıkları
“Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” der Üstad Bediüzzaman. Evet bir insanın derdi insanlığın imanını kurtarmak ise o kişi nerede olursa olsun hi...

İman ve Kur’ân hizmetinde kolaylık
“Bir işte kolaylık ve bir işte vaziyette suhulet, dereceyi ilim ve maharetle mütenasibedir. Ne derece ziyade bilse o derece kolay yapar” der Üstad Bediüzzaman Said Nursî....

İman ve Kur’ân hizmetinde verimliliği nasıl arttırabiliriz?...
Malûmdur ki her asrın kendine has güzellikleri olduğu gibi, problemleri de vardır. Bu imtihan dünyasında derdi gönderen Rabbimiz elbette derdin dermanını da gönder...

:20
İman ve Kur’ân hizmetinde verimliliği nasıl arttırabiliriz?...
Evet, Rabbimiz derdi gönderdiği gibi her derdin dermanını da göndermiştir. Bu asırda yazılıp varolan eserleri araştırdığımızda görüyoruz ki Bediüzzaman Hazretleri’nin tef...

Gençler nasıl eğitimci isterler?
Eğitimimizin problemlerinden biri de eğitimcilerimizin gençleri yeteri kadar tanımamalarıdır. Gençlerimizin zihnine, kalbine ve ruhuna müsbet fikirler yüklenilmedi...

:11
Wetzlar Nur Medresesi
Wetzlar Nur Medresesi, Nur Talebelerinin adeta sığınağı oldu. Almanya-Wetzlar’da, yeni açılan Medrese-i Nuriye ile birlikte hizmetler hız kazandı. Nur Medresesi’ni...