Bahadır Kaya

:1
Bırakın konuşsunlar
Lise son sınıfta kendisi çok da arzulu olmamasına rağmen sınıf hocasının teşvikiyle sınıf temsilciliğine aday olmuştu. Arkadaşları arasında sevilip sayılan bir kiş...

:19
Asrın fitnesi
Bir gencin elinden çıkan bu yazıyı özellikle genç bir evlâdı olan ebeveynlerin okuması önemlidir. Malûm olduğu üzere iyi ve kötünün iç içe geçtiği, günahların serb...