Bayram ASLAN

Almanya ve Türkiye’deki hizmet farklılıkları
“Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” der Üstad Bediüzzaman. Evet bir insanın derdi insanlığın imanını kurtarmak ise o kişi nerede olursa olsun hi...

İman ve Kur’ân hizmetinde kolaylık
“Bir işte kolaylık ve bir işte vaziyette suhulet, dereceyi ilim ve maharetle mütenasibedir. Ne derece ziyade bilse o derece kolay yapar” der Üstad Bediüzzaman Said Nursî....

İman ve Kur’ân hizmetinde verimliliği nasıl arttırabiliriz?...
Malûmdur ki her asrın kendine has güzellikleri olduğu gibi, problemleri de vardır. Bu imtihan dünyasında derdi gönderen Rabbimiz elbette derdin dermanını da gönder...

:20
İman ve Kur’ân hizmetinde verimliliği nasıl arttırabiliriz?...
Evet, Rabbimiz derdi gönderdiği gibi her derdin dermanını da göndermiştir. Bu asırda yazılıp varolan eserleri araştırdığımızda görüyoruz ki Bediüzzaman Hazretleri’nin tef...

Gençler nasıl eğitimci isterler?
Eğitimimizin problemlerinden biri de eğitimcilerimizin gençleri yeteri kadar tanımamalarıdır. Gençlerimizin zihnine, kalbine ve ruhuna müsbet fikirler yüklenilmedi...

:11
Wetzlar Nur Medresesi
Wetzlar Nur Medresesi, Nur Talebelerinin adeta sığınağı oldu. Almanya-Wetzlar’da, yeni açılan Medrese-i Nuriye ile birlikte hizmetler hız kazandı. Nur Medresesi’ni...