Bahaddin Elçi

:2
Ölüm, yokluk değil yolculuktur
Dünya: "Geçici konaklama yeri", "beşik", "ev", "mescit", "sınav alanı", "binek", "ekim alanı", "meşakkat yurdu", "rüya", "müminin zindanı" gibi tanımlamalarla ifade edili...

Tevhit zulme itiraz, adalete çağrıdır -2-
Allah ifsad edenleri sevmez. İfsad zulümdür. Islahat adalettir. Adalet, ilahi hükümlerle sağlanır. Adalet dengedir, düzendir, barıştır. Islahatta sevap, ifsadda ceza var....

:2
Tevhit zulme itiraz, adalete çağrıdır -1-
Kâinatta hiçbir şey amaçsız ve anlamsız yaratılmamıştır. Rahman; tüm âlemlere (zamana, mekâna, eşyaya, arza/yeryüzüne, insana) düzen/denge koymuştur. Her şeyde bir ölçü, ...

İnsan -2-
Hidayetten, Furkan’dan/Fıkıhtan mahrum akıl, vahyin nurundan aydınlanmadığı için tefekkürde şaşırır, debelenir durur. Hem sapar, hem de saptırır... Bu nimetlerle aydınlan...

İnsan -2-
Hidayetten, Furkan’dan/Fıkıhtan mahrum akıl, vahyin nurundan aydınlanmadığı için tefekkürde şaşırır, debelenir durur. Hem sapar, hem de saptırır... Bu nimetlerle aydınlan...

:2
İnsan
Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de muhtaç olduğumuz hukuk, ilkeler, ölçüler/kriterler, bilgiler, haberler... Her şeyin beyanı var.     İnsan ile ilgili doğru bilgi...

:4
Son ilahi mesaj/Kur’an nimeti
Kur’an, Rahman’dan insana son mesajdır. Alemlerin Rabbi (Fatiha), insanların da Rabbi, Meliki, İlahı olan Allahu Teala’dan, insanlara (Nas) gönderilen ilahi mesaj... Efen...

:2
Kulluğumuz vatandaşlığımız
Kulluk da, vatandaşlık da siyasi ve hukuki kavramlar... Kimlik/aidiyet özellikleri de var. Kulluk da, vatandaşlık da bütündür; bölünemez. Hem iyi bir kul hem de iyi bir v...

“Satılmışlara” / “Adaklara” muhtacız
Bir Kurban Bayramı’nı daha idrak ettik (mi?!) “İslam, Allahu Teala’yı tazim, mahlukatına da şefkat ve merhamettir.” Farzları eda ve haramları da terk ederek/uzaklaşarak R...

:4
Emanetlerimiz
Emanetlerin, nimetlerin, her şeyin maliki Allah Teala (c.c.) mülkünde dilediği gibi tasarruf ediyor. Bize bahşedilen sayısız nimetler emanettir. Onlarla deneniyoruz. Eman...

“Haset”ten “İsar”a insan -2-
Felak Suresi’nde “hasetçinin şerrinden Allah’a sığınmaya” vurgu yapılır. İblisin Adem’e (a.s.) düşmanlığının sebeplerinden birisinin de haset olduğu ifade edilir. İblis k...

“Haset”ten “isar”a insan -1-
Sınırsız ilim, merhamet, hikmet, adalet ve mülkün (egemenliğin) sahibi Rabbülalemin bize zararlı şeyleri yasaklamış (haramlar); yararlı şeyleri de emretmiştir (farzlar). ...

Devlet ifsad ve zulüm ederse -2-
Tüm değerlerimiz Batılılaşma/çağdaşlaşma uğruna tüketiliyor, ifsad ediliyor. Son kalemiz “aile” idi. Onu da ifsad ettiler. Boşanmalar, geç evlilikler, ge...

:2
Yüz yıldır par-ça-la-nı-yo-ruz
Tefrika en büyük azabımız. Bu musibete günahlarımızdan dolayı düştük. (Şura,30) Tevhidde vahdet ise en büyük ihtiyacımız.   Tevhid kelimesinin, ümmet şuurunun dış...

:3
Siyonist İsrail mukadder sonuna koşuyor
Siyonist İsrail tüm insanlığın ortak sorunu. Özelde de Müslümanların... Tevrat’ı tahrif ederek Allah’ın dinini bir kavim dinine, Siyonizm ideolojisine dönüştüren, tev...

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup-2
İnsanlar, doğuştan eşit hak ve özgürlüklere sahiptirler. İslam’ın egemenliğinde Müslüman olmayanların da kendi dinlerini seçme ve yaşama hak ve özgürlükleri vardır.”Öteki...

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup
Öncelikle bu makalemize “adalet” gibi yüce bir kavram ve ilkeyle vesile olan zat-ı alinize teşekkürlerimi, iyi dileklerimi sunuyorum. Merhum A. Karakoç’un: “Mektup yazdım...

:3
Ruhsuz bayramlarımız
Bir Ramazan ayının sonundayız. Önümüzde “Bayram(?!)” var... Nice zamandır bayramlarımız (Ramazan ve Kurban) anlamından uzak ve sadece yüzeyde, isimde, kabukta; ruhsuz, an...

İslam’dan başka hak din var mı?-2
Konuyla ilgili birkaç aydınlatıcı Ayet-i kerime meali sunuyoruz: “Her kim İslam’dan başka bir din ararsa asla kabul edilmeyecek.” (Ali imran 85) “Allah için geçerli yegân...

İslam’dan başka hak din var mı?-1
Hz. Adem’den beri Hak ile batıl mücadelesi var olup, kıyamete kadar da sürecektir.  Bir tarafta HAKKI temsilen, Hak adına yeryüzünde tevhid, imar, adalet, ıslahat içi...