Aziz Muhammed AKKAYA

İmanî kişilik
Noktanın Sırrı kitabının 13. faslında yazar demiş ki: “El imane ikrarun bil lisani ve tasdikun bil cenani ve amelun bil ezkani.” Yani, iman dil ile ikrar, kalp ile tasdik...

Muavenet ve tesanüd
Muavenet ve tesanüd... İlk bakışta anlamları aynı gibi görünen bu iki kelime, aslında bize birbirinden farklı şeyler söylemektedir. Belki de bu yüzden Üstad Bediüz...