Bahri Boz

Tarih ve fitne
Tarihi gerçekler ortaya çıktıkça fitnenin boyutu ve Müslümanlar üzerindeki etkisi de gün yüzüne çıkıyor. Müslümanların tevhidinde tarih birliği şarttır. Nesiller...

İnsan
Varlık âleminin özetidir, eşrefi mahlûktur, insansız hiçbir şeyin anlamı ve kıymeti yoktur.  Onun iyisi meleklerden üstün, kötüsü ise hayvandan daha aşağıdır. ...

Muhasebe
Bir işin doğru, usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını düşünme veya bunu kayıt altına almaya muhasebe denir. Muhasebenin iki yönü vardır,  birincisi içe dönü...

Dinini satmak!
Çocukken büyüklerimiz bize nasihat olarak anlatırlardı fakat biz bunları hikâye olarak dinlerdik. Adamın biri çok ibadet ehli imiş, öyle ki her vakit namazı cami...

Yeni Mesaj
Köklü medeniyetin yazılı basını. Köklü derken yüzyıllık, beş yüz yıllık değil, ilk insan Adem alehisselamın Allah tarafından yeryüzüne gönderilişinden bu güne ka...

Siyaset
İçi dolmamış herkese göre anlamı olan bir kelime. Niyetlere göre tanımlanıyor. Aslında her insanı ilgilendiren ve bağlayan kelime… İnsanın kendi varlığında denge, ailede,...

Sorumluluk
Sorumluluk insanın kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin nasıl nerede ve ne zaman yerine getirmesi demektir.  Aslında insan, yaratıldığı...

Kurtuluşumuzun yolu
Dünyanın var oluşundan bugüne, en olumsuz zamanlarını yaşıyoruz. İnsanoğlu yaradılış maksadının dışına çıkmış deccalizmin pençesinde kıvranıyor. Kendini Müslüman zannediy...

Ölçüsü olmayanın kararı olmaz
Bazen diyoruz ya akletmiyor musun, düşünmüyor musun diye, ben de bunu ortaya koymak için yazıyorum. Biz insanların beşeri ilişkilerde kullandığımız ortak ölçüleri...