Bahaddin Elçi

:2
Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul (İfsad) Sözleşmesi mektubu-...
  Fuhuşla ilgili olarak; vahiyle konuşan Efendimizin (S.A.V) Ramuz ul Ehadis'ten (Fitneler) ne büyük felaket, afet, azap olduğu beyanı/haberlerinin numaralarını s...

:1
Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul (ifsad) Sözleşmesi mektubu...
Yeryüzünde geçici bir sürede hayat sürecek O’na döndürüleceğiz. Hilafet (Bakara/30), kulluk görevimizin gereği adaletin sağlanması (Hadid/25) ve yeryüzünün imar edilmesid...

:5
Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul (ifsad) Sözleşmesi mektubu...
Ö  ncelikle selam ve afiyet dileklerimizi sunuyoruz. Size bu mektubumu Allah-u Teala’nın kullarından, ülkemizin yurttaşlarından, TBMM eski üyelerinden bir hukukçu...

:1
Koronaya çare Türkiye’de mi? -2- 
Onun ürettiği ilaçlarla tedavi olamıyoruz. Hastalıklar da suçluluk da giderek çeşitleniyor, yayılıyor. Siyonizm, tek çare İslami hükümleri engelliyor. Hem sağlıkla ilgili...

:1
Koronaya çare Türkiye’de mi? -1- 
Dünyamızı kuşatan koronavirüs korkusundan, zararlarından kurtulmak için çırpınıp, duruyor; çareler arıyoruz... Deniyor ki, on milyon hastadaki koronavirüsün toplam ağırlı...

"Korona"yı doğru "oku"mak-3
        O'na dönmek(yoluna)O'na yeniden tevbelerle teslim olarak, O'ndan yardım dilemek zorundayız.  Cümle işler Halikin;kul eliyle işleniyor. O'ndan daha güzel düzenleye...

:7
“Korona”yı doğru “Oku”mak -2-
Avustralya’da on binlerce deve katledildi. Milyonlarca insan göçmen. . . Müslümanlar birbirimizi boğazlıyoruz, parçalanıyoruz. İslam düşmanları hem İslam’la hem Müslümanl...

:1
"Korona"yı doğru "oku"mak
O (C.C.) zatında olduğu gibi sıfatlarında, isimlerinde, hükümlerinde, fiillerinde de tek, eşsiz, ortaksız, benzersiz olup, tüm kemal sıfatlarla muttasıf, eksik sıfatlarda...

:7
Kur'an-ı Kerim şifadır -3-
Müminler arı gibi olmalı; çalışkan, üretken, düzenli, disiplinli, yararlı... Tembel, üretmeyen, düzensiz, zararlı ve dert/yük olmaktan kaçınmalıyız. Bizim arı gibi üretke...

:3
Kur’an-ı Kerim şifadır -2-
Allahu Teala Şafi, Kur’an müminlere, bal insanlara şifadır. Vahiy de bal da rahmettir, tatlıdır. Bize acı geliyorsa hastayız demektir (manevi veya cismani). Kur’...

:6
Kur'an-ı Kerim şifadır
Hayat kitabımız "Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa olduğu" (İsra/82), "balın da insanlara şifa olduğu" (Nahl/68-69), "başımıza gelen tüm dertlerin/musibetlerin sebebin...

Arınma mevsimi -2-
Melek değiliz. Günaha da sevaba da elverişli/yetenekli yaratılmışız... Sınavdayız. Seçimdeyiz. Aklımız/ irademiz muhakeme kabiliyetimiz var. Sorumluyuz. Kuluz. Günlük kir...

Arınma Mevsimi -1-
Bedenlerimizde, ailelerimizde, beldelerimizde, ülkemizde, bölgemizde, tüm dünyada gittikçe çoğalan, çeşitlenen sıkıntılar yaşıyoruz. Hastalıklar, savaşlar, suçlar, kan, g...

:1
Perdenin arkası -2-
PERDENİN ARKASI -2- Sıranın bize gelmesini mi bekliyoruz? Zalimlere yardım edene Allah zalimleri musallat ediyor. “Mehmetçiğin bir damla kanı, dünyanın servetinde...

:1
Perdenin arkası -1-
Medya, ekran bize bazen ayna oluyor, bazen de perde... Olması gereken elbette ayna... Ekran bir şeyi olduğu gibi de gösterebiliyor, perde ve büyü, narkoz aracı d...

Devletin dini laiklik mi?-3-
Laikliğe aykırılıktan mahkûm olan gayrimüslim vatandaşımız var mıdır? * Halkın iradesinin önünde, üstünde hangi irade ve güç var? * Din ve vicdan özgürlüğ...

:2
Devletin dini laiklik mi?-2
Hayat Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de: “Tek geçerli dinin İslam olduğu” (Al-i İmran/19), “Dinin/nimetin tamamlandığı, din olarak İslam’ı beğenip, seçildiği” (Maide/3), “...Ki...

:2
Devletin dini laiklik mi? -1
Hz. Ömer’in (r.a.), "Adalet mülkün temelidir." "Camii yık, adaleti yıkma." Hz. Ali'nin (r.a.) de, "Adalet, devletin dinidir" sözleri ne kadar önemli ve anlamlıdır. ...

:1
ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ-2
Nur/55’de: “İman edip, salih amel işleyenlere Rabbimizin vaadi var:Daha önceleri nasıl yeryüzünde hükümran kıldı ise,onları da yeryüzüne yine hükümran yapacak/iktidar ver...

ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ -1-
Güvenlik” konusunda uzman değiliz. Dini ilimlerde de öyle... Ama bir Müslüman olarak her şeyi “vahiy” ile “oku”maya çalışıyoruz. Tevfik ise ancak Allah’tandır. “H...